Z dnia 2005-11-29

 • 11 746/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości płożonej przy ul. Spokojnej

 • 11 747/2005/IV/P - 2005-11-29
  współorganizacji koncertu z cyklu "W górach jest wszystko co kocham" we Franciszkańskim Centrum Kultury w Gdyni

 • 11 748/2005/IV/P - 2005-11-29
  organizacji zabawy mikołajkowej dla dzieci w dniu 06.12.2005 r. na placu przed Młodzieżowym Domem Kultury w Gdyni

 • 11 749/2005/IV/U - 2005-11-29
  zmiany zarządzenia nr 11 154/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji p.n. "Remont Szkoły Podstawowej nr 29"

 • 11 750/2005/IV/U - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie i montaż tablic edukacyjnych

 • 11 751/2005/IV/S - 2005-11-29
  otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku

 • 11 752/2005/IV/O - 2005-11-29
  przyjęcia "Programu likwidacji niskiej emisji"

 • 11 753/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8749/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania ryzyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gdyni w wieku 50 - 59 lat"

 • 11 754/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8752/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa u osób w wieku powyżej 65 lat - STALE SPRAWNI"

 • 11 755/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8751/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni"

 • 11 756/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8710/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat"

 • 11 757/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8747/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 - 50 lat"

 • 11 758/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8746/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia"

 • 11 759/2005/IV/O - 2005-11-29
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8748/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia"

 • 11 760/2005/IV/S - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup linek - podpinek zabezpieczających prace wykonywane na drabinie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 761/2005/IV/S - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na czyszczenie wykładzin i krzeseł w pomieszczeniach biurowych oraz Sali Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 762/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Legionów przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 11 763/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 764/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 765/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 766/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 767/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kapitańskiej

 • 11 768/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kapitańskiej

 • 11 769/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej

 • 11 770/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej

 • 11 771/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki

 • 11 772/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki

 • 11 773/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żelaznej

 • 11 774/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirowej

 • 11 775/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybińskiego

 • 11 776/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej

 • 11 777/2005/IV/M - 2005-11-29
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na KM 21 jako działka nr 578/3 i 578/4 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 11 778/2005/IV/M - 2005-11-29
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów

 • 11 779/2005/IV/M - 2005-11-29
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o wykonanie zastępcze

 • 11 780/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenie ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 83 - 83 A lok. U - II przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 781/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenie ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 36 -38 A lok. U - 3 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 782/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenie ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 36 -38 A lok. U - 5 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 783/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyboru wykonawcy projektu budowlano wykonawczego ociepleń ścian zewnętrznych i kolorystyki elewacji budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 11 784/2005/IV/M - 2005-11-29
  zmiany zarządzenia nr 11 604/05/IV/M dotyczącego akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego adaptacji budynku hotelowego na budynek mieszkalny położony przy ul. Żeglarzy 7

 • 11 785/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej

 • 11 786/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego

 • 11 787/2005/IV/S - 2005-11-29
  wymiany zespołu skraplacza do układu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 11 788/2005/IV/P - 2005-11-29
  organizacji wystawy fotograficznej z okazji 30-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Plymouth

 • 11 789/2005/IV/S - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 790/2005/IV/S - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 791/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 792/2005/IV/M - 2005-11-29
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej

 • 11 793/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybińskiego

 • 11 794/2005/IV/M - 2005-11-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 11 795/2005/IV/M - 2005-11-29
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy uzgodnienia treści księgi wieczystej KW 1101

 • 11 796/2005/IV/M - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na dostawę papieru i folii kreślarskiej do ploterów w Wydziale Geodezji

 • 11 797/2005/IV/R - 2005-11-29
  wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

 • 11 798/2005/IV/U - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie ul. Kadmowej"

 • 11 799/2005/IV/U - 2005-11-29
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Budowa ul. Żwirowej"

 • 11 800/2005/IV/P - 2005-11-29
  zawarcia aneksu do umowy KB/250/OK/13/W/2005 dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. "Sesja popularno - naukowa cz. III pt. "Wysiedlenie ludności cywilnej z miasta Gdyni w latach 1939/45 przez III Rzeszę"

 • 11 801/2005/IV/S - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 802/2005/IV/S - 2005-11-29
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

 • 11 803/2005/IV/U - 2005-11-29
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich"

 • 11 804/2005/IV/U - 2005-11-29
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Kadmowej"

 • 11 805/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do sądu o udzielenie umocowania do dokonania rozbiórki pawilonu gastronomicznego i budynków gospodarczych oraz uporządkowania nieruchomości na koszt dłużnika

 • 11 806/2005/IV/M - 2005-11-29
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 5

 • 11 807/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. BP. Dominika 21 A - 23 A

 • 11 808/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rolniczej

 • 11 809/2005/IV/M - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na dostarczenie choinek świąteczno - noworocznych

 • 11 810/2005/IV/P - 2005-11-29
  prerejestracji domeny gdynia.eu

 • 11 811/2005/IV/P - 2005-11-29
  wykonania opinii przedmiotu zamówienia w przetargu na projekt wykonania oraz administrowania miejskim serwisem internetowym Gdyni www.gdynia.pl oraz BIP

 • 11 812/2005/IV/O - 2005-11-29
  wyrażenia zgody oraz upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy najmu nr SOO/3253/98/UO gruntu leśnego położonego w Leśnictwie - Witomino

 • 11 813/2005/IV/O - 2005-11-29
  przeprowadzenia VIII edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

 • 11 814/2005/IV/P - 2005-11-29
  zakupu sprzętu łączności na potrzeby MCPR

 • 11 815/2005/IV/O - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni w budynku położonym przy ul. Władysława IV 37

 • 11 816/2005/IV/O - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6 000 EUR na publikację w Dzienniku Bałtyckim wkładki pt. "Psie sprawy"

 • 11 817/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Denhoffa 4

 • 11 818/2005/IV/M - 2005-11-29
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy"

 • 11 819/2005/IV/R - 2005-11-29
  zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup telefonów komórkowych

 • 11 820/2005/IV/U - 2005-11-29
  zamówienia opracowania projektu budowlanego remontu ogrodzenia w zabytkowym zespole dworsko - parkowym Kolibki

 • 11 821/2005/IV/U - 2005-11-29
  zamówienia opracowania redakcyjnego tekstu do broszury na temat zabytków Oksywia

 • 11 822/2005/IV/M - 2005-11-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

 • 11 823/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 11 824/2005/IV/M - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie naklejek z logo "Gdynia 80 lat"

 • 11 825/2005/IV/M - 2005-11-29
  zmiany treści zarządzenia nr 11235/05/IV/M z 11 października 2005 r. w sprawie zmiany treści zarządzenia zmiany treści porozumienia zawartego w zakresie rozliczeń nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolibkach

 • 11 826/2005/IV/M - 2005-11-29
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 27, jako działka nr 161/22 i 161/23 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 11 827/2005/IV/M - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 11 828/2005/IV/S - 2005-11-29
  unieważnienia postępowania na EZP 340/166/SA/05 oraz wyrażenia zgody na wszczęcie nowego postępowania w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup materiałów biurowych w 2006 roku

 • 11 829/2005/IV/S - 2005-11-29
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 11 830/2005/IV/M - 2005-11-29
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzenia Wspólników EKO DOLINA Sp. z o.o.

 • 11 831/2005/IV/M - 2005-11-29
  organizacji przez Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" koncertu adwentowego w wykonaniu Gdyńskiego Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te, Domine" w dniu 10 grudnia 2005 r. w kaplicy parafii pw. św. Antoniego w Gdyni

 • 11 832/2005/IV/U - 2005-11-29
  współfinansowania publikacji dotyczącej suburbanizacji opracowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Gdańsk

 • 11 833/2005/IV/U - 2005-11-29
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy KB/525/UI/174/W/2005 z dnia 4.08.2005 r. na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Chwarznieńskiej na odcinku od budynku nr 178 A do budynku nr 106 D

 • 11 834/2005/IV/U - 2005-11-29
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/320/UI/88/W/2005 z dnia 6.06.2005 r. na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem

 • 11 835/2005/IV/U - 2005-11-29
  zmiany terminu zgłoszenia gotowości od odbioru zadania inwestycyjnego "Uzbrojenie osiedla Sokółka III w Gdyni", realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 836/2005/IV/U - 2005-11-29
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 60.000 EUR pn. "Zimowe utrzymanie dróg miasta Gdyni w rejonie I w okresie od 01.12.2005 r. do 31.12.2005 r."

 • 11 837/2005/IV/U - 2005-11-29
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi "Wykonanie planu urządzenia lasu - lasy komunalne miasta Gdyni na lata 2006 - 2015"

 • 11 838/2005/IV/U - 2005-11-29
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Legionów i Al. Zwycięstwa - na północ od ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 169

 • 11 839/2005/IV/U - 2005-11-29
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

 • 11 840/2005/IV/U - 2005-11-29
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulicę Gryfa Pomorskiego z ulicą Źródło Marii - etap II

 • 11 841/2005/IV/U - 2005-11-29
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa ul. Złotej - etap II

 • 11 843/2005/IV/U - 2005-11-29
  rozwiązania umowy nr KB/24/UI/2005 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 844/2005/IV/U - 2005-11-29
  zmiany zarządzenia nr 10146/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lipca 2005 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ciągu pieszego między ulicami Kopernika i Syrokomli w Gdyni"

 • 11 845/2005/IV/U - 2005-11-29
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005, realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 846/2005/IV/U - 2005-11-29
  rozwiązania umowy nr KB/574/UI/192/W/2005 z dnia 12.10.2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 847/2005/IV/U - 2005-11-29
  wymiany lamp oświetleniowych w rejonie przystanku SKM Gdynia Leszczynki

 • 11 848/2005/IV/U - 2005-11-29
  montażu i demontażu ustrojenia choinek na okres świąteczno - noworoczny w Gdyni

 • 11 849/2005/IV/U - 2005-11-29
  montażu i demontażu ozdób świąteczno - noworocznych w ul. Świętojańskiej w Gdyni

 • 11 850/2005/IV/U - 2005-11-29
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pokrzywowej wraz z urządzeniem podczyszczającym wody opadowe

 • 11 851/2005/IV/K - 2005-11-29
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 11 852/2005/IV/K - 2005-11-29
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 11 853/2005/IV/K - 2005-11-29
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z dnia 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 roku

 • 11 854/2005/IV/R - 2005-11-29
  zawarcia umowy najmu na prowadzenie rodzinnego domu dziecka przy ul. Olgierda 57

 • 11 855/2005/IV/R - 2005-11-29
  zatrudnienia dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni przy ul. Olgierda 57

 • 11 856/2005/IV/S - 2005-11-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup części komputerowych dla UM Gdyni

 • 11 857/2005/IV/S - 2005-11-29
  konserwacji dźwigów osobowych UMG w 2006 r. o wartości do 6.000 EUR

 • 11 858/2005/IV/S - 2005-11-29
  rozpoczęcia postępowań o zamówienie publiczne na konserwację kserokopiarek dla UMG do 60.000 EUR

 • 11 859/2005/IV/S - 2005-11-29
  zmiany zarządzenia nr 11 029/05/IV/S z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na nabycie bramy przemysłowej/garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 860/2005/IV/S - 2005-11-29
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla UM Gdyni w 2005 r.

 • 11 861/2005/IV/O - 2005-11-29
  przekazania dotacji dla SPZOZ MSPR w Gdyni na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego

 • 11 862/2005/IV/P - 2005-11-29
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino - Radiostacja imprezy kulturalnej pn. "Zabawa Mikołajkowa" w dniu 6 grudnia 2005 r. w klubie "Bałtyk" w Gdyni

 • 11 863/2005/IV/P - 2005-11-29
  zakupu słodyczy - prezentów gwiazdkowych dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich uczestniczących w zajęciach usprawniających

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.11.2005