Z dnia 2005-11-22

 • 11 669/2005/IV/P - 2005-11-22
  wynajmu pokoi noclegowych dla osób przeprowadzających szkolenie terapeutów i rodziców niewidomych dzieci

 • 11 670/2005/IV/K - 2005-11-22
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 11 671/2005/IV/O - 2005-11-22
  zakupu nagród dla zwycięzców konkursu "Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa" organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 29

 • 11 672/2005/IV/O - 2005-11-22
  organizacji i zakupu nagród dla laureatów III Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Cztery pory roku" - III edycja "Jesień", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 34

 • 11 673/2005/IV/O - 2005-11-22
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 11 674/2005/IV/O - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie automatów do sprzedaży torebek do zbierania psich odchodów

 • 11 675/2005/IV/O - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na realizację zadania: anonimowe testowanie krwi w kierunku nosicielstwa AIDS/HIV

 • 11 676/2005/IV/R - 2005-11-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 677/2005/IV/R - 2005-11-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Gorzowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 678/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 679/2005/IV/S - 2005-11-22
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup artykułów spożywczych w 2006 roku

 • 11 680/2005/IV/S - 2005-11-22
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup środków czystości w 2006 roku

 • 11 681/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 11 682/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych

 • 11 683/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych

 • 11 684/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup akcesoriów do odkurzacza

 • 11 685/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na montaż rozet w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

 • 11 686/2005/IV/S - 2005-11-22
  przekazania środków finansowych na bilety autobusowe jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 687/2005/IV/S - 2005-11-22
  zakupu biletów PKP - SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 688/2005/IV/M - 2005-11-22
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orlicz - Dreszera

 • 11 689/2005/IV/M - 2005-11-22
  wyboru wykonawcy na roboty remontowe w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • 11 690/2005/IV/M - 2005-11-22
  wstawienia brakujących luksferów w budynku przy ul. Polskiej

 • 11 691/2005/IV/M - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na druk wklejek do kart świątecznych

 • 11 692/2005/IV/M - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie przeglądu technicznego oraz renowacji świątecznych ozdób świetlnych

 • 11 693/2005/IV/P - 2005-11-22
  zakupu publikacji Rady Europy pt. "Taking Europe to Heart"

 • 11 694/2005/IV/P - 2005-11-22
  zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas "Kieler Woche 2006"

 • 11 695/2005/IV/S - 2005-11-22
  zakupu żarnika do projektora multimedialnego zainstalowanego w Sali 105 Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 696/2005/IV/S - 2005-11-22
  zmiany zarządzenia dotyczącego struktury i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 697/2005/IV/M - 2005-11-22
  zmiany zarządzenia nr 10 193/05/IV Prezydenta Miasta Gdyni

 • 11 698/2005/IV/S - 2005-11-22
  zakupu akcesoriów do centrali telefonicznej Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 699/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup grzejników elektrycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 700/2005/IV/K - 2005-11-22
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na usługi usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 11 701/2005/IV/S - 2005-11-22
  zakupu nalepek do frankownicy

 • 11 702/2005/IV/S - 2005-11-22
  zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego ofertowego na najem pomieszczeń na punkt usług kserograficznych w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 703/2005/IV/R - 2005-11-22
  zatwierdzenia do realizacji projektu "Gdyński Spinaker - aktywizacja długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców na rynku pracy"

 • 11 704/2005/IV/R - 2005-11-22
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie i realizację projektu Gdyński Spinaker - aktywizacja długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców na rynku pracy"

 • 11 705/2005/IV/R - 2005-11-22
  zatwierdzenia do realizacji projektu "Proaktima - projekt aktywizacji młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych"

 • 11 706/2005/IV/R - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy KB/54/MOPS dotyczącej prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka

 • 11 707/2005/IV/R - 2005-11-22
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie i realizację projektu "Proaktima - projekt aktywizacji młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych"

 • 11 708/2005/IV/R - 2005-11-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 11 709/2005/IV/P - 2005-11-22
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury

 • 11 710/2005/IV/S - 2005-11-22
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na zakup paliwa samochodowego w 2006 roku

 • 11 711/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS

 • 11 712/2005/IV/S - 2005-11-22
  zmiany treści zarządzenia nr 9 032/05/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na naprawę aparatów komórkowych

 • 11 713/2005/IV/M - 2005-11-22
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 714/2005/IV/M - 2005-11-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 715/2005/IV/M - 2005-11-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kasztanowej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 716/2005/IV/M - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości w Gdyni do celów określenia wielkości udziałów we współwłasności wspólnej nieruchomości

 • 11 717/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 718/2005/IV/P - 2005-11-22
  zmiany zarządzenia nr 11 371/2005/IV dotyczącego szkolenia z zakresu samoobrony

 • 11 719/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 720/2005/IV/O - 2005-11-22
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 11 721/2005/IV/S - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji

 • 11 722/2005/IV/S - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UM Gdyni

 • 11 723/2005/IV/P - 2005-11-22
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu dla dzieci pn. "Podróż do krainy św. Mikołaja" w dniu 10 grudnia 2005 r. w Centrum Kultury i Rozrywki "GEMINI" w Gdyni

 • 11 724/2005/IV/M - 2005-11-22
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę poniżej 60.000 EUR na wykonanie analizy możliwości przystosowania lotniska Oksywie do obsługi cywilnego ruchu lotniczego, przewoźników niskokosztowych, czarterów i general aviations

 • 11 725/2005/IV/U - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych zapory zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 11 726/2005/IV/U - 2005-11-22
  zawarcia z "Bara" sp. z o.o. umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych w Gdyni, spowodowanej inwestycją niedrogową i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 11 727/2005/IV/U - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie formy i kopii rzeźby "Powrót do domu"

 • 11 728/2005/IV/U - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy KB/154/UG/14/W/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. na wykonanie wydzielenia geodezyjnego ciągów pieszych i zatoki postojowej na terenie za ul. Piekarską w Gdyni Obłużu

 • 11 729/2005/IV/U - 2005-11-22
  unieważnienia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Tczewskiej 16 w Gdyni udzielonego zarządzeniem nr 11553/05/IV/U z dnia 08.11.2005 r.

 • 11 730/2005/IV/U - 2005-11-22
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa ulicy Mylnej w Gdyni"

 • 11 731/2005/IV/U - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie podziału terenu dla zadania "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska

 • 11 732/2005/IV/U - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup dzienników budowy dla potrzeb zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji

 • 11 733/2005/IV/U - 2005-11-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację projektów budowlanych i wykonawczych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Złotej etap II

 • 11 734/2005/IV/U - 2005-11-22
  udzielenia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olgierda na odcinku od ul. Żniwnej do ul. Grażyny"

 • 11 735/2005/IV/U - 2005-11-22
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Kadmowej

 • 11 736/2005/IV/M - 2005-11-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 83 - 83 A w Gdyni

 • 11 737/2005/IV/M - 2005-11-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni, jako właściciela budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 10 ABC w Gdyni dotyczącego podpisania umowy na dostawę energii cieplnej co najmniej do dnia 31 października 2017 roku do budynku przy ul. Chrzanowskiego 10 ABC w Gdyni

 • 11 738/2005/IV/S - 2005-11-22
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek Canon - do 6.000 EUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.11.2005