Z dnia 2005-08-29

 • 10 716/2005/IV/S - 2005-08-29
  procedury tworzenia broszury informacyjnej "Skąd miasto ma pieniądze i na co je wydaje"

 • 10 668/2005/IV/S - 2005-08-29
  samorządowego serwisu informacyjnego Miasta Gdyni

 • 10 665/2005/IV/O - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 6.000 EUR Fundacji "Rokor 1" na obsługę akcji "Sprzątanie Świata 2005 oraz zakup nagród dla uczestników akcji - gdyńskich szkół

 • 10 666/2005/IV/S - 2005-08-29
  transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz Prezydenta RP

 • 10 667/2005/IV/S - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup taśm do drukarki Printronix

 • 10 669/2005/IV/O - 2005-08-29
  dofinansowania kosztów wyjazdu dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych do Kilonii w dniach 7-8 września br.

 • 10 670/2005/IV/O - 2005-08-29
  częściowego pokrycia kosztów zakupu sztandaru dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 - lecia placówki

 • 10 671/2005/IV/O - 2005-08-29
  pokrycia kosztów transportu dla niepełnosprawnych wychowanków ze Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gdyni do Kilonii

 • 10 672/2005/IV/O - 2005-08-29
  dofinansowania kosztów pobytu w VI Liceum Ogólnokształcącym delegacji z liceum w St. Juniem we Francji oraz z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii

 • 10 673/2005/IV/M - 2005-08-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 674/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Lelewela 17

 • 10 675/2005/IV/M - 2005-08-29
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. na wykonanie robót objętych projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 10 676/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Jeżynowej 2

 • 10 677/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg ul. Derdowskiego 9 - 11 lok. nr U-3 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 678/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg ul. Derdowskiego 9 - 11 lok. nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 679/2005/IV/M - 2005-08-29
  wyrażenia zgody na aktualizację operatu szacunkowego na podstawie którego ustalono cenę sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej nr 95/2 oraz przesunięcie terminu ważności protokołu rokowań

 • 10 680/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cynamonowej w Gdyni - działka nr 711/13

 • 10 681/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cynamonowej w Gdyni - działka nr 712/13

 • 10 682/2005/IV/M - 2005-08-29
  zmiany treści porozumienia zawartego w zakresie rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni - Kolibkach

 • 10 683/2005/IV/M - 2005-08-29
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Świętojańskiej 12, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 684/2005/IV/U - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: "Ciąg pieszo - jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego

 • 10 685/2005/IV/M - 2005-08-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

 • 10 686/2005/IV/U - 2005-08-29
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130 000 EUR na wybór Inżyniera Projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 10 687/2005/IV/M - 2005-08-29
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

 • 10 688/2005/IV/M - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na transport (wraz z załadunkiem, rozładunkiem i ofoliowaniem) stoiska targowego Gdyni

 • 10 689/2005/IV/O - 2005-08-29
  dofinansowania kosztów wyjazdu finalistki konkursu "Ośmiu Wspaniałych" wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Mechanicznych na spotkanie finalistów XI Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków do Poznania w dniach 26 - 27 sierpnia 2005 r.

 • 10 690/2005/IV/P - 2005-08-29
  współorganizacji imprezy pn. "Festiwal Kultur Świata "Okno na Świat" w Gdyni w dniach 8 - 10 września 2005 r.

 • 10 691/2005/IV/S - 2005-08-29
  zakupu kukurydzy do odławiania dzików oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 10 692/2005/IV/S - 2005-08-29
  zakupu radiostacji przewoźnej dla Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 10 693/2005/IV/O - 2005-08-29
  aneksu do umowy podnajmu nr 1/OZ/2002 lokalu użytkowego położonego przy ul. Rozewskiej 31

 • 10 694/2005/IV/S - 2005-08-29
  zakupu skrzydła drzwiowego do pomieszczenia archiwum UM o wartości do 6.000 EUR

 • 10 695/2005/IV/S - 2005-08-29
  zmiany treści zarządzenia nr 9892/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.06.2005 r. w sprawie naprawy okablowania AV w Sali 105 i zakupu listew o wartości do 6.000 EUR

 • 10 696/2005/IV/S - 2005-08-29
  zmiany treści zarządzenia nr 10312/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2005 r. w sprawie naprawy urządzenia klimatyzacyjnego USC w UM o wartości do 6.000 EUR

 • 10 697/2005/IV/O - 2005-08-29
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10577/05/IV/O dotyczącego zakupu zestawu CAM Edukacja do nauki wspomaganych komputerowo technik wytwarzania CAD/CAM i CNC

 • 10 698/2005/IV/O - 2005-08-29
  dofinansowania kosztów przejazdu młodzieży i opiekuna z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych do Kilonii w dniach 6 - 9 września br.

 • 10 699/2005/IV/O - 2005-08-29
  zmiany zarządzenia nr 10214/05/IV/O w sprawie organizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury na terenie miasta Gdyni imprez sportowych pod hasłem "Wakacje w mieście" oraz akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia nr SK/SK/1143/OZ/133-W/2005

 • 10 700/2005/IV/O - 2005-08-29
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 10 701/2005/IV/M - 2005-08-29
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 702/2005/IV/O - 2005-08-29
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo - naczyniowych"

 • 10 703/2005/IV/U - 2005-08-29
  zmiany zarządzenia nr 10 564/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth

 • 10 704/2005/IV/U - 2005-08-29
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Białowieskiej w kierunku ul. Benisławskiego

 • 10 705/2005/IV/U - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie poręczy przy zejściu z ul. Batalionów Chłopskich do Al. Zwycięstwa oraz przy schodach biegnących od ul. Partyzantów do Kościoła oo. Franciszkanów i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 706/2005/IV/U - 2005-08-29
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hutniczej na odcinku od wjazdu do Urzędu Skarbowego do przejazdu kolejowego przy ul. Puckiej i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 707/2005/IV/U - 2005-08-29
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie robót budowlanych objętych projektem "remont ul. Świętojańskiej - etap I A" na odcinku od ul. 10 Lutego do Jana z Kolna

 • 10 708/2005/IV/U - 2005-08-29
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

 • 10 709/2005/IV/U - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wyceny wszystkich składników roślinnych i budowlanych znajdujących się na terenie Ogródków Działkowych PKP, w pasie objętym inwestycją pn: "Przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP (ul. Osada Kolejowa w Gdyni) do siedziby firmy Kombet w Gdyni"

 • 10 710/2005/IV/M - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 4 sztuk banerów z siatki PCV na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

 • 10 711/2005/IV/U - 2005-08-29
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olgierda w Gdyni"

 • 10 712/2005/IV/U - 2005-08-29
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni ul. Stawna 4/6

 • 10 713/2005/IV/M - 2005-08-29
  bezprzetargowego oddania w najem lokalu użytkowego o pow. 54,80 m2 (w tym 8,60 m2 piwnica) położonego w Gdyni przy ul. Portowej 11 na rzecz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich O/Gdańsk

 • 10 714/2005/IV/S - 2005-08-29
  instrukcji postępowania w sprawach związanych ze szkoleniami pracowników UM

 • 10 715/2005/IV/M - 2005-08-29
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 14 jako działka nr 220/58 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 10 717/2005/IV/S - 2005-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dot. przeprowadzenia na terenie m. Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1987 r.

 • 10 718/2005/IV/M - 2005-08-29
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 719/2005/IV/S - 2005-08-29
  procedur naboru pracowników na wolne stanowiska w UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.08.2005