Z dnia 2005-10-27

  • 11 439/2005/IV/U - 2005-10-27
    zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Droga różowa etap IV"

  • 11 440/2005/IV/U - 2005-10-27
    unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej

  • 11 441/2005/IV/U - 2005-10-27
    rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.10.2005