Z dnia 2005-08-23

 • 10 606/2005/IV/P - 2005-08-23
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże pikniku rodzinnego pn. "Pożegnanie Lata" w dniu 3 września 2005 r. w Gdyni Obłużu u zbiegu ulic Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego "Przy stawku"

 • 10 607/2005/IV/P - 2005-08-23
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego w dniu 10 września 2005 r. w Gdyni Oksywie na terenie Przedszkola Samorządowego nr 49 ul. Steyera 2

 • 10 608/2005/IV/R - 2005-08-23
  zmiany zarządzenia nr 9489/05/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r.

 • 10 609/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego budowy I odcinka ulicy Żwirowej

 • 10 610/2005/IV/M - 2005-08-23
  zmiany treści umowy dzierżawy nr TG/174/1989 z dnia 14 września 1989 r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Izydy

 • 10 611/2005/IV/M - 2005-08-23
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starodworcowej w Gdyni

 • 10 612/2005/IV/M - 2005-08-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Okrężnej

 • 10 613/2005/IV/M - 2005-08-23
  wcześniejszego rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 42 - 48

 • 10 614/2005/IV/M - 2005-08-23
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (lokal użytkowy przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni, "Delta Press" Spółka z o.o.)

 • 10 615/2005/IV/M - 2005-08-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Sandomierskiej

 • 10 616/2005/IV/M - 2005-08-23
  wyrażenia zgody na zmniejszenie dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego na Łąkach Cisowskich - umowa dzierżawy nr TG/123/1986

 • 10 617/2005/IV/M - 2005-08-23
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy trójstronnej dot. przeciwdziałania bezrobociu poprzez podjęcie działań na rzecz umożliwienia zatrudnienia w Wielkiej Brytanii osób bezrobotnych z Gdyni, z branży budowlanej i transportowej

 • 10 618/2005/IV/M - 2005-08-23
  akceptacji treści umowy MG/17/MGR/11/D/05 (...) o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej - dz. nr 67/6 KM 34

 • 10 619/2005/IV/M - 2005-08-23
  zmiany uchwały nr 4436/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad, struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób

 • 10 620/2005/IV/M - 2005-08-23
  zmiany zarządzenia nr 10 219/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Widnej 2 w Gdyni (zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego na docieplenie budynku)

 • 10 621/2005/IV/M - 2005-08-23
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 18 - 20 w Gdyni

 • 10 622/2005/IV/M - 2005-08-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 623/2005/IV/U - 2005-08-23
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej w ul. Benisławskiego na odcinku od posesji nr 22 do ul. Stolarskiej

 • 10 624/2005/IV/S - 2005-08-23
  zakupu usługi szkoleniowej - przeszkolenia 45 pracowników UM

 • 10 625/2005/IV/P - 2005-08-23
  zakup kart zbliżeniowych do zamków elektromagnetycznych

 • 10 626/2005/IV/S - 2005-08-23
  udzielenie zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 9 października 2005 r.

 • 10 627/2005/IV/M - 2005-08-23
  udzielenie zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na czyszczenie flag z nadrukiem "Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni"

 • 10 628/2005/IV/S - 2005-08-23
  wyrażenie zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM i pokrycie kosztów udziału 2 pracowników Wydziału Księgowości UM w szkoleniu odbywającym się w Gdańsku

 • 10 629/2005/IV/P - 2005-08-23
  powołanie dyrektora Muzeum Miasta Gdyni

 • 10 630/2005/IV/P - 2005-08-23
  udzielenie zamówienia publicznego na organizację imprezy pn: "Wielki Finał Lata z Radiem" na Skwerze Kościuszki w Gdyni w dniu 25 sierpnia 2005 r.

 • 10 631/2005/IV/R - 2005-08-23
  udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej - Centrum Aktywności Seniora

 • 10 633/2005/IV/M - 2005-08-23
  zmiany zarządzenia nr 10 604/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.08.2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy"

 • 10 634/2005/IV/M - 2005-08-23
  udzielenia pełnomocnictwa

 • 10 635/2005/IV/K - 2005-08-23
  przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2005 roku"

 • 10 636/2005/IV/K - 2005-08-23
  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 10 637/2005/IV/M - 2005-08-23
  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod ulicę Starodworcową

 • 10 638/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie pracy: "Badania i ocena bezpieczeństwa oraz warunków ruchu na drogach obsługujących dzielnice Obłuże i Oksywie w Gdyni" i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 639/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie wskaźników monitorowania dla projektów drogowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transportu dla projektów "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II" oraz "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - etap III" i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 640/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na dokonanie zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Wolności w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 641/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na dokonanie montażu masztu niskiego i przełożenia latarń na skrzyżowaniu ul. 10 Lutego z ul. Władysława IV w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 642/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opracowania wskazującego braki w oznakowaniu pionowym w ciągu ulic: Al. Zwycięstwa, Legionów, Piłsudskiego, Bema, Kopernika, Chwaszczyńska, Wielkopolska, Śląska, Morska, Władysława IV, Kielecka, Chwarznieńska, 10 Lutego, Świętojańska, Warszawska, Małokacka w Gdyni i upoważnienia i podpisania umowy

 • 10 643/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji obsługi transportowej planowanego Centrum Usługowego przy skrzyżowaniu Świętojańska - Piłsudskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 644/2005/IV/S - 2005-08-23
  wyrażenia zgody na usługę czyszczenia wykładziny i krzeseł dla potrzeb UM do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 10 645/2005/IV/S - 2005-08-23
  wyrażenia zgody na zakup szafy metalowej do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 10 646/2005/IV/M - 2005-08-23
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Żniwnej 25

 • 10 647/2005/IV/M - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie flag reklamowych na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

 • 10 648/2005/IV/M - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie toreb papierowych z logo Gdyni

 • 10 649/2005/IV/M - 2005-08-23
  udzielenie zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na jednostronną wymianę grafiki na nośniku reklamowym zlokalizowanym przy przystanku kolejki SKM Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 10 650/2005/IV/M - 2005-08-23
  udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania "Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Chwaszczyńskiej na odcinku od ul. Górniczej do ul. Myśliwskiej"

 • 10 651/2005/IV/S - 2005-08-23
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 10 652/2005/IV/P - 2005-08-23
  ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pt. "Dałeś nam siłę, wiarę i nadzieję - Ojciec Święty w pamięci gdynian" dla fotografów amatorów oraz akceptacji treści jego regulaminu

 • 10 653/2005/IV/S - 2005-08-23
  zlecenia wykonania zadań związanych z obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych w Gdyni, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

 • 10 654/2005/IV/M - 2005-08-23
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 10 655/2005/IV/M - 2005-08-23
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 10 656/2005/IV/R - 2005-08-23
  podpisania aneksu do umowy zawartej w dniu 25.05.2005 r. w Gdyni pomiędzy Gminą miasta Gdyni a firmą: Biuro Projektowo Inżynierskie Redan sp. z o.o. na sporządzenie dwóch studiów wykonalności: Studium wykonalności nowego terminalu promowego w Gdyni,

 • 10 657/2005/IV/M - 2005-08-23
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Anyżowej, Witolda i Szlifierzy

 • 10 658/2005/IV/P - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystości wręczenia medali "Pro Memoria"

 • 10 659/2005/IV/S - 2005-08-23
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup wykładziny podłogowej i kleju do wykładzin w 2005 r.

 • 10 660/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu pn. "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 10 661/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni

 • 10 662/2005/IV/U - 2005-08-23
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn: "Budowa ulicy Złotej w Gdyni"

 • 10 663/2005/IV/U - 2005-08-23
  akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. w ramach Projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 10 664/2005/IV/U - 2005-08-23
  opinii odnośnie zaliczenia ul. Zwinisławy do kategorii drogi gminnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.08.2005