Z dnia 2006-01-31

 • 12 592/2006/IV/M - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na dokonanie płatności za nabycie użytkowania wieczystego i budynku na nieruchomości położonej przy ul. Żeglarzy 7

 • 12 593/2006/IV/M - 2006-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Jana Pawła II

 • 12 594/2006/IV/O - 2006-01-31
  odpłatnego korzystania przez gminę Rumia ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 12 595/2006/IV/O - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie kubków jako nagród w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

 • 12 596/2006/IV/O - 2006-01-31
  przekazywania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2006 roku

 • 12 597/2006/IV/O - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do używania systemu "Obowiązek nauki Optivum" i Nabór Optivum"

 • 12 598/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie prac ziemnych, budowlanych i transportowych

 • 12 599/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę związaną z flagowaniem miasta Gdyni

 • 12 600/2006/IV/S - 2006-01-31
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 601/2006/IV/S - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na zakup odzieży ochronnej i roboczej

 • 12 602/2006/IV/S - 2006-01-31
  zakupu materiałów budowlanych na bieżące potrzeby remontowe w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 603/2006/IV/S - 2006-01-31
  opłaty za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 604/2006/IV/M - 2006-01-31
  zaległości w opłatach czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Władysława IV 51

 • 12 605/2006/IV/M - 2006-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 606/2006/IV/M - 2006-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 607/2006/IV/M - 2006-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Poleskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 608/2006/IV/M - 2006-01-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa

 • 12 609/2006/IV/M - 2006-01-31
  użyczenia nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II

 • 12 610/2006/IV/M - 2006-01-31
  zmniejszenia dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego przy ul. Morskiej

 • 12 611/2006/IV/M - 2006-01-31
  zmiany zarządzenia nr 3991/03/IV/M dotyczącego utworzenia Zespołu ds. negocjacji warunków nabycia nieruchomości

 • 12 612/2006/IV/M - 2006-01-31
  zawarcia umowy zlecenia

 • 12 613/2006/IV/M - 2006-01-31
  akceptacji treści umowy MG/2/MGZ/2/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 12 614/2006/IV/M - 2006-01-31
  akceptacji treści umowy MG/1/MGZ/1/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 12 615/2006/IV/M - 2006-01-31
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 616/2006/IV/M - 2006-01-31
  wykonania projektu technicznego rozbiórki obiektów użytkowych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej

 • 12 617/2006/IV/M - 2006-01-31
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 618/2006/IV/M - 2006-01-31
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 619/2006/IV/M - 2006-01-31
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 620/2006/IV/M - 2006-01-31
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 621/2006/IV/M - 2006-01-31
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 622/2006/IV/M - 2006-01-31
  remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej

 • 12 623/2006/IV/S - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 624/2006/IV/M - 2006-01-31
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na docieplenie ścian zewnętrznych i kolorystykę elewacji budynku zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 12 625/2006/IV/S - 2006-01-31
  wynagrodzenia prowizyjnego za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

 • 12 626/2006/IV/S - 2006-01-31
  zawarcia porozumienia z powiatem wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w Placówce Interwencyjnej przy Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni przy ul. Wejherowskiej

 • 12 627/2006/IV/S - 2006-01-31
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej

 • 12 628/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych

 • 12 629/2006/IV/P - 2006-01-31
  przygotowania pokazu bajek z okazji 80 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Gdynia

 • 12 630/2006/IV/P - 2006-01-31
  zakupu programu IVONA Website wraz z prawami do bezterminowego wykorzystania na stronach portalu internetowego www.gdynia.pl

 • 12 631/2006/IV/K - 2006-01-31
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 12 632/2006/IV/K - 2006-01-31
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 633/2006/IV/K - 2006-01-31
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 634/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi konserwacji systemu "eXpert" oraz zakupu dwóch stanowisk systemu eXpert"

 • 12 635/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Wiczlińskiej

 • 12 636/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi zimowego utrzymania i sprzątania pozimowego dróg miasta Gdyni w rejonie 1

 • 12 637/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie ekspertyzy technicznej i opinii do dokumentacji ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego - etap II

 • 12 638/2006/IV/P - 2006-01-31
  przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych miasta Gdyni

 • 12 639/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 12 640/2006/IV/S - 2006-01-31
  przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru w 2006 roku, określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień a także terytorialnego zasięgu ich działania

 • 12 641/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 12 642/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 12 643/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 12 644/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 12 645/2006/IV/M - 2006-01-31
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

 • 12 646/2006/IV/O - 2006-01-31
  zakupu nagród dla zwycięzców XV Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach Siłowych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1

 • 12 647/2006/IV/O - 2006-01-31
  zakupu nagród dla laureatów "Konkursu wiedzy o regionie i Gdyni", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 16

 • 12 648/2006/IV/O - 2006-01-31
  dofinansowania międzynarodowego turnieju piłki ręcznej chłopców zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 10

 • 12 649/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie rozwiązania wysokościowego dróg do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Gdyni - Kacze Buki

 • 12 650/2006/IV/M - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 EUR na wykonanie analizy możliwości przystosowania lotniska Oksywie do obsługi cywilnego ruchu lotniczego

 • 12 651/2006/IV/U - 2006-01-31
  zamówienia ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej stanu konstrukcji budynku zabytkowego przy ul. Starowiejskiej 7

 • 12 652/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę eksploatacji szaletów miejskich w lutym 2006 roku

 • 12 653/2006/IV/P - 2006-01-31
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku w drodze otwartego konkursu

 • 12 654/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie artykułu do czasopisma "Urbanista"

 • 12 655/2006/IV/U - 2006-01-31
  ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w latach 2006 - 2007

 • 12 656/2006/IV/O - 2006-01-31
  zmiany treści zarządzenia nr 517/03/IV/O z dnia 21.01.2003 r.

 • 12 657/2006/IV/M - 2006-01-31
  złożenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk 200 sztuk zaproszeń na konferencję "Gdynia wczoraj, dziś i jutro"

 • 12 658/2006/IV/M - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie znaczków metalowych z herbem Gdyni i logo 80-lecia Gdyni

 • 12 659/2006/IV/M - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wynajem dwóch sal konferencyjnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniu 13 lutego 2006 r.

 • 12 660/2006/IV/M - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie czterech plansz informujących o konferencji "Gdynia wczoraj, dziś i jutro"

 • 12 661/2006/IV/M - 2006-01-31
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 12 662/2006/IV/M - 2006-01-31
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 12 663/2006/IV/M - 2006-01-31
  źródła finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 12 664/2006/IV/P - 2006-01-31
  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 12 665/2006/IV/P - 2006-01-31
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

 • 12 666/2006/IV/P - 2006-01-31
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego "Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2006/2007"

 • 12 667/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2006 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - z okazji 80. rocznicy nadania prawa miejskich Gdyni

 • 12 668/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2006 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - z okazji 80. rocznicy nadania prawa miejskich Gdyni

 • 12 669/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i projekcję filmów uzasadniających wręczane nagrody, podczas uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2006 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - z okazji 80. rocznicy nadania prawa miejskich Gdyni

 • 12 670/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowej plakiety odznaczenia "Czas Gdyni" w związku z uroczystą sesją RM w dniu 10.02.2006 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - z okazji 80. rocznicy nadania prawa miejskich Gdyni

 • 12 671/2006/IV/S - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" oraz Nagrody Przewodniczącego RM "Czas Gdyni"

 • 12 672/2006/IV/S - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na zakup kopert utajnionych do 6.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta

 • 12 673/2006/IV/S - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 12/2005 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 • 12 674/2006/IV/S - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na usługę czyszczenia wykładzin i krzeseł, wymianę pasów antypoślizgowych w pomieszczeniach UMG do 6.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta

 • 12 675/2006/IV/M - 2006-01-31
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zakupu nowej nieruchomości - "Trasa Kwiatkowskiego"

 • 12 676/2006/IV/M - 2006-01-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta gdyni położonej przy ul. Legionów, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 677/2006/IV/U - 2006-01-31
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa ul. Ateny i Amona wraz z uzbrojeniem

 • 12 678/2006/IV/U - 2006-01-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie zamiennego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ulicach Cylkowskiego, Legionów i Stryjskiej

 • 12 679/2006/IV/U - 2006-01-31
  zmiana treści zarządzenia nr 11 536/05/IV/M w sprawie zlecenia do kwoty 6 000 EUR na druk egzemplarzy gdyńskiego kalendarza książkowego na 2006 rok

 • 12 680/2006/IV/P - 2006-01-31
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.01.2006