Z dnia 2005-12-20

 • 12 095/2005/IV/S - 2005-12-20
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 096/2005/IV/P - 2005-12-20
  zakupu 450 egzemplarzy książki okolicznościowej pt."Grudzień’70"

 • 12 097/2005/IV/U - 2005-12-20
  ustalenia zasad współpracy ze społecznymi opiekunami zabytków oraz ustalenia wzoru legitymacji społecznego opiekuna zabytków

 • 12 098/2005/IV/U - 2005-12-20
  ustanowienia społecznych opiekunów zabytków

 • 12 099/2005/IV/U - 2005-12-20
  udzielenia zamówienia do 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Władysława IV

 • 12 100/2005/IV/K - 2005-12-20
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 12 101/2005/IV/O - 2005-12-20
  przyznania premii dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2

 • 12 102/2005/IV/S - 2005-12-20
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 6 000 EUR na zakup materiałów biurowych w 2006 r.

 • 12 103/2005/IV/M - 2005-12-20
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2

 • 12 104/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Żeglarzy 7

 • 12 105/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dachnowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 106/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 107/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 108/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej

 • 12 109/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej

 • 12 110/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej

 • 12 111/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej

 • 12 112/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej

 • 12 113/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej

 • 12 114/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej

 • 12 115/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej

 • 12 116/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 12 117/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 12 118/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka

 • 12 119/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliwkowej

 • 12 120/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja

 • 12 121/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej

 • 12 122/2005/IV/M - 2005-12-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żukowskiej

 • 12 123/2005/IV/M - 2005-12-20
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy TG/19/1987 zawartej na grunt położony przy ul. Żarnowieckiej

 • 12 124/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 113 lok. 1 przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 12 125/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 23 lok. 2 przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 12 126/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej83-83A lok. VII przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 12 127/2005/IV/M - 2005-12-20
  wyrażenia zgody na wynajęcie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego położonego przy ul. Śląskiej 27

 • 12 128/2005/IV/S - 2005-12-20
  uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację roczną w Urzędzie Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 12 129/2005/IV/R - 2005-12-20
  zawarcia porozumienia z Powiatem Puckim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 12 130/2005/IV/R - 2005-12-20
  zawarcia porozumienia z Gliwicami miastem na prawach powiatu dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 12 131/2005/IV/S - 2005-12-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 12 132/2005/IV/S - 2005-12-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji systemów alarmowych w Urzędzie Miasta Gdyni w 2006 r.

 • 12 133/2005/IV/M - 2005-12-20
  przejęcia w zasób Administracji Budynków Komunalnych nr 3 nieruchomości położonej przy ul. Żeglarzy 7

 • 12 134/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirki i Wigury 14 i Antoniego Abrahama 55/57 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 135/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Armii Krajowej 44 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 136/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 3/5 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 137/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Konwaliowej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 138/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Legionów 67 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 139/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gabrieli Zapolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 140/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 141/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wejherowskiej 59 i Czeremchowej 1 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 142/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Warszawskiej 34/36 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 143/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J. Unruga 84 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 144/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Romualda Traugutta 9 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 145/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sucharskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 146/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sojowej 22 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 147/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ramułta 45 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 148/2005/IV/M - 2005-12-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Porębskiego 9 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 149/2005/IV/M - 2005-12-20
  remontu balkonów w pięciu mieszkaniach w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Maczka

 • 12 150/2005/IV/M - 2005-12-20
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego

 • 12 151/2005/IV/M - 2005-12-20
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 152/2005/IV/M - 2005-12-20
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 153/2005/IV/M - 2005-12-20
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 154/2005/IV/M - 2005-12-20
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 12 155/2005/IV/M - 2005-12-20
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej

 • 12 156/2005/IV/U - 2005-12-20
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa kolektora deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu nr IV"

 • 12 157/2005/IV/U - 2005-12-20
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania : "Budowa kolektora deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu nr IV"

 • 12 158/2005/IV/U - 2005-12-20
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/119/UI/28/W/2005 na przeprowadzenie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia zachód rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 12 159/2005/IV/U - 2005-12-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie zamiennej dokumentacji dla inwestycji "Droga Różowa etap IV - rozbudowa ul. Lotników"

 • 12 160/2005/IV/M - 2005-12-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bławatnej

 • 12 161/2005/IV/S - 2005-12-20
  akceptacji wyników postępowania w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku

 • 12 162/2005/IV/O - 2005-12-20
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Selektywna Zbiórka Odpadów"

 • 12 163/2005/IV/P - 2005-12-20
  utrzymania serwisu www.gdynia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz prezentacji Rad Dzielnic na serwerze

 • 12 164/2005/IV/P - 2005-12-20
  przewozu substancji do utylizacji

 • 12 165/2005/IV/K - 2005-12-20
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 12 166/2005/IV/K - 2005-12-20
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 12 167/2005/IV/K - 2005-12-20
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 12 168/2005/IV/M - 2005-12-20
  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 12 169/2005/IV/M - 2005-12-20
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 12 170/2005/IV/M - 2005-12-20
  upoważnienia dla przedstawicieli gminy do podpisania aktu notarialnego darowizny przez Skarb Państwa na rzecz gminy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. św. Mikołaja 38

 • 12 171/2005/IV/M - 2005-12-20
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na realizację działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR

 • 12 172/2005/IV/M - 2005-12-20
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR

 • 12 173/2005/IV/M - 2005-12-20
  zmiany zarządzenia nr 9866/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z 14 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 57

 • 12 174/2005/IV/M - 2005-12-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 175/2005/IV/M - 2005-12-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej 1 D, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 12 176/2005/IV/M - 2005-12-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z kosztorysami inwestorskimi dotyczącego adaptacji budynku hotelowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni

 • 12 177/2005/IV/M - 2005-12-20
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Eko Dolina w Łężycach

 • 12 178/2005/IV/O - 2005-12-20
  wyrażenia zgody na zawarcie umów z PFRON z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 12 179/2005/IV/O - 2005-12-20
  zmiany do zarządzenia nr 11755/05/IV/O w sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni"

 • 12 180/2005/IV/O - 2005-12-20
  zmiany do zarządzenia nr 11757/05/IV/O w sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne "badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 - 50 lat"

 • 12 181/2005/IV/O - 2005-12-20
  zmiany do zarządzenia nr 11756/05/IV/O w sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne "badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat"

 • 12 182/2005/IV/O - 2005-12-20
  zmiany do zarządzenia nr 11754/05/IV/O w sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne "gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia - Stale sprawni"

 • 12 183/2005/IV/O - 2005-12-20
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań "Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe, prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynie Śródmieście, profilaktyka przez sport

 • 12 184/2005/IV/O - 2005-12-20
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: "Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom, "Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni - program pilotażowy", "Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera oraz ich opiekunów", "Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin", "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych"

 • 12 185/2005/IV/U - 2005-12-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na eksploatację szaletów miejskich w styczniu 2006 roku

 • 12 186/2005/IV/P - 2005-12-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako jedynemu wykonawcy firmie "PORTICO PORT" sp. z o.o. w Warszawie na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej dla mieszkańców miasta Gdyni na placu przed Centrum Gemini w Gdyni w Noc Sylwestrową z 31.12.2005 na 01.01.2006 r.

 • 12 187/2005/IV/S - 2005-12-20
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

 • 12 188/2005/IV/S - 2005-12-20
  zapłaty kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 listopada 2005 r. dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup "Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni"

 • 12 189/2005/IV/S - 2005-12-20
  zmiany zarządzenia w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni

 • 12 190/2005/IV/S - 2005-12-20
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na zakup tonerów dla UM Gdyni w 2006 roku

 • 12 191/2005/IV/U - 2005-12-20
  akceptacji treści aneksów do umów KB/566/UI/189/W/05 oraz KB/595/UI/199/W/05 dotyczących zmiany terminów zakończenia zadania inwestycyjnego: "Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Źródło Marii"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.12.2005