Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2006 rok

I. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2006 roku

II. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2006 roku

Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2006 roku

III. ZAŁĄCZNIKI
NrRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 04.04.2007