Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu na działania dotyczące osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni
Rozstrzygnięcie dodatkowaego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 13184 z dnia 21.03.2006r. Prezydenta Miasta Gdyni przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni:
Lp. Organizacja Zadanie Otrzymana kwota w zł
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Tu jest nasza historia - 4 jednodniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych" 6 100 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON "Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych" 5 075 zł
3. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich "Pomoc psychologiczna - Indywidualna terapia psychologiczna" 5 000 zł
4. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA "Św. Mikołaj w Stowarzyszeniu oraz Spotkanie Świąteczne dla niesłyszących mieszkańców Gdyni" 1 850 zł
5. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA "Gdynia nasze miasto - z okazji 80-lecia Gdyni spotkanie integracyjne niesłyszących" 3 000 zł
6. Fundacja Słoneczna Jesień "Za zamkniętymi drzwiami życia" 4 672 zł
7. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni "Integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne " 2 100 zł
8. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA "Promyk nadziei - ciekawi świata - Kultura Likwidacja Barier w Komunikowaniu" 4 300 zł
9. Fundacja PATMOS "Rehabilitacja 7 dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi objętych obowiązkiem szkolnym" 9 410 zł
10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni "Poznajemy środowisko zwierząt egzotycznych" 1 698 zł
11. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk" "Nie jesteś sam - program wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin" 28 800 zł
12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku "Z kręglami po zdrowie, czyli ruch lepszą formą spędzania wolnego czasu wśród młodych osób chorych na stwardnienie rozsiane" 3 000 zł
13. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku "Integracja chorych na SM mieszkańców Gdyni pod hasłem "Bawmy się razem"" 950 zł
14. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin "Rehabilitacja grupowa" 4 730 zł
15. Caritas Archidiecezji Gdańskiej "Taneczny Pląs" 6 000 zł
16. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "PRZYJAZNA DŁOŃ" "Kajakiem po Drawie" 5 000 zł
17. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "PRZYJAZNA DŁOŃ" "Sobotnie zajęcia klubowe" 4 005 zł


Komisja Oceniająca odrzuciła z przyczyn formalnych następujące oferty:
1. Wspólnoty "Wiara i Światło" na zadanie "Integracyjny obóz wypoczynkowy dla rodzin posiadających dzieci z upośledzeniem umysłowym - Łyśniewo 2006" - niewłaściwy podmiot ubiegający się o dotację, brak podpisów;
2. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" na zadanie "Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin dysfunkcyjnych" - niewłaściwy formularz oferty;
3. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie "Klub integracyjny SEZAM - kontynuacja" - termin realizacji zadania niezgodny z warunkami konkursu;
4. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Teraz Ja, teraz My w teatr się pobawimy - chociaż kółko to otwarte!" - niewłaściwy formularz oferty;
5. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Z bohaterami Sienkiewicza poznajemy Polskę" - niewłaściwy formularz oferty;
6. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Słoneczna szkoła - integracyjny festyn rodzinny" - niewłaściwy formularz oferty;
7. Caritasu Archidiecezji Gdańskiej na zadanie "Teatr Integracyjny" - niewłaściwy formularz oferty;
8. Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie "Imprezy integracyjne" - nieaktualny wyciąg z KRS.

Komisja Oceniająca nie zarekomendowała do przyznania dotacji następujących ofert:

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: "Wspieranie rodziców w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną" - brak środków finansowych;
2. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, zadanie: "Ogólnopolski zjazd Amazonek" - brak środków finansowych;
3. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zadanie: "Spotkania integracyjne" - brak środków finansowych;
4. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zadanie: "Poprawienie sprawności ruchowej" - brak środków finansowych;
5. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, zadanie: "Dla niesłyszących Latem - Kanał Ostródzko-Elbląski, Zimą Kulig" - w trakcie poprzedniego konkursu przyznano dotację na podobne zadanie;
6. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA, zadanie: "Spełniamy marzenia - Góry nasze Góry - Sport Kultura Rekreacja" - zadanie wchodzi w zakres działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które są finansowane ze środków PFRON;
7. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA, zadanie: "Pierwszy krok do samodzielności - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - zbyt słabo i zbyt ogólnie opisane zadanie;
8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, zadanie: "Poznajemy kulturę i historię średniowiecznego Pomorza" - brak środków finansowych;
9. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej - rozwijamy się poprzez uprawianie turystyki" - brak środków finansowych;
10. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Żaglowiec "Zawisza Czarny" - Morze Bałtyckie" - brak środków finansowych;
11. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Krakonos - integracyjny obóz harcerski" - brak środków finansowych;
12. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Familiada - V Turniej Rodzin" - brak środków finansowych;
13. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Integracyjny Klub Sportowy "Z nami zdrowiej" - brak środków finansowych;
14. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" - brak środków finansowych;
15. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Bajkolandia - terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych w wieku przedszkolnym poprzez przedstawienia teatralne" - brak środków finansowych;
16. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku, zadanie: "Rehabilitacja psychosomatyczna osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane mieszkańców Gdyni pod hasłem "Uczmy się żyć z SM w Borkowie" - brak środków finansowych; możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł (PFRON);
17. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku, zadanie: "Grupowy udział niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni (chorych na SM) w imprezach kulturalnych pod hasłem "Ze sztuką za Pan Brat" - brak środków finansowych;
18. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin, zadanie: "Wyjazd po zdrowie" - brak środków finansowych, możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie z innych środków (PFRON);
19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń", zadanie: "Teatr otwarty" - brak środków finansowych;
20. Fundacja Zdrowia ESCO, zadanie: "Pomoc psychosomatyczna osobom niepełnosprawnym" - brak środków finansowych.

W przypadku oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA na zadanie "Likwidacja barier w komunikowaniu się - bez barier" Komisja Oceniająca, pozytywnie ustosunkowując się do oferty, zaproponowała dokładne zbadanie skali potrzeb i - wobec wyczerpania budżetu niniejszego konkursu - znalezienie innych źródeł sfinansowania tego zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.03.2006