Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

DOCHODY

 

I. Dochody własne

II. Subwencje

III. Dotacje

 

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Gdyni w okresie I -VI wg źródeł

 

Część tabelaryczna - dochody wg klasyfikacji budżetowej

 

 

WYDATKI

 

Wydatki bieżące

 

Wydatki majątkowe

Wykonanie inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji - część tabelaryczna

Wykonanie inwestycji realizowanych przez Wydział Inwestycji - część opisowa

Wykonanie planu wydatków majątkowych realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe Wykonanie planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków rad dzielnic

Wykonanie planu wydatków kapitałowych

 

Rozchody

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Część tabelaryczna - wydatki wg klasyfikacji budżetowej

 

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru

oraz obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2005 roku

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych szkół podstawowych za

I półrocze 2006r -rozdz. 80101

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych przedszkoli przy szkołach

podstawowych za I półrocze 2006r -rozdz. 80103

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gimnazjów za

I półrocze 2006r.- rozdz. 80110

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych świetlic szkolnych za

I półrocze 2006r -rozdz. 85401

 

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych w szkołach podstawowych

i gimnazjach za I półrocze 2006r

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych szkół ponadpodstawowych

i placówek wychowawczych za I półrocze 2006r

 

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych za I półrocze 2006r

 

Sprawozdanie z wykonania planów rzeczowo - finansowych przedszkoli za I półrocze 2006r

 

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2006 zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni

 

Rozliczenie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2006r

 

Informacja z wykonania planów przychodów rachunków dochodów własnych jednostek

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

 

Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2006r

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez rady dzielnic

 

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2006r

 

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2006r

 

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2006r

 

Informacja, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za

I półrocze 2006r

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.09.2006