Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2006 rok - art. 14 ustawy o finansach publicznych


1. Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2006 rok, w tym kwota nadwyżki.

2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31-12-2006r.

3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:


W 2006 roku  na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gdynia otrzymała 7.983.986 zł, a przekazała kwotę 595.591 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007