Z dnia 2006-02-14

 • 12 748/2006/IV/P - 2006-02-14
  dofinansowania wydania książki pt. "Encyklopedia Gdyni"

 • 12 749/2006/IV/U - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę bieżącego utrzymania tablic oznakowania wjazdów do Gdyni

 • 12 750/2006/IV/P - 2006-02-14
  przyznania dotacji na realizację zadania wspierania międzynarodowych stażów i wymian

 • 12 751/2006/IV/O - 2006-02-14
  zawarcia porozumienia ze Stocznią Gdynia S.A. w sprawie współpracy w zakresie kształcenia w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w zawodach związanych z potrzebami kadrowymi Stoczni

 • 12 752/2006/IV/O - 2006-02-14
  przeznaczenia środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 21 na organizację finału konkursu:Ośmiu wspaniałych", na zakup nagród

 • 12 753/2006/IV/O - 2006-02-14
  dofinansowania organizacji Międzyszkolnego Konkursu "W kręgu zaklętej Stegny" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29

 • 12 754/2006/IV/O - 2006-02-14
  zakupu nagród dla zwycięskiego zespołu i indywidualnych biorących udział w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Teatrze organizowanym przez Gimnazjum nr 4

 • 12 755/2006/IV/O - 2006-02-14
  zakupu nagród dla zwycięzców "Konkursu wiedzy o Europie" oraz "Teatralii Gimnazjalnych" organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

 • 12 756/2006/IV/O - 2006-02-14
  zakupu nagród dla laureatów czwartej edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli pt. "Chromy i Achromy", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr12

 • 12 757/2006/IV/O - 2006-02-14
  zakupu nagród dla laureatów Konkursu Matematycznego oraz IV Międzyszkolnego Konkursu "Zasłużeni dla regionu", których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21

 • 12 758/2006/IV/O - 2006-02-14
  zakupu nagród dla zwycięzców konkursów matematycznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych przez Zespół szkół nr 14

 • 12 759/2006/IV/O - 2006-02-14
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy IX LO z Gimnazjum Ernst-Moritz-Arndt w Bonn

 • 12 760/2006/IV/O - 2006-02-14
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ze szkołą w Karlskronie Chapmangymnasiet

 • 12 761/2006/IV/O - 2006-02-14
  dofinansowania Jubileuszowych X Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o mistrzostwo Gdyni dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 i LOK

 • 12 762/2006/IV/S - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu

 • 12 763/2006/IV/S - 2006-02-14
  powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów parlamentarnych oraz prezydenta RP przeprowadzonych w październiku 2006 r.

 • 12 764/2006/IV/S - 2006-02-14
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 12 765/2006/IV/S - 2006-02-14
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem

 • 12 766/2006/IV/S - 2006-02-14
  uruchomienia środków finansowych na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych

 • 12 767/2006/IV/S - 2006-02-14
  przekazania środków finansowych na bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu

 • 12 768/2006/IV/S - 2006-02-14
  dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych

 • 12 769/2006/IV/M - 2006-02-14
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Pomorskiej

 • 12 770/2006/IV/M - 2006-02-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego

 • 12 771/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III

 • 12 772/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. na przyłączenie do sieci obiektów oświatowych przy ul. Energetyków 13 A

 • 12 773/2006/IV/S - 2006-02-14
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 774/2006/IV/M - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie stanowisk komputerowych

 • 12 775/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej

 • 12 776/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na zakup naczyń jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego w radach dzielnic

 • 12 777/2006/IV/M - 2006-02-14
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie"

 • 12 778/2006/IV/M - 2006-02-14
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Budowa kolektora deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu nr IV"

 • 12 779/2006/IV/S - 2006-02-14
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie rocznej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO

 • 12 780/2006/IV/S - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej do 6 000 EUR

 • 12 781/2006/IV/M - 2006-02-14
  obsługi stoiska promocyjnego miasta Gdyni przez Lokalną Organizację Turystyczną Gdynia podczas targów turystycznych ITB 2006 w Berlinie

 • 12 782/2006/IV/U - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi zrębkowania gałęzi po pracach pielęgnacyjnych przy drzewostanie

 • 12 783/2006/IV/U - 2006-02-14
  podpisania aneksu do umowy KB/1/UG/1/W/2005 na dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulic na terenie Gminy Gdynia

 • 12 784/2006/IV/U - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi odbioru odpadów komunalnych

 • 12 785/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni działkę drogową - ul. Siemiradzkiego

 • 12 786/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę drugiej części II raty odszkodowania z tytułu przejętej na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki drogowej - TARGO S.A

 • 12 787/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową położoną przy ul. Narutowicza

 • 12 788/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 12 789/2006/IV/M - 2006-02-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej

 • 12 790/2006/IV/P - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na obsługę fotograficzną wydarzeń z okazji 80 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich

 • 12 791/2006/IV/P - 2006-02-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 792/2006/IV/P - 2006-02-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 793/2006/IV/P - 2006-02-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 794/2006/IV/O - 2006-02-14
  dofinansowania wydania książki pt. "Rejs Penelopy" dla wydawcy - firmy fotograficzno - poligraficznej "AGNI" z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

 • 12 795/2006/IV/O - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację XV Ogólnopolskiego Finału Konkursu Odysei Umysłu

 • 12 796/2006/IV/U - 2006-02-14
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Bursztynowej w Gdyni

 • 12 797/2006/IV/U - 2006-02-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy skrzyżowania ulic Północnej i Chylońskiej w Gdyni

 • 12 798/2006/IV/M - 2006-02-14
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16 w Gdyni

 • 12 799/2006/IV/M - 2006-02-14
  powołania komisji i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni

 • 12 800/2006/IV/M - 2006-02-14
  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami, z tytułu nie złożenia oferty zawarcia najmu lokalu socjalnego oraz zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego

 • 12 801/2006/IV/P - 2006-02-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 802/2006/IV/U - 2006-02-14
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na remont nawierzchni ul. Morskiej

 • 12 803/2006/IV/R - 2006-02-14
  udzielenia pełnomocnictwa do zawierania i podpisywania umów oraz realizacji projektu składanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.02.2006