Z dnia 2006-02-07

 • 12 681/2006/IV/U - 2006-02-07
  zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową

 • 12 682/2006/IV/K - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy Miasta Gdyni

 • 12 683/2006/IV/S - 2006-02-07
  częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

 • 12 684/2006/IV/S - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na zakup leków do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy

 • 12 685/2006/IV/M - 2006-02-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Biskupa Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 686/2006/IV/M - 2006-02-07
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 12 687/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na grunt położony przy ul. Porębskiego

 • 12 688/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/75/85 przedmiotem której jest grunt położny w Gdyni Kolonii

 • 12 689/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Pawiej 13 A

 • 12 690/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Morskiej 207 - 215

 • 12 691/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Morskiej 210

 • 12 692/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 - 4

 • 12 693/2006/IV/M - 2006-02-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Komandorskiej 16

 • 12 694/2006/IV/M - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji

 • 12 695/2006/IV/M - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ploterów w Wydziale Geodezji

 • 12 696/2006/IV/M - 2006-02-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 697/2006/IV/M - 2006-02-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 698/2006/IV/M - 2006-02-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 699/2006/IV/M - 2006-02-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 700/2006/IV/U - 2006-02-07
  akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: "Szalety miejskie"

 • 12 701/2006/IV/M - 2006-02-07
  ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki drogowe położonej przy ul. Fregatowej

 • 12 702/2006/IV/M - 2006-02-07
  zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

 • 12 703/2006/IV/M - 2006-02-07
  zmiany zarządzenia nr 11 766/05/IV/M dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej

 • 12 704/2006/IV/R - 2006-02-07
  zawarcia porozumienia z powiatem wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 12 705/2006/IV/R - 2006-02-07
  zawarcia porozumienia z powiatem złotowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w Domu Dziecka

 • 12 706/2006/IV/M - 2006-02-07
  wykreślenia z księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąbrowa" w stosunku do nieruchomości stanowiącej część ulicy Warzywnej

 • 12 707/006/IV/M - 2006-02-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żeliwnej

 • 12 708/2006/IV/M - 2006-02-07
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę pętli autobusowej przy ul. Lipowej

 • 12 709/2006/IV/M - 2006-02-07
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej

 • 12 710/2006/IV/K - 2006-02-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 12 711/2006/IV/U - 2006-02-07
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej

 • 12 712/2006/IV/P - 2006-02-07
  dofinansowania wydania książki pt. "Za falochronem kończą się marzenia"

 • 12 713/2006/IV/P - 2006-02-07
  dofinansowania wydania książki pt. "Sam"

 • 12 714/2006/IV/P - 2006-02-07
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdyni Śródmieście z okazji 80-lecia Gdyni, festynu dla dzieci pn. "Spacerkiem po Gdyni"

 • 12 715/2006/IV/U - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia związanego z budową ul. Tetmajera

 • 12 716/2006/IV/U - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę ulicy Wawrzyniaka wraz z infrastrukturą techniczną

 • 12 717/2006/IV/U - 2006-02-07
  uregulowania należności za usługę kurierską dotyczącą przekazania sprawozdań rocznych dla projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport

 • 12 718/2006/IV/U - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę powielania dokumentacji Projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - etap III"

 • 12 719/2006/IV/U - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego muru oporowego oraz wjazdu przy ul. Źródło Marii

 • 12 720/2006/IV/U - 2006-02-07
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej"

 • 12 721/2006/IV/O - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup Alkometru A 2.0

 • 12 722/2006/IV/M - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na opracowanie, opublikowanie oraz zakup jubileuszowego wydania "Kuriera Gdyńskiego"

 • 12 723/2006/IV/S - 2006-02-07
  zakupu listew przypodłogowych

 • 12 724/2006/IV/S - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na naprawę sejfu w serwerowni Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 725/2006/IV/S - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na naprawę żaluzji

 • 12 726/2006/IV/S - 2006-02-07
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 727/2006/IV/S - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na udostępnienie licencji Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych w Wydziale Spraw Społecznych

 • 12 728/2006/IV/S - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad programami komputerowymi : środki trwałe, Kasa, Alkohole, Rejestry Vat i fakturowanie, Kadry, Pisma i sprawy

 • 12 729/2006/IV/S - 2006-02-07
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego Lex dla Samorządu Terytorialnego

 • 12 730/2006/IV/U - 2006-02-07
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/594/UK/37/W/2005 dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera projektu "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A"

 • 12 731/2006/IV/P - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego umowy dotyczącej projektu BUSTRIP

 • 12 732/2006/IV/S - 2006-02-07
  rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni i przyjęcia kategorii archiwalnej dla niektórych dokumentów

 • 12 733/2006/IV/P - 2006-02-07
  dofinansowania wydania książki pt. "2.04.2005 - zapiski rzymskiej podróży Kościoła /Rzym 2005/ dla wydawcy" - Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej "BERNARDINUM"" z Pelplina

 • 12 734/2006/IV/P - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu wystawy i konferencji pod roboczą nazwą "Znaki w Gdyni" oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na stworzenie koncepcji systemu oznaczeń wizualnych i przestrzennych wystawy oraz przyjęcia jego regulaminu

 • 12 735/2006/IV/P - 2006-02-07
  podpisania umowy z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie współpracy dotyczącej usługi "9491 informacja miejska TP"

 • 12 736/2006/IV/S - 2006-02-07
  zabezpieczenia środków finansowych w roku 2006 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS

 • 12 737/2006/IV/S - 2006-02-07
  akceptacji umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczenia przesyłek pocztowych

 • 12 738/2006/IV/K - 2006-02-07
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 12 739/2006/IV/K - 2006-02-07
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 740/2006/IV/P - 2006-02-07
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego "Organizacja czasu wolnego 55 +"

 • 12 741/2006/IV/U - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę zamieszczenia w "Gazecie Wyborczej" ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"`

 • 12 742/2006/IV/U - 2006-02-07
  zmiany zarządzenia nr 11803/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na wykonanie zadania "budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 12 743/2006/IV/U - 2006-02-07
  akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na wykonanie zadania "budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 12 744/2006/IV/U - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na zakup 1000 sztuk okolicznościowych kart pocztowych

 • 12 745/2006/IV/M - 2006-02-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na organizację imprezy towarzyszącej konferencji pt. "Gdynia wczoraj, dziś i jutro"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.02.2006