Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2006 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2006 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data udostępnienia informacji: 26.09.2007