Z dnia 2006-04-04

 • 13 296/2006/IV/P - 2006-04-04
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack, festynu kulturalno - rekreacyjnego na terenie Źródło Marii

 • 13 297/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie opracowania "Projektu budowlanego wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Nowogrodzkiej

 • 13 298/2006/IV/O - 2006-04-04
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10,17,29, Zespołu Szkół nr 2 oraz Przedszkola Samorządowego nr 16,28,44,46, a także w sprawie ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rad pedagogicznych i rad rodziców

 • 13 299/2006/IV/O - 2006-04-04
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej i rady rodziców

 • 13 300/2006/IV/O - 2006-04-04
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 i Kolegium Miejskiego oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pedagogicznej i rady rodziców

 • 13 301/2006/IV/P - 2006-04-04
  promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl

 • 13 302/2006/IV/R - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na materiały statystyczne

 • 13 303/2006/IV/M - 2006-04-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 13 304/2006/IV/M - 2006-04-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 13 305/2006/IV/M - 2006-04-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zorzy

 • 13 306/2006/IV/M - 2006-04-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika

 • 13 307/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Portowej 3

 • 13 308/2006/IV/M - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej

 • 13 309/2006/IV/M - 2006-04-04
  podpisania umowy z Telekomunikacją Kolejową Sp. z o.o.. na dostęp do Internetu w Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP

 • 13 310/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 3 - go Maja 22 - 24

 • 13 311/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 3 - go Maja 22 - 24

 • 13 312/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 - 4

 • 13 313/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 13

 • 13 314/2006/IV/M - 2006-04-04
  określenia wynagrodzenia Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o.

 • 13 315/2006/IV/M - 2006-04-04
  określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. o.o. w Gdyni

 • 13 316/2006/IV/M - 2006-04-04
  określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. o.o. w Gdyni

 • 13 317/2006/IV/M - 2006-04-04
  określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. o.o. w Gdyni

 • 13 318/2006/IV/M - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II

 • 13 319/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi wykonania badań archeologicznych na terenie Parku Kolibki

 • 13 320/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia parkingu przy ul. Kieleckiej

 • 13 321/2006/IV/O - 2006-04-04
  ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych

 • 13 322/2006/IV/O - 2006-04-04
  zakupu nagród dla uczestników III Międzyszkolnego Konkursu Stołów Świątecznych organizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych

 • 13 323/2006/IV/O - 2006-04-04
  zakupu nagród dla laureatów XXXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych

 • 13 324/2006/IV/S - 2006-04-04
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 325/2006/IV/S - 2006-04-04
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 326/2006/IV/M - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie i montaż mapy Gdyni na potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej

 • 13 327/2006/IV/S - 2006-04-04
  wyrażenia zgody na zakup do 6 000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej

 • 13 328/2006/IV/M - 2006-04-04
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług notarialnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - nabycie Wiczlino 2

 • 13 329/2006/IV/M - 2006-04-04
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług notarialnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości

 • 13 330/2006/IV/M - 2006-04-04
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług notarialnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości. - pierwokupy

 • 13 331/2006/IV/M - 2006-04-04
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 13 332/2006/IV/P - 2006-04-04
  zakupu mapy cyfrowej

 • 13 333/2006/IV/O - 2006-04-04
  unieważnienia zarządzenia nr 12579/06/IV/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2006 r.

 • 13 334/2006/IV/O - 2006-04-04
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 • 13 335/2006/IV/U - 2006-04-04
  unieważnienia zarządzenia nr 13199/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielnie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu pn. "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

 • 13 336/2006/IV/U - 2006-04-04
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 60.000 EUR na letnie oczyszczania dróg miasta Gdyni w rejonie I w okresie od 2 maja do 31 lipca 2006 r.

 • 13 337/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu opinii do koncepcji przebudowy układu hydraulicznego fontanny na skwerze Kościuszki w Gdyni oraz pełnienie nadzoru nad jej remontem

 • 13 338/2006/IV/U - 2006-04-04
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie "projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Grodnieńskiej w Gdyni"

 • 13 339/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wymiany pokryw kanałów kablowych pełnych na sali gimnastycznej przy V LO w Gdyni"

 • 13 340/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych zamiennych dla inwestycji pn. "Ulica Świętojańska - etap II A"

 • 13 341/2006/IV/U - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Pomorski Park Technologiczny przy Al. Zwycięstwa 96-98 Gdyni

 • 13 342/2006/IV/U - 2006-04-04
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni"

 • 13 343/2006/IV/P - 2006-04-04
  organizacji prezentacji w trakcie II Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji w dniu 8 kwietnia 2006 roku

 • 13 344/2006/IV/P - 2006-04-04
  dofinansowania druku zaproszeń i katalogu wystawy dla wydawcy - Artystyczne Studio Projektowania Graficznego "VIS-ART" s.c. Bujny i s-ka z siedzibą w Gdańsku

 • 13 345/2006/IV/P - 2006-04-04
  zmiany zarządzenia nr 13070/2006/IV/P z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu rzeźbiarskiego wraz z formą gipsową statuetki Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Galion Gdyński"

 • 13 346/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową, położną przy ul. Podgórnej

 • 13 347/2006/IV/M - 2006-04-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 348/2006/IV/M - 2006-04-04
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni na nieruchomościach położonych przy ul. Śląskiej - Drodze Gdyńskiej oraz przy ul. Moniuszki

 • 13 349/2006/IV/M - 2006-04-04
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na przebudowę lokalu użytkowego bar mleczny "Szkolny" przy ul. Morskiej 97 w Gdyni

 • 13 350/2006/IV/M - 2006-04-04
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

 • 13 351/2006/IV/M - 2006-04-04
  wykonania prac pielęgnacyjnych drzewostanu przy ul. Bp. Dominika 5-7 w Gdyni

 • 13 352/2006/IV/M - 2006-04-04
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na adaptację pomieszczeń dla Centrum Aktywności Seniora w budynku przy ul. 3 Maja 27-31

 • 13 353/2006/IV/M - 2006-04-04
  zmiany zarządzenia dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dotyczącego bilansu ciepła oraz mocy dla budynku przy ul. 3 Maja 27/31

 • 13 354/2006/IV/M - 2006-04-04
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania "Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Okrzei w Gdyni"

 • 13 355/2006/IV/M - 2006-04-04
  wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania "Budowa budynku socjalnego przy ul. Widnej"

 • 13 356/2006/IV/M - 2006-04-04
  uregulowania należności z tytułu wpisu od skargi kasacyjnej

 • 13 357/2006/IV/P - 2006-04-04
  zmiany zarządzenia nr 13 343/06/IV/P w sprawie organizacji prezentacji w trakcie II Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji

 • 13 358/2006/IV/M - 2006-04-04
  wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 139

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.04.2006