Z dnia 2005-08-12

 • 10 536/2005/IV/S - 2005-08-12
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM i pokrycia kosztów udziału 2 pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej w konferencji odbywającej się w Warszawie, w 2005 r.

 • 10 537/2005/IV/S - 2005-08-12
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni

 • 10 538/2005/IV/S - 2005-08-12
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla UM w 2005 r.

 • 10 539/2005/IV/S - 2005-08-12
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów UM Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania

 • 10 540/2005/IV/M - 2005-08-12
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w porozumieniach z rybakami

 • 10 541/2005/IV/M - 2005-08-12
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - Wiceprezydenta Miasta Gdyni i Ewy Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdyni do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Rozewskiej 31

 • 10 542/2005/IV/M - 2005-08-12
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie umowy nabycia w drodze darowizny od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krasickiego 4

 • 10 543/2005/IV/M - 2005-08-12
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2005 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 10 544/2005/IV/M - 2005-08-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Łowickiej

 • 10 545/2005/IV/M - 2005-08-12
  określenia warunków nabycia dz. nr 256/1, 291, 254 na rzecz Gminy Miasta Gdynia nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 10 546/2005/IV/M - 2005-08-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę pakietu licencji programu do prowadzenia bazy danych aktów notarialnych nieruchomości

 • 10 547/2005/IV/P - 2005-08-12
  wprowadzenia aneksu nr 1/05 do Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 10 548/2005/IV/R - 2005-08-12
  zawarcia porozumienia z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (...)

 • 10 549/2005/IVP - 2005-08-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację spotkania z przedstawicielami władz federacji piłkarskich Niemiec i Polski

 • 10 550/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leopolda Stokowskiego 1 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 10 551/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 15 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 552/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 49-55 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 553/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pomorskiej 10 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 554/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 36-42 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 10 555/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Helskiej 13-19 na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 556/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 51 na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 557/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 30 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 558/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 38 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 559/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 3 Maja 36-38 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 560/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kołłątaja 43-47 na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 10 561/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pomorskiej 4-6 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 562/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. Wojciecha 9-9A na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 563/2005/IV/M - 2005-08-12
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej 2-8 na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 10 564/2005/IV/U - 2005-08-12
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth

 • 10 565/2005/IV/S - 2005-08-12
  udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz Prezydenta RP

 • 10 566/2005/IV/M - 2005-08-12
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 10 567/2005/IV/U - 2005-08-12
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na dokonanie montażu nadajników zdalnego sterowania (NZD) w sterownikach na skrzyżowaniach Owsiana - Morska, kcyńska - Morska, Wiejska - Morska, Grabowo - Morska, Warszawska - Morska, Piłsudskiego - Władysława IV, Kopernika - Al. Zwycięstwa, Redłowska - Al. Zwycięstwa i Chwarznieńska - Małokacka - Rolnicza

 • 10 568/2005/IV/M - 2005-08-12
  powołania zespołu do obsługi projektu - "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

 • 10 569/2005/IV/R - 2005-08-12
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy grantowej ze Stowarzyszeniem Gmin RP EURregion Bałtyk na realizację projektu "SEBTrans Link Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu transportowym Północ - Południe

 • 10 570/2005/IV/M - 2005-08-12
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zjednoczenia stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 571/2005/IV/M - 2005-08-12
  podpisania umowy najmu ze Stocznią Remontową Nauta SA dotyczącej nieruchomości przy ul. Waszyngtona

 • 10 572/2005/IV/M - 2005-08-12
  zmiany treści porozumienia zawartego w zakresie rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolibkach

 • 10 573/2005/IV/M - 2005-08-12
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni

 • 10 574/2005/IV/M - 2005-08-12
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pogórze" ul. Porębskiego 9 w Gdyni

 • 10 575/2005/IV/M - 2005-08-12
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu w budynku przychodni i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w obiekcie użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.08.2005