Z dnia 2006-03-29

  • 13 293/2006/IV/U - 2006-03-29
    zawarcia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
    trybie przetargu nieograniczonego powyżej 10.000.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"


  • 13 294/2006/IV/M - 2006-03-29
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sojowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.03.2006