Z dnia 2005-10-25

 • 11 320/2005/IV/U - 2005-10-25
  zamówienia projektu graficznego oraz przygotowania do druku broszury na temat zabytków Oksywia oraz opracowania graficznego tablic informacyjnych dla zespołu zabytków Kolibki

 • 11 321/2005/IV/U - 2005-10-25
  zamówienia wykonania renowacji metalowych elementów ogrodzenia zespołu dworsko - parkowego Kolibki w Gdyni

 • 11 322/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i gazowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych w Biurze Planowania Przestrzennego

 • 11 323/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na przestawienie urządzeń zabawowych na terenie zieleni przy ul. Widnej i Pogodnej

 • 11 324/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie odcinka ścieżki spacerowej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Gdyni - Kolibkach

 • 11 325/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektów budowlanych i wykonawczych dla inwestycji "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 11 326/2005/IV/U - 2005-10-25
  zmiany treści zarządzenia nr 8 607/05/IV/U dotyczącego wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę Pomorskiego Parku Technologicznego przy Al. Zwycięstwa w zakresie budowy przyłącza gazu

 • 11 327/2005/IV/R - 2005-10-25
  akceptacji aneksu nr 2/2005 do umowy KB/51/MOPS/2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

 • 11 328/2005/IV/R - 2005-10-25
  akceptacji aneksu nr 2/2005 do umowy KB/17/MOPS/2004 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni

 • 11 329/2005/IV/S - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup sprzętu komputerowego

 • 11 330/2005/IV/S - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 331/2005/IV/S - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych

 • 11 332/2005/IV/S - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych

 • 11 333/2005/IV/S - 2005-10-25
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 11 334/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego nr 121 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38

 • 11 335/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 22

 • 11 336/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 11

 • 11 337/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zamenhofa 4

 • 11 338/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Władysława IV 23

 • 11 339/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 11 340/2005/IV/M - 2005-10-25
  uporządkowania terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Partyzantów

 • 11 341/2005/IV/M - 2005-10-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Piotra 17 w Gdyni

 • 11 342/2005/IV/M - 2005-10-25
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na KM 38 jako działka nr 289/7 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 11 343/2005/IV/M - 2005-10-25
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na KM 39 jako działka nr 269/36 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 11 344/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 345/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 346/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 347/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 348/2005/IV/M - 2005-10-25
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej

 • 11 349/2005/IV/M - 2005-10-25
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej

 • 11 350/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 351/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janusza Korczaka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 352/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 353/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 354/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 355/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 356/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 357/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 358/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 359/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 360/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Turkusowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 361/2005/IV/M - 2005-10-25
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/98/76 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Przemyskiej

 • 11 362/2005/IV/M - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/68/80 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Spacerowej

 • 11 363/2005/IV/M - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/200/87 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Spokojnej

 • 11 364/2005/IV/M - 2005-10-25
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów

 • 11 365/2005/IV/M - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sadową

 • 11 366/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 42, 46,48,52,65 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY

 • 11 367/2005/IV/M - 2005-10-25
  zmiany powierzchni nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana w umowie dzierżawy nr TG/110/1971

 • 11 368/2005/IV/M - 2005-10-25
  zmiany powierzchni nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana w umowie dzierżawy nr TG/179/1971

 • 11 369/2005/IV/M - 2005-10-25
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej

 • 11 370/2005/IV/M - 2005-10-25
  opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Gdyni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 • 11 371/2005/IV/M - 2005-10-25
  szkolenia z zakresu samoobrony

 • 11 372/2005/IV/M - 2005-10-25
  wykonania monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia Chwarzno Wiczlino

 • 11 373/2005/IV/M - 2005-10-25
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi transportowe świadczone dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 374/2005/IV/M - 2005-10-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Legionów 68-72

 • 11 375/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie kolorowych kserokopii, kserokopii na foliach oraz skanowanie

 • 11 376/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego zasilania w energię elektryczną polany do imprez oraz oświetlenia drogi do niej prowadzącej na terenie zieleni w Parku Kolibki

 • 11 377/2005/IV/U - 2005-10-25
  wymiany kabla oświetlenia ulicznego na ul. Energetyków

 • 11 378/2005/IV/U - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Racławickiej w zakresie budowy przyłącza do sieci elektroenergetycznej zasilającego przepompownie ścieków

 • 11 379/2005/IV/U - 2005-10-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn: "Budowa ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną"

 • 11 380/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą

 • 11 381/2005/IV/M - 2005-10-25
  rozpoczęcia postępowania o zamówie3nie publiczne na realizacje zadań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 11 382/2005/IV/M - 2005-10-25
  aneksu do umowy SK/1348/MB/14 - W/2005 na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu budowlanego po byłej kotłowni węglowej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w budynku przy ul. Cylkowskiego

 • 11 383/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Ramułta

 • 11 384/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej

 • 11 385/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej

 • 11 386/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 11 387/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 11 388/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 11 389/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Gniewskiej

 • 11 390/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 11 391/2005/IV/M - 2005-10-25
  rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Działowskiego

 • 11 392/2005/IV/M - 2005-10-25
  zainstalowania wkładów kwasoodpornych i żaroodpornych do przewodów kominowych w mieszkaniach gminnych w budynku położonym przy ul. Olchowej

 • 11 393/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Widnej

 • 11 394/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Chylońskiej

 • 11 395/2005/IV/M - 2005-10-25
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 11 396/2005/IV/U - 2005-10-25
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą "Szalety miejskie w Gdyni

 • 11 397/2005/IV/P - 2005-10-25
  rozpoczęcia postępowania na wykonanie systemu monitoringu w dzielnicach Gdyni-Leszczynki i Cisowa

 • 11 398/2005/IV/M - 2005-10-25
  wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej 44

 • 11 399/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szlifierzy

 • 11 400/2005/IV/M - 2005-10-25
  druku kalendarzyków listkowych w ramach "Kampanii Parkingowej"

 • 11 401/2005/IV/M - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kalendarza "Gdynia bez Barier"

 • 11 402/2005/IV/M - 2005-10-25
  określenia warunków nabycia nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-jezdnego

 • 11 403/2005/IV/M - 2005-10-25
  nabycia nieruchomości położonej przy ul. Maciejewicza

 • 11 404/2005/IV/U - 2005-10-25
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie dróg miasta Gdyni w rejonie I

 • 11 405/2005/IV/O - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie domków dla bezpańskich kotów

 • 11 406/2005/IV/O - 2005-10-25
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ofertowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń kuchennych szkoły na okres do 5 lat

 • 11 407/2005/IV/M - 2005-10-25
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 5 dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej

 • 11 408/2005/IV/U - 2005-10-25
  zamówienia opracowania kart ewidencyjnych wybranych zabytków Gdyni

 • 11 409/2005/IV/U - 2005-10-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej

 • 11 410/2005/IV/U - 2005-10-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka ul. Pawiej z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Marszewskiego

 • 11 411/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6 000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji: "Budowa ulicy Złotej"

 • 11 412/2005/IV/U - 2005-10-25
  zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór "Koncepcji architektoniczno - konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na budowę obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 7

 • 11 413/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6 000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych w ramach inwestycji "Zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem"

 • 11 414/2005/IV/U - 2005-10-25
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie oświetlenia ulicy Kadmowej

 • 11 415/2005/IV/U - 2005-10-25
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ul. Rybaków

 • 11 416/2005/IV/U - 2005-10-25
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/152/UI/42/W/2005 na opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę Domu Pomocy Społecznej

 • 11 417/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem przejścia podziemnego pod ul. Śląska

 • 11 418/2005/IV/U - 2005-10-25
  zmiany zarządzenia nr 10 875/05/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502 wraz z odtworzeniem nawierzchni w Gdyni Grabówku"

 • 11 419/2005/IV/U - 2005-10-25
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 6 000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502 wraz z odtworzeniem nawierzchni w Gdyni Grabówku"

 • 11 420/2005/IV/U - 2005-10-25
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa odcinka drogi w ul. Olgierda" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 421/2005/IV/U - 2005-10-25
  unieważnienia zarządzenia nr 11 044/05/IV/U dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa odcinka drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Olgierda’

 • 11 422/2005/IV/U - 2005-10-25
  akceptacji treści Aneksu nr 1 do umowy KB/447/UI/138/W/2005 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie Pogórze II etap II

 • 11 423/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na budowie układu drogowego wraz z infrastrukturą dla osiedla "SOKÓŁKAIII" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 424/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia ulicy Kadmowej

 • 11 425/2005/IV/U - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu rekreacyjnego przy ul. Radosnej

 • 11 426/2005/IV/P - 2005-10-25
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie obchodów i dekoracji z okazji Święta Niepodległości

 • 11 427/2005/IV/U - 2005-10-25
  podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ul. Gniewskiej i Żukowskiej

 • 11 428/2005/IV/P - 2005-10-25
  pokrycia kosztów postępowania sądowego

 • 11 429/2005/IV/P - 2005-10-25
  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2006 r.

 • 11 430/2005/IV/M - 2005-10-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej 83 A przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 431/2005/IV/P - 2005-10-25
  zmiany treści zarządzenia nr 11 275/05/IV/P dotyczącego przekazania przez gminę darowizny pieniężnej na rzecz Placówki Straży Granicznej RP w Gdyni

 • 11 432/2005/IV/R - 2005-10-25
  zlecenia wykonania specjalistycznych opracowań na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projekty: "Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków - placówek oświatowych na terenie Gdyni"

 • 11 433/2005/IV/S - 2005-10-25
  zakupu listew i kształtek przyściennych

 • 11 434/2005/IV/S - 2005-10-25
  przetargu nieograniczonego na zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 11 435/2005/IV/U - 2005-10-25
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Odwodnienie wraz z przebudową istniejącego kolektora w ul. Płk. Dąbka"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.10.2005