Z dnia 2005-11-15

 • 11 595/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej

 • 11 596/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie parku w Gdyni Kolibkach

 • 11 597/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na uporządkowanie terenu zieleni przy ul. Jana z Kolna

 • 11 598/2005/IV/U - 2005-11-15
  naprawy usterek i awarii oświetlenia będącego własnością gminy Gdynia

 • 11 599/2005/IV/U - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez EKOLAN S.A. infrastruktury technicznej - kanalizacji deszczowej

 • 11 600/2005/IV/U - 2005-11-15
  zakupu nagród dla laureatów XXXIII Rajdu Turystycznego im. dr Mieczysława Orłowicza

 • 11 601/2005/IV/R - 2005-11-15
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS

 • 11 602/2005/IV/S - 2005-11-15
  wykonania remontu holu głównego Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 603/2005/IV/M - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 6 000 EUR na dostosowanie przeglądarki Redline Bentley Systems do udostępniania informacji z zasobu mapowego i bazy danych katastru nieruchomości

 • 11 604/2005/IV/M - 2005-11-15
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego adaptacji budynku hotelowego na budynek mieszkalny położony przy ul. Żeglarzy 7

 • 11 605/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Chylońskiej 132

 • 11 606/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Chylońskiej 132

 • 11 607/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Chwarznieńskiej 4

 • 11 608/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Komandorskiej 22 - 24

 • 11 609/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Żwirki i Wigury

 • 11 610/2005/IV/M - 2005-11-15
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 0000 EUR

 • 11 611/2005/IV/M - 2005-11-15
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jeleniej przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 11 612/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na wykonanie wyceny szacunkowej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości

 • 11 613/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa

 • 11 614/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 615/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 616/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 617/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 618/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 619/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 620/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 621/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 622/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 623/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 624/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 625/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 626/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 627/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 628/2005/IV/M - 2005-11-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 629/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na rozwiązanie bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy TG/37/93

 • 11 630/2005/IV/M - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na rozwiązanie bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy TG/40/93

 • 11 631/2005/IV/M - 2005-11-15
  umorzenia zaległości czynszowych i eksploatacyjnych lokalu użytkowego położonego przy ul. Chylońskiej

 • 11 632/2005/IV/M - 2005-11-15
  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 11 633/2005/IV/M - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup gdyńskiego kalendarza planszowego na 2006 rok

 • 11 634/2005/IV/M - 2005-11-15
  źródła finansowania nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kirasjerów

 • 11 635/2005/IV/K - 2005-11-15
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 11 636/2005/IV/S - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 637/2005/IV/S - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 638/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Benisławskiego"

 • 11 639/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn: "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 11 640/2005/IV/U - 2005-11-15
  zmiany umowy KB/436/UK/26/W/05 dotyczącej wykonania projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy odcinka schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok

 • 11 641/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Śląską

 • 11 642/2005/IV/U - 2005-11-15
  zmiany zarządzenia nr 11 582/05/IV/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Skolskiej

 • 11 643/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie wniosku o zamianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo rejon Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka

 • 11 644/2005/IV/O - 2005-11-15
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w sesji zimowej - 2005 r.

 • 11 645/2005/IV/M - 2005-11-15
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej na wydzielenie części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Woj. Wachowiaka

 • 11 646/2005/IV/O - 2005-11-15
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: "Młodzieżowe warsztaty środowiskowe"

 • 11 647/2005/IV/O - 2005-11-15
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: "Profilaktyka przez sport"

 • 11 648/2005/IV/M - 2005-11-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 649/2005/IV/O - 2005-11-15
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - grudzień 2005 r.

 • 11 650/2005/IV/S - 2005-11-15
  zakupu płytek ceramicznych i kleju do płytek o wartości do 6.000 EUR

 • 11 651/2005/IV/P - 2005-11-15
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie systemu monitoringu w dzielnicach Gdyni - Leszczynki i Cisowa

 • 11 652/2005/IV/S - 2005-11-15
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych /art. 229 § 1 i 2 k.p./ oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej /art. 229 § 6 - zdanie drugie k.p

 • 11 653/2005/IV/S - 2005-11-15
  wyrażenia zgody na zakup środków czystości do 6.000 EUR oraz wyboru oferenta

 • 11 654/2005/IV/S - 2005-11-15
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na ubezpieczenie budynku UMG i lokali podległych wraz z wyposażeniem; ubezpieczenie członków OSP Wiczlino w 2006 r.

 • 11 655/2005/IV/S - 2005-11-15
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/372/OK/18/W/2005 zawartej dnia 12 lipca 2005 r. pomiędzy gminą a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym "PROMYK" na realizację zadania publicznego pn. "II Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bez tematu"

 • 11 656/2005/IV/P - 2005-11-15
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na obsługę UMG w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści ogłoszenia o przetargu

 • 11 657/2005/IV/K - 2005-11-15
  przedłożenia Radzie Miasta Gdyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2006 rok

 • 11 658/2005/IV/M - 2005-11-15
  zmiany zarządzenia nr 11296/05/IV/M z dnia 18 października 2005 r.

 • 11 659/2005/IV/U - 2005-11-15
  unieważnienia wyniku postępowania oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi "Całorocznego oczyszczania dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony w latach 2005 - 2008 - część nr 1

 • 11 660/2005/IV/U - 2005-11-15
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 661/2005/IV/U - 2005-11-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla zadania "Droga Różowa etap IV - rozbudowa ul. Lotników w Gdyni"

 • 11 662/2005/IV/P - 2005-11-15
  zmiany zarządzenia nr 11492/05/IV/P z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani - mieszkańców Gdyni

 • 11 663/2005/IV/P - 2005-11-15
  zmiany zarządzenia nr 11495/05/IV/P z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane - mieszkańców Gdyni

 • 11 664/2005/IV/P - 2005-11-15
  zmiany zarządzenia nr 11491/05/IV/P z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

 • 11 665/2005/IV/P - 2005-11-15
  zamieszczenia w Gazecie Wyborczej ogłoszeń o otwartych konkursach ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 11 666/2005/IV/P - 2005-11-15
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 667/2005/IV/P - 2005-11-15
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 11 668/2005/IV/S - 2005-11-15
  powierzenia reprezentacji miasta Gdyni w Komitecie Sterującym ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.11.2005