Z dnia 2006-04-24

 • 13 572/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na roboty budowlane - dostawa i montaż ogrodzeń na tereny zieleni w Gdyni

 • 13 573/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji przyłącza wodociągowego dla szaletu miejskiego przy ul. Orłowskiej

 • 13 574/2006/IV/U - 2006-04-24
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/152/UI/49/W/06 dotyczącej opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa

 • 13 575/2006/IV/R - 2006-04-24
  zmiany zarządzenia nr 5 458/04/IV/R dotyczącego zatwierdzenia zasad funkcjonowania Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 13 576/2006/IV/O - 2006-04-24
  powołania komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań "Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni - program pilotażowy" i "Profilaktyka przez sport"

 • 13 577/2006/IV/S - 2006-04-24
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 6 000 EUR na ubezpieczenie samochodów służbowych

 • 13 578/2006/IV/M - 2006-04-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 579/2006/IV/M - 2006-04-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 580/2006/IV/M - 2006-04-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 581/2006/IV/M - 2006-04-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 582/2006/IV/M - 2006-04-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 583/2006/IV/M - 2006-04-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 584/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. 3 Maja przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 13 585/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Architektów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 586/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 587/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wolności przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 588/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 589/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 590/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dachnowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 591/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aresa przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 592/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Druskiennickiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 593/2006/IV/M - 2006-04-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 13 594/2006/IV/M - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 7 - 15

 • 13 595/2006/IV/M - 2006-04-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Krokowskiej

 • 13 596/2006/IV/M - 2006-04-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łopianowej

 • 13 597/2006/IV/M - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy przeglądowej zarysów pomiarowych

 • 13 598/2006/IV/M - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na naprawę plotera w Wydziale Geodezji

 • 13 599/2006/IV/M - 2006-04-24
  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami i zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda oraz kosztów procesu na rzecz Skarbu Państw - Sądu Rejonowego w Gdyni

 • 13 600/2006/IV/S - 2006-04-24
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2006 r.

 • 13 601/2006/IV/M - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę drzwi wejściowych /wymiana zbitej szyby/w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Jana Pawła II

 • 13 602/2006/IV/R - 2006-04-24
  zawarcia pomiędzy gminą Gdynia a właścicielami lokalu umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Artemidy 3 na prowadzenie w nim rodzinnego domu dziecka

 • 13 603/2006/IV/S - 2006-04-24
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon - do 6.000 EUR

 • 13 604/2006/IV/M - 2006-04-24
  upoważnienia do podpisania umowy podnajmu przedmiotem której jest grunt położony przy Al. Jana Pawła II 9 - 11 na prowadzenie działalności gastronomiczno - rozrywkowej

 • 13 605/2006/IV/M - 2006-04-24
  sposobu zabezpieczenia środków na pokrycie w 2006 r. płatności za przeprowadzenie geodezyjnego rozgraniczania oraz wydzielani nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 13 606/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego użytków leśnych położonych w obrębie pasa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gdynia Zachód

 • 13 607/2006/IV/U - 2006-04-24
  akceptacji aneksu nr 1/2006 dotyczącego zmian treści umowy nr KB/136/UI/42/W/2006 z dnia 17.02.2006 r. na wykonanie zadania "Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich"

 • 13 608/2006/IV/U - 2006-04-24
  uregulowania należności za uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska

 • 13 609/2006/IV/P - 2006-04-24
  powołania kapituły i przyjęcia regulaminu nagrody literackiej "Gdynia"

 • 13 610/2006/IV/P - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako jedynemu wykonawcy Agencji "Modern Look" sp. z o.o. na organizację imprezy pn. "Ladies Jazz Festival" w Gdyni w dniach od 20 do 23 lipca 2006 r.

 • 13 611/2006/IV/P - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu przedstawicieli miast siostrzanych podczas XIV Igrzysk Miast Siostrzanych oraz organizację dorocznego spotkania komisji sportu Związku Miast Bałtyckich

 • 13 612/2006/IV/M - 2006-04-24
  wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 613/2006/IV/M - 2006-04-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Pl. Grunwaldzkim

 • 13 614/2006/IV/M - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk karnetu okolicznościowego promującego Gdynię dla Polskiego Związku Krótkofalowców

 • 13 615/2006/IV/U - 2006-04-24
  dokonania opłaty za wydanie przez ministra transportu i budownictwa pozwolenia nr 11/06 na wzniesienie konstrukcji dalby zwrotnej do wyciągarek łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Orłowie

 • 13 616/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia na usługę wykonania badań bakteriologicznych wody pitnej z miejskich poidełek znajdujących się na terenie Gdyni

 • 13 617/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę flag gdyńskich

 • 13 618/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie wystawienia i obsługi przenośnych kabin sanitarnych na terenie Gdyni

 • 13 619/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę flag o narodowych barwach

 • 13 620/2006/IV/U - 2006-04-24
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów na wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007

 • 13 621/2006/IV/U - 2006-04-24
  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publicznego na usługę letniego oczyszczania dróg miasta Gdyni w rejonie I, w okresie od maja do lipca 2006

 • 13 622/2006/IV/U - 2006-04-24
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej w Gdyni Małym Kacku /roboty budowlane

 • 13 623/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Goeteborgu w Szwecji i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 13 624/2006/IV/U - 2006-04-24
  akceptacji zmian treści umowy KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. w zakresie zamiennego wykonania robót objętych projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 13 625/2006/IV/U - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 13 626/2006/IV/U - 2006-04-24
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EUR na remont chodnika przy ul. Przebendowskich

 • 13 627/2006/IV/U - 2006-04-24
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na przebudowę wraz z remontem schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok

 • 13 628/2006/IV/U - 2006-04-24
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na remont nawierzchni ul. Morskiej

 • 13 629/2006/IV/U - 2006-04-24
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na remont mostu drogowego przez rzekę Kaczą w ciągu ul. Powstania Styczniowego

 • 13 630/2006/IV/K - 2006-04-24
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 631/2006/IV/K - 2006-04-24
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 632/2006/IV/K - 2006-04-24
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 633/2006/IV/M - 2006-04-24
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kubków z nadrukiem logo miasta Gdyni oraz informacją o maturze 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.04.2006