Z dnia 2005-10-11

 • 11 146/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 lok. IV przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 147/2005/IV/P - 2005-10-11
  ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni

 • 11 148/2005/IV/P - 2005-10-11
  zamieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie "Dziennik Bałtycki"

 • 11 149/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie usługi w zakresie prac ziemnych, budowlanych i transportowych na terenie Parku Kolibki

 • 11 150/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Marysieńki i w Parku Rady Europy

 • 11 151/2005/IV/U - 2005-10-11
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienia dotyczącego uzgodnienia warunków decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa ul. Tetmajera"

 • 11 152/2005/IV/U - 2005-10-11
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/208/UI/W/2005 dotyczącej wykonania zadania: "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 11 153/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie ul. Porębskiego"

 • 11 154/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Remont Szkoły Podstawowej nr 29"

 • 11 155/2005/IV/U - 2005-10-11
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 11 156/2005/IV/U - 2005-10-11
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS

 • 11 157/2005/IV/U - 2005-10-11
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino

 • 11 158/2005/IV/U - 2005-10-11
  zakupu zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 7 z okazji jubileuszu 70-lecia

 • 11 159/2005/IV/M - 2005-10-11
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 11 160/2005/IV/M - 2005-10-11
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A.

 • 11 161/2005/IV/M - 2005-10-11
  unieważnienia postępowania rozpoczętego na podstawie wniosku EZP nr 340/135/MB/05 o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na montaż dźwigu w budynku Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego

 • 11 162/2005/IV/M - 2005-10-11
  zabezpieczenie środków finansowych i zatwierdzenie wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ "Pogórze"

 • 11 163/2005/IV/M - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wniesienie do bazy danych informacji z aktów notarialnych

 • 11 164/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Witolda 44 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 11 165/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 166/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 167/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 168/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 169/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 170/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 171/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kapitańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 172/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żelaznej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 173/2005/IV/M - 2005-10-11
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/58/2001

 • 11 174/2005/IV/M - 2005-10-11
  aneksu do umowy dzierżawy MG/49/2001 dotyczącej gruntu położonego przy ul. Wejherowskiej i Czeremchowej

 • 11 175/2005/IV/M - 2005-10-11
  aneksu do umowy dzierżawy MG/50/2001 dotyczącej gruntu położonego przy ul. J. Unruga

 • 11 176/2005/IV/M - 2005-10-11
  zwrotu nadpłaty czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej

 • 11 177/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 178/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 179/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 180/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 181/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 182/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 183/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 184/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 185/2005/IV/M - 2005-10-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 186/2005/IV/U - 2005-10-11
  zmiany zarządzenia nr 10 981/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wytycznych i wniosków z projektu porządkowania zieleni na terenie Parku Kolibki

 • 11 187/2005/IV/M - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 11 188/2005/IV/R - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na realizację usługi tłumaczenia materiałów promocyjnych projektu "SebTrans - Link"

 • 11 189/2005/IV/S - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 190/2005/IV/M - 2005-10-11
  zmiany zarządzenia nr 10 475/05/IV/M dotyczącego zakupu płotu ogradzającego nieruchomość położoną przy Al. Jana Pawła II

 • 11 191/2005/IV/M - 2005-10-11
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 11 192/2005/IV/S - 2005-10-11
  prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 193/2005/IV/S - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie zestawu komputerowego z oprogramowaniem do produkcji dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów

 • 11 194/2005/IV/S - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na zakup szaf kartotekowych i aktowych

 • 11 195/2005/IV/U - 2005-10-11
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na jednorazowe oczyszczanie jezdni dróg oraz opasek bezpieczeństwa

 • 11 196/2005/IV/S - 2005-10-11
  zmiany zarządzenia nr 11 027/05/IV/S dotyczącego przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 197/2005/IV/S - 2005-10-11
  wykonania awaryjnych robót hydraulicznych w systemie instalacji centralnego ogrzewania budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 198/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykaszanie nieużytków przy ul. Apollina

 • 11 199/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup i dostawę ławek dla dzielnic: Śródmieście i Orłowo

 • 11 200/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na nasadzenie uzupełniające w dzielnicy Witomino Radiostacja i Działki Leśne

 • 11 201/2005/IV/O - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 z obiektów sportowych Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego

 • 11 202/2005/IV/O - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za naukę obywatela Rosji

 • 11 203/2005/IV/S - 2005-10-11
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych

 • 11 204/2005/IV/S - 2005-10-11
  wykonania remontu pomieszczeń GCOP

 • 11 205/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustanowienia dozoru nieruchomości położonej przy ul. Wąsowicza

 • 11 206/2005/IV/M - 2005-10-11
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie robót dekarsko - blacharskich wraz z remontem kominów budynku położonego przy ul. Reja

 • 11 207/2005/IV/P - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na tłumaczenie tekstów promocyjnych o Gdyni

 • 11 208/2005/IV/P - 2005-10-11
  przekazania przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej na rzecz Placówki Straży Granicznej RP w Gdyni

 • 11 209/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych w ramach inwestycji: "Oświetlenie ulicy Chwaszczyńskiej"

 • 11 210/2005/IV/U - 2005-10-11
  akceptacji zmiany treści umowy KB/373/UI/108/W/2005 na wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Horyda i Płk. Dąbka"

 • 11 211/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie analizy prac konkursowych dot. dostępności projektowanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • 11 212/2005/IV/U - 2005-10-11
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej"

 • 11 213/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji: "Budowa ulicy Złotej"

 • 11 214/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 60 000 EUR na wykonanie robót zamiennych związanych z inwestycją : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Horyda i Płk. Dąbka"

 • 11 215/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 60 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiczlińskiej"

 • 11 216/2005/IV/U - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki II przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 217/2005/IV/U - 2005-10-11
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 218/2005/IV/U - 2005-10-11
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na utrzymanie, konserwację i remont urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnych, ostrzegawczych i urządzeń automatycznie rejestrujących prędkość) na terenie miasta Gdyni w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2008 r.

 • 11 219/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego

 • 11 220/2005/IV/U - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwoleń na budowę, realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 221/2005/IV/M - 2005-10-11
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 w Gdyni

 • 11 222/2005/IV/M - 2005-10-11
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Miętowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 11 223/2005/IV/P - 2005-10-11
  współuczestnictwa Gminy Gdynia w organizacji Dnia Papieskiego w Gdyni w dniu 16 października 2005

 • 11 224/2005/IV/M - 2005-10-11
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Ewy Łowkiel - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Podchorążych 10

 • 11 225/2005/IV/M - 2005-10-11
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie I na terenie Gdyni w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

 • 11 226/2005/IV/M - 2005-10-11
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie II na terenie Gdyni w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

 • 11 227/2005/IV/M - 2005-10-11
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie III na terenie Gdyni w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

 • 11 228/2005/IV/S - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

 • 11 229/2005/IV/P - 2005-10-11
  zamówienia plakatu informacyjnego o organizacji Marszu Życia i Nadziei

 • 11 230/2005/IV/O - 2005-10-11
  upoważnienia wiceprezydentów do podpisania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w ramach programu PFRON pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych "EDUKACJA"

 • 11 231/2005/IV/R - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na zakup usługi polegającej na tłumaczeniu symultanicznym oraz obsłudze technicznej konferencji

 • 11 232/2005/IV/R - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie 6 000 EUR na zakup usługi poligraficznej

 • 11 233/2005/IV/U - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6 000 EUR na wykonanie pracy: "Studium wykonalności powstania na terenie miasta Gdyni Strefy Płatnego Parkowania" i upoważnienia do podpisania umowy

 • 11 234/2005/IV/M - 2005-10-11
  zaliczki na koszt opinii biegłego sądowego

 • 11 235/2005/IV/M - 2005-10-11
  zmiany treści zarządzenia na 11110/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 4.10.05 r. w sprawie zamiany treści zarządzenia nr 10682/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.08.05 r. w sprawie zmiany treści porozumienia zawartego w zakresie rozliczeń nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolibkach

 • 11 236/2005/IV/M - 2005-10-11
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, której część przeznaczona jest pod budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód oraz uchylenia zarządzenia nr 9372/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości niezabudowanej, której część przeznaczona jest pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód dz. 399/1

 • 11 237/2005/IV/M - 2005-10-11
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie ostatecznej umowy przeniesienia własności -uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód

 • 11 238/2005/IV/P - 2005-10-11
  wykonania monitoringu wizyjnego w Gdyni Orłowie

 • 11 239/2005/IV/P - 2005-10-11
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację usługi gastronomicznej dla grupy ekspertów Międzynarodowego Forum Gospodarczego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.10.2005