Z dnia 2006-04-28

 • 13 638/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie usługi w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Zielonej

 • 13 639/2006/IV/U - 2006-04-28
  zmiany zarządzenia nr 13 364/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę polegającą na wykonaniu przedmiaru robót, kosztorysu inwestycyjnego i specyfikacji technicznej na wymianę kanału deszczowego w ul. Śmidowicza

 • 13 640/2006/IV/U - 2006-04-28
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - umocnienie koryta rzeki Kaczej

 • 13 641/2006/IV/U - 2006-04-28
  zmiany treści zarządzenia nr 13 341/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Pomorski Park Technologiczny przy Al. Zwycięstwa 96-98 Gdyni

 • 13 642/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulic Jana z Kolna , 3-go Maja i Wójta Radtkego

 • 13 643/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia ul. Chwarznieńskiej - odcinek leśny

 • 13 644/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie dodatkowych projektów budowlanych i wykonawczych budowy sieci trakcyjnej i trolejbusowej w ul. Jana z Kolna , 3-go Maja i Wójta Radtkego

 • 13 645/2006/IV/U - 2006-04-28
  zmiany zarządzenia nr 12 388/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji pt. "Analiza transportowa z prognozą ruchu dla obszaru położonego wokół Ronda Brzeskiego w Gdyni"

 • 13 646/2006/IV/O - 2006-04-28
  powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gdyńskich szkół / placówek oświatowych

 • 13 647/2006/IV/S - 2006-04-28
  zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 r.

 • 13 648/2006/IV/M - 2006-04-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 649/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych w Pomorskim Parku Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96-98 Gdynia

 • 13 650/2006/IV/U - 2006-04-28
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Remont mola spacerowego w Gdyni Orłowie"

 • 13 651/2006/IV/U - 2006-04-28
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni"

 • 13 652/2006/IV/O - 2006-04-28
  dofinansowania wydania książki pt. "Samorząd przyjazny oświacie" przez Stowarzyszenie Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność"

 • 13 653/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia ul. Krawieckiej

 • 13 654/2006/IV/U - 2006-04-28
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie terenu rekreacyjnego - boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni Małym Kacku /roboty budowlane/"

 • 13 655/2006/IV/U - 2006-04-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej w Gdyni Małym Kacku /roboty budowlane

 • 13 656/2006/IV/U - 2006-04-28
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni

 • 13 657/2006/IV/U - 2006-04-28
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Wójta Radtkego

 • 13 658/2006/IV/M - 2006-04-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie i montaż nowych tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach znajdujących się w ofercie inwestycyjnej Gminy Miasta Gdyni oraz demontaż tablic zdezaktualizowanych na skutek finalizacji procedury sprzedaży nieruchomości

 • 13 659/2006/IV/M - 2006-04-28
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony, od 1 czerwca 2006 r. do 15 września 2006 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Przebendowskich, Alei Topolowej oraz Alei Jana Pawła II

 • 13 660/2006/IV/M - 2006-04-28
  uchylenia decyzji o unieważnieniu w odniesieniu do zadań nr 16 i 17 postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 130.000 EUR i upoważnienia do podpisania umowy

 • 13 661/2006/IV/M - 2006-04-28
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 130.000 EUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.04.2006