Z dnia 2006-01-03

 • 12 274/2006/IV/O - 2006-01-03
  umorzenia zaległości z tytułu świadczeń opiekuńczo-wychowawczych gdyńskich przedszkoli samorządowych

 • 12 275/2006/IV/O - 2006-01-03
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych

 • 12 276/2006/IV/O - 2006-01-03
  przyjęcia zaproponowanych programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami konkursowymi

 • 12 277/2006/IV/M - 2006-01-03
  organizacji VIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału "Kolosy 2005"

 • 12 278/2006/IV/M - 2006-01-03
  zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczania energii elektrycznej do Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP

 • 12 279/2006/IV/M - 2006-01-03
  zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II

 • 12 280/2006/IV/M - 2006-01-03
  udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni przez Lokalną Organizację Turystyczną Gdynia

 • 12 281/2006/IV/M - 2006-01-03
  umorzenia zadłużenia z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 93

 • 12 282/2006/IV/M - 2006-01-03
  skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 44

 • 12 283/2006/IV/M - 2006-01-03
  umorzenia zadłużenia z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20

 • 12 284/2006/IV/M - 2006-01-03
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie okolicznościowej matrycy do frankownicy

 • 12 285/2006/IV/M - 2006-01-03
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/134/93

 • 12 286/2006/IV/S - 2006-01-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup tonerów Canon i Sharp

 • 12 287/2006/IV/S - 2006-01-03
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni dotyczącej przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 288/2006/IV/R - 2006-01-03
  zmiany zarządzenia nr 12 227/05/IV/R dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletów lotniczych w ramach projektu TELLUS

 • 12 289/2006/IV/M - 2006-01-03
  zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP

 • 12 290/2006/IV/M - 2006-01-03
  zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług internetowych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP

 • 12 291/2006/IV/M - 2006-01-03
  zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług internetowych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II

 • 12 292/2006/IV/M - 2006-01-03
  zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II

 • 12 293/2006/IV/M - 2006-01-03
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na realizację spotu telewizyjnego reklamującego konkurs "Gdyński Biznesplan 2006"

 • 12 294/2006/IV/M - 2006-01-03
  upoważnienia naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości do poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy"

 • 12 295/2006/IV/S - 2006-01-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji kserokopiarek i faxów Canon

 • 12 296/2006/IV/S - 2006-01-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji kserokopiarek Sharp

 • 12 297/2006/IV/S - 2006-01-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji kserokopiarek Konica Minolta

 • 12 298/2006/IV/U - 2006-01-03
  udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Frezerów

 • 12 299/2006/IV/U - 2006-01-03
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej"

 • 12 300/2006/IV/U - 2006-01-03
  akceptacji zmiany treści umowy KB/653/UI/219/W/05 dotyczącej wykonania zadania "Droga Różowa etap IV budowa sieci wodociągowej, przedłużenie ul. Sieradzkiej

 • 12 301/2006/IV/P - 2006-01-03
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego do Helsinek

 • 12 302/2006/IV/S - 2006-01-03
  uruchomienia środków z tytułu diet dla radnych RM Gdyni na rok 2006

 • 12 303/2006/IV/S - 2006-01-03
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup druków akcydensowych i ze znakiem wodnym w 2006 r.

 • 12 304/2006/IV/S - 2006-01-03
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków własnych w 2006 r.

 • 12 305/2006/IV/S - 2006-01-03
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wywóz nieczystości stałych z budynku urzędu i lokali podległych UM Gdyni w 2006 r.

 • 12 306/2006/IV/S - 2006-01-03
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na utrzymanie czystości w lokalach podległych UM Gdyni w 2006 r.

 • 12 307/2006/IV/M - 2006-01-03
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, stanowiących własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • 12 308/2006/IV/M - 2006-01-03
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Imbirowej 32, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 12 309/2006/IV/M - 2006-01-03
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jantarowej, stanowiącej własność SM "Posejdon"

 • 12 310/2006/IV/M - 2006-01-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń dla Centrum Aktywności Seniora w budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni

 • 12 311/2006/IV/M - 2006-01-03
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na montaż dźwigu i dobudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni lekarskiej "Witomino" sp. z o.o.

 • 12 312/2006/IV/O - 2006-01-03
  zakupu nagród dla zwycięzców VI Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez SP Nr 33, Gimnazjum Nr 11 i IX LO

 • 12 313/2006/IV/O - 2006-01-03
  upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów służbowych

 • 12 314/2006/IV/O - 2006-01-03
  zmiany treści zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ofertowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń kuchennych szkoły na okres do 5 lat

 • 12 315/2006/IV/U - 2006-01-03
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Gdyni"

 • 12 316/2006/IV/U - 2006-01-03
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie administrowania i konserwacji lasów komunalnych miasta Gdyni

 • 12 317/2006/IV/U - 2006-01-03
  udzielania zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i na dostawę energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic: Energetyków, Spawaczy i Szkolnej w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.01.2006