Z dnia 2005-08-02

 • 10 418/2005/IV/P - 2005-08-02
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 10 419/2005/IV/K - 2005-08-02
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 10 420/2005/IV/K - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 8125/05/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 421/2005/IV/K - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 8125/05/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 422/2005/IV/R - 2005-08-02
  rozszerzenia składu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 10 423/2005/IV/S - 2005-08-02
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście

 • 10 424/2005/IV/S - 2005-08-02
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki

 • 10 425/2005/IV/S - 2005-08-02
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino

 • 10 426/2005/IV/S - 2005-08-02
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny

 • 10 427/2005/IV/M - 2005-08-02
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez NZOZ "Pogórze"

 • 10 428/2005/IV/M - 2005-08-02
  unieważnienia zarządzenia nr 10 064/05/IV/M dotyczącego montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.

 • 10 429/2005/IV/M - 2005-08-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej

 • 10 430/2005/IV/M - 2005-08-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świerkowej - Orłowskiej

 • 10 431/2005/IV/M - 2005-08-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej

 • 10 432/2005/IV/M - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 9705/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leśnej - Parkowej

 • 10 433/2005/IV/M - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 9706/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej

 • 10 434/2005/IV/M - 2005-08-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cynamonowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 10 435/2005/IV/M - 2005-08-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jarzębinowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 10 436/2005/IV/M - 2005-08-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Radomskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 10 437/2005/IV/M - 2005-08-02
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hallera stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 438/2005/IV/M - 2005-08-02
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Błękitnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa i osób fizycznych

 • 10 439/2005/IV/M - 2005-08-02
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 10 440/2005/IV/M - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 9456/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości

 • 10 441/2005/IV/M - 2005-08-02
  akceptacji treści umowy MG/15/MGR/10/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 10 442/2005/IV/M - 2005-08-02
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 443/2005/IV/M - 2005-08-02
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 444/2005/IV/U - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacja zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Płk. Dąbka, Kpt. Kasztelana, i Kmdr. Horyda"

 • 10 445/2005/IV/U - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Halickiej

 • 10 446/2005/IV/M - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na tłumaczenie przysięgłe umowy w ramach projektu "Baltic Cruise Projekt"

 • 10 447/2005/IV/M - 2005-08-02
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 448/2005/IV/M - 2005-08-02
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Chylońskiej i Abrahama, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 10 449/2005/IV/M - 2005-08-02
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu w budynku "Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej" przy ul. Chrzanowskiego

 • 10 450/2005/IV/K - 2005-08-02
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 10 451/2005/IV/M - 2005-08-02
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

 • 10 452/2005/IV/U - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie specyfikacji technicznej i odbioru robót oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla bezwykopowej renowacji kanału deszczowego w ul. Brzechwy

 • 10 453/2005/IV/M - 2005-08-02
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Śmidowicza stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 10 454/2005/IV/U - 2005-08-02
  wypłaty odszkodowania za zajęcie terenu pod budowę ciągu pieszo-jezdnego, łączącego ulicę Źródło Marii z ul.Gryfa Pomorskiego

 • 10 455/2005/IV/U - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii dla oświetlenia ulicy Janka Wiśniewskiego

 • 10 456/2005/IV/U - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii dla sygnalizacji świetlnej budowanej na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Energetyków

 • 10 457/2005/IV/U - 2005-08-02
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10 252/05/IV/U w sprawie wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę odcinka sieci wod.-kan. w ul. Żukowskiej

 • 10 458/2005/IV/O - 2005-08-02
  Regulaminu nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 10 459/2005/IV/S - 2005-08-02
  upoważnienia naczelnika Wydziału Urbanistyki

 • 10 460/2005/IV/S - 2005-08-02
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 RM Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni

 • 10 461/2005/IV/S - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III prezydenta miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni

 • 10 462/2005/IV/S - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 3/02/IV/S prezydenta miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni

 • 10 463/2005/IV/P - 2005-08-02
  zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Gdynia a firmą "Groove Control" z Warszawy na współorganizację imprezy masowej pn. "Astigmatic 2005"

 • 10 464/2005/IV/P - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego na współorganizację imprezy pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

 • 10 465/2005/IV/P - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego na współorganizację imprezy pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

 • 10 466/2005/IV/P - 2005-08-02
  zabezpieczenia medycznego imprezy pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

 • 10 467/2005/IV/P - 2005-08-02
  sprzątania terenu Polanki Redłowskiej podczas trwania oraz po zakończeniu imprezy pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

 • 10 468/2005/IV/P - 2005-08-02
  sprzątania terenu Skweru Kościuszki podczas trwania oraz po zakończeniu imprezy pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

 • 10 469/2005/IV/P - 2005-08-02
  sprzątania terenu plaży miejskiej oraz jej okolic podczas trwania oraz po zakończeniu imprezy pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r.

 • 10 470/2005/IV/P - 2005-08-02
  obsługi i podłączenia elektrycznego oraz dostawy energii elektrycznej na imprezę pn. Astigmatic 2005" w Gdyni w dniach 5 - 7 sierpnia 2005 r

 • 10 471/2005/IV/M - 2005-08-02
  użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda /teren Polanki Redłowskiej/ i przy Al. Zjednoczenia

 • 10 472/2005/IV/S - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup części do sprzętu komputerowego

 • 10 473/2005/IV/S - 2005-08-02
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na przeprowadzenie w 2005 r. szkolenia dla pracowników UM Gdyni nt. "Etyka w życiu publicznym"

 • 10 474/2005/IV/S - 2005-08-02
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia przeprowadzenia przeglądu piły do drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 10 475/2005/IV/M - 2005-08-02
  zakupu płotu ogradzającego nieruchomość przy Al. Zjednoczenia 9 - 11

 • 10 476/2005/IV/U - 2005-08-02
  zawarcia umowy w sprawie wykonania analizy warunków ruchu i prognozy ruchu, która posłuży do ustalania zakresu przebudowy oraz usprawnień ruchu na skrzyżowaniach ulic

 • 10 477/2005/IV/U - 2005-08-02
  zmiany treści zarządzenia nr 10396 z dnia 26.07.2005 r. dotyczącego rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na całoroczną konserwację i eksploatację oświetlenia ulic, placów i schodów będących własnością Gminy Miasta Gdyni w okresie od 01.10.2005 r. do 30.09.2008 r. oraz powołania komisji przetargowej

 • 10 478/2005/IV/M - 2005-08-02
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR realizacji w Gdyni programu "Lato z Jedynką" i akceptacji treści umowy o współpracy

 • 10 479/2005/IV/U - 2005-08-02
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Benisławskiego Gdyni"

 • 10 480/2005/IV/U - 2005-08-02
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hutniczej na odcinku od wjazdu do Urzędu Skarbowego do przejazdu kolejowego przy ul. Puckiej

 • 10 481/2005/IV/U - 2005-08-02
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Stolarskiej

 • 10 482/2005/IV/U - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej i montaż pomnika II Morskiego Pułku Strzelców

 • 10 483/2005/IV/P - 2005-08-02
  współorganizacji III Festiwalu Muzyki Dawnej "Anima Musica" we Franciszkańskim Centrum Kultury w Gdyni w dniach 21 - 23 października 2005 r.

 • 10 484/2005/IV/P - 2005-08-02
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletów autobusowych ZKM w Gdyni dla zagranicznej delegacji z Białorusi, która odwiedzi Gdynię w dniach 31.07 - 15.08.2005 r.

 • 10 485/2005/IV/U - 2005-08-02
  zmiany zarządzenia nr 9816/05/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 29"

 • 10 486/2005/IV/U - 2005-08-02
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej"

 • 10 724/2005/IV/M - 2005-08-02
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w wysokości 1/2 prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.08.2005