Z dnia 2006-04-25

 • 13 634/2006/IV/O - 2006-04-25
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"

 • 13 635/2006/IV/O - 2006-04-25
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście"

 • 13 636/2006/IV/U - 2006-04-25
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Wzniesienia konstrukcji dalby zwrotnej do wyciągania łodzi rybackich w modernizowanej przystani rybackiej 2 Gdyni Orłowie"

 • 13 637/2006/IV/U - 2006-04-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu przebudowy włączenia kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródło Marii

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.04.2006