Z dnia 2006-04-11

 • 13 362/2006/IV/P - 2006-04-11
  nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury w 2006 roku

 • 13 363/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na roboty budowlane dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych - "Ścieżka zdrowia" na Bulwarze Nadmorskim

 • 13 364/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę polegającą na wykonaniu przedmiaru robót, kosztorysu inwestycyjnego i specyfikacji technicznej na wymianę kanału deszczowego w ul. Śmidowicza

 • 13 365/2006/IV/U - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji remontu mola w Orłowie

 • 13 366/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę zmiany projektu budowlanego oświetlenia drogi na terenie zieleni w Parku Kolibki

 • 13 367/2006/IV/U - 2006-04-11
  zmiany zarządzenia nr 12 886/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu na budowę boiska w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Wieluńskiej

 • 13 368/2006/IV/U - 2006-04-11
  akceptacji zmiany treści umowy KB/184/UI/53/W/2005 dotyczącej wykonania robót dodatkowych objętych Projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 13 369/2006/IV/O - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"

 • 13 370/2006/IV/O - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Projekt edukacji ekologicznej - Spotkanie z Morzem Bałtyckim" realizowanego przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni

 • 13 371/2006/IV/O - 2006-04-11
  dofinansowania organizacji IX Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Literackiego o Zbrodni Katyńskiej

 • 13 372/2006/IV/O - 2006-04-11
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkoła Otwarta"

 • 13 373/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 374/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 375/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na zakup przegród do półek

 • 13 376/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 377/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 378/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 379/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 380/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 381/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 382/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 383/2006/IV/M - 2006-04-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Św. Kazimierza Królewicza

 • 13 384/2006/IV/M - 2006-04-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej

 • 13 385/2006/IV/M - 2006-04-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kwiatkowskiego

 • 13 386/2006/IV/M - 2006-04-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 13 387/2006/IV/M - 2006-04-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej

 • 13 388/2006/IV/M - 2006-04-11
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żukowskiej

 • 13 389/2006/IV/M - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umów dzierżawy na grunt położony przy ul. Słonecznej

 • 13 390/2006/IV/M - 2006-04-11
  użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działowskiego

 • 13 391/2006/IV/M - 2006-04-11
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 13 392/2006/IV/M - 2006-04-11
  skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokali użytkowych położonych przy ul. Śląskiej 60 A i Morskiej 37

 • 13 393/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42 - 48 lok. X przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 394/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 36 - 38 lok. 4 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 395/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 14 lok. 2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 396/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 83 - 83 A lok. III przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 397/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Portowej 7 lok. 2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 398/2006/IV/M - 2006-04-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej 44 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 399/2006/IV/M - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na umieszczenie ogłoszenia w wydawnictwie "Sejleren’s" dotyczącego promocji Gdyni oraz "Mariny Gdynia"

 • 13 400/2006/IV/M - 2006-04-11
  akceptacji treści umowy MG/5/MGZ/5/D/06 na ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 34/1

 • 13 401/2006/IV/M - 2006-04-11
  akceptacji treści umowy MG/4/MGZ/4/D/06 na ekspozycję reklamy przy ul. Władysława IV - dz. nr 137

 • 13 402/2006/IV/M - 2006-04-11
  akceptacji treści umowy MG/7/MGZ/7/D/06 na ekspozycję reklamy przy ul. Świętojańskiej - dz. nr 124

 • 13 403/2006/IV/M - 2006-04-11
  akceptacji treści umowy MG/6/MGZ/6/D/06 na ekspozycję reklamy przy ul. Bema - dz. nr 683

 • 13 404/2006/IV/M - 2006-04-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 405/2006/IV/M - 2006-04-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 406/2006/IV/M - 2006-04-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 407/2006/IV/M - 2006-04-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 408/2006/IV/M - 2006-04-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 409/2006/IV/M - 2006-04-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 410/2006/IV/R - 2006-04-11
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu dotyczącego umieszczenia dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Opiekuńczym

 • 13 411/2006/IV/R - 2006-04-11
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 13 412/2006/IV/M - 2006-04-11
  uchylenia zarządzeń dotyczących udzielenia pełnomocnictw szczególnych do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych

 • 13 413/2006/IV/U - 2006-04-11
  akceptacji wykonania robót określonych umową KB/184/UI/53/W/2005 w ramach projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 13 414/2006/IV/O - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na zakup licencji na okres 3 lat oprogramowania komputerowego "Lexis Nexis"

 • 13 415/2006/IV/O - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska

 • 13 416/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 13 417/2006/IV/P - 2006-04-11
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie ostrzegania i alarmowania miasta trzech elektronicznych syren alarmowych

 • 13 418/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę opracowania ścieżki dendrologicznej w obrębie Parku Kolibki

 • 13 419/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 420/2006/IV/P - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie odlewu w brązie statuetki Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni "Galion Gdyński"

 • 13 421/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Multimedia Polska S.A

 • 13 422/2006/IV/O - 2006-04-11
  zmiany zarządzenia nr 12 721/06/IV/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup Alkometru A 2.0

 • 13 423/2006/IV/O - 2006-04-11
  unieważnienia zarządzenia nr 12 374/06/IV/O dotyczącego przekazania dotacji dla SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2006 r.

 • 13 424/2006/IV/M - 2006-04-11
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt stanowiący własność gminy położony przy ul. Gorczycowej i Rdestowej

 • 13 425/2006/IV/M - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II

 • 13 426/2006/IV/S - 2006-04-11
  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu służbowego dla Fundacji "Pro Familia"

 • 13 427/2006/IV/M - 2006-04-11
  powołania komisji i akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na adaptację pomieszczeń dla Centrum Aktywności Seniora

 • 13 428/2006/IV/O - 2006-04-11
  przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie działań wychowawczych

 • 13 429/2006/IV/U - 2006-04-11
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dywanika bitumicznego w ul. Sieradzkiej

 • 13 430/2006/IV/U - 2006-04-11
  odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na remont chodnika ul. Olsztyńskiej

 • 13 431/2006/IV/U - 2006-04-11
  ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na remont chodnika ul. Olsztyńskiej

 • 13 432/2006/IV/U - 2006-04-11
  sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont ciągu pieszego i ścieżki rowerowej w Al. Marszałka Piłsudskiego

 • 13 433/2006/IV/U - 2006-04-11
  zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie restauratorskie i remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni

 • 13 434/2006/IV/M - 2006-04-11
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdańsk S.A

 • 13 435/2006/IV/U - 2006-04-11
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Północnej i Chylońskiej Gdyni

 • 13 436/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie zamiennego projektu budowlano - wykonawczego przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7

 • 13 437/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na zadaniu "przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego w Gdyni" realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 13 438/2006/IV/U - 2006-04-11
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa odcinka ulicy Porazińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 13 439/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

 • 13 440/2006/IV/U - 2006-04-11
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Oświetlenie ulicy Sezamowej - I etap w Gdyni

 • 13 441/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ulicy Sezamowej - I etap w Gdyni"

 • 13 442/2006/IV/U - 2006-04-11
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Bursztynowej w Gdyni"

 • 13 443/2006/IV/U - 2006-04-11
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach modernizacji dróg gminnych w roku 2006

 • 13 444/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie studium kulturowego w zakresie archeologii dla potrzeb zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni"

 • 13 445/2006/IV/U - 2006-04-11
  zaproszenia do składania ofert w zamówieniu publicznym realizowanym w trybie negocjacji bez ogłoszenia

 • 13 446/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasu - podziały 195b, 195c, 195d obręb Oliwa Nadleśnictwo Gdańsk w celu sporządzenia wniosku o przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne

 • 13 447/2006/IV/O - 2006-04-11
  zawarcia umowy użyczenia z KW Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla KM Policji w Gdyni na użyczenie przez gminę Gdynia składnika rzeczowego

 • 13 448/2006/IV/S - 2006-04-11
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12916/06/IV/S z dnia 28.02.2006 r.

 • 13 449/2006/IV/P - 2006-04-11
  ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. udostępnienia części lotniska wojskowego Oksywie do funkcji cywilnej

 • 13 450/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania tabliczek na ścieżkę dendrologiczno - przyrodniczą na terenie Parku Kolibki w Gdyni

 • 13 451/2006/IV/U - 2006-04-11
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie samozwijających się odblaskowych opasek na rękę z logo Gdyni

 • 13 452/2006/IV/U - 2006-04-11
  akceptacji treści umowy dotyczącej organizacji imprezy pt. "Święto ulicy Świętojańskiej" w dniu 24 czerwca 2006 roku

 • 13 453/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie flagi na maszt z logo Gdyni o wymiarach 1,35 m na 3,40 m

 • 13 454/2006/IV/M - 2006-04-11
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

 • 13 455/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 456/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 457/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 458/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 459/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 460/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 461/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 462/2006/IV/M - 2006-04-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 463/2006/IV/M - 2006-04-11
  zmiany zarządzenia nr 13303/06/IV/M Prezydenta Miasta z 4 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 29, jako działka nr 186/1 i 186/2 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 13 464/2006/IV/M - 2006-04-11
  akceptacji trybu zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie wymiany okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 189 użytkowanym przez Klub Shaolin Kung - Fu i Klub Seniora Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 • 13 465/2006/IV/U - 2006-04-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na zadaniu "Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego w Gdyni" realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 13 466/2006/IV/P - 2006-04-11
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sadowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.04.2006