Z dnia 2005-07-22

  • 10 352/2005/IV/S - 2005-07-22
    powierzenia funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektów Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • 10 353/2005/IV/S - 2005-07-22
    przyjęcia "Podręcznika wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów realizowanych w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport"

  • 10 354/2005/IV/U - 2005-07-22
    otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na letnie oczyszczanie dróg miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.07.2005