Z dnia 2005-07-19

 • 10 286/2005/IV/P - 2005-07-19
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack Festynu Kulturalno - Rekreacyjnego

 • 10 287/2005/IV/K - 2005-07-19
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 288/2005/IV/K - 2005-07-19
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 289/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż furtek w ogrodzeniu na placu zabaw przy ul. Wolności

 • 10 290/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bp. Dominika

 • 10 291/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykoszenie nieużytków przy ul. Wielkopolskiej i Starodworcowej

 • 10 292/2005/IV/U - 2005-07-19
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na likwidację dzikich wysypisk

 • 10 293/2005/IV/R - 2005-07-19
  zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 • 10 294/2005/IV/P - 2005-07-19
  organizacji terapii dla gdyńskich dzieci z autyzmem podczas obozu letniego

 • 10 295/2005/IV/P - 2005-07-19
  zamówienia interaktywnej mapy Gdyni

 • 10 296/2005/IV/P - 2005-07-19
  przyjęcia programu naprawczego Domu Dziecka w Gdyni Demptowie jako placówki wielofunkcyjnej wspierającej dziecko i rodzinę

 • 10 297/2005/IV/S - 2005-07-19
  wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miasta Gdyni oraz trybu ich aktualizacji i oceny

 • 10 298/2005/IV/S - 2005-07-19
  wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Gdyni

 • 10 299/2005/IV/S - 2005-07-19
  zakupu przenośnych klimatyzatorów

 • 10 300/2005/IV/M - 2005-07-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp.Dominika 3 - 21

 • 10 301/2005/IV/M - 2005-07-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Widnej 9/Pogodnej 4

 • 10 302/2005/IV/M - 2005-07-19
  przekazania przez Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olchowej 4

 • 10 303/2005/IV/M - 2005-07-19
  wykonania prac rozbiórkowych ściany szczytowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Akacjowej

 • 10 304/2005/IV/M - 2005-07-19
  zmiany zarządzenia nr 9930/05/IV/M dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Komandorskiej

 • 10 305/2005/IV/M - 2005-07-19
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonych na terenie os. "Karwiny" i "Na Wzgórzu" na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "KARWINY".

 • 10 306/2005/IV/M - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatu szacunkowego wartości nakładów oraz kosztów rozbiórki nieruchomości przy ul. Orłowskiej

 • 10 307/2005/IV/M - 2005-07-19
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

 • 10 308/2005/IV/M - 2005-07-19
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 10 309/2005/IV/M - 2005-07-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 310/2005/IV/M - 2005-07-19
  zmiany "z urzędu" lokalu położonego przy ul. Pogodnej na dwa samodzielne mieszkania

 • 10 311/2005/IV/M - 2005-07-19
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich

 • 10 312/2005/IV/S - 2005-07-19
  naprawy urządzenia klimatyzacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego

 • 10 313/2005/IV/S - 2005-07-19
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 314/2005/IV/K - 2005-07-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 10 315/2005/IV/U - 2005-07-19
  wyrażenia zgody na wykoszenie chwastów z terenów gminnych

 • 10 316/2005/IV/M - 2005-07-19
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości (działka nr 201/1 KM 23) niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 317/2005/IV/P - 2005-07-19
  zakupu książek autorstwa Julity Książkowskiej i Anny Wołczeckiej pt. "Rozmowy o uczeniu, muzyce i nie tylko..."

 • 10 318/2005/IV/P - 2005-07-19
  powierzenia pani Marii Mrozińskiej realizacji filmu dokumentalnego pt. "Bitwa trwa - Lech Bądkowski, pisarz, żołnierz, obywatel"

 • 10 319/2005/IV/M - 2005-07-19
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości (działka nr 222/1 KM 28) niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 320/2005/IV/M - 2005-07-19
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości (działka nr 204/8 KM 14) niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 321/2005/IV/S - 2005-07-19
  zasad oraz zakresu działalności Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 322/2005/IV/S - 2005-07-19
  publikacji informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Książce Telefonicznej

 • 10 323/2005/IV/S - 2005-07-19
  zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup i zainstalowanie tablic kierunkowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 324/2005/IV/R - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup usługi wynajmu samochodu na przejazd do Kłajpedy

 • 10 325/2005/IV/R - 2005-07-19
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Panem dr. inż. arch. Tomaszem Szymańskim na wykonanie ekspertyzy: "Koncepcja rewitalizacji Dworca Morskiego"

 • 10 326/2005/IV/O - 2005-07-19
  powierzenia Wydziałowi Polityki Gospodarczej i Nieruchomości realizacji planu zadaniowego w zakresie wynajmu lokalu na wykonanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia

 • 10 327/2005/IV/S - 2005-07-19
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych

 • 10 328/2005/IV/S - 2005-07-19
  zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0003/99 z dnia 22.06.1999 r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 10 329/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągu do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Orłowie

 • 10 330/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dalby zwrotnej do wyciągarki łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Orłowie

 • 10 331/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie podziału projektowanego zakresu robót na dwie fazy dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego "Muzeum Miasta Gdyni z częścią ogólnoobiektową - etap II"

 • 10 332/2005/IV/U - 2005-07-19
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Złotej - etap II

 • 10 333/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu pn. "Droga Różowa etap III faza 1 b"

 • 10 334/2005/IV/U - 2005-07-19
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/283/UI/78/W/2005 z dnia 25.03.2005 r. na opracowanie koncepcji modernizacji stadionu piłkarskiego GOSiR przy ul. Olimpijskiej

 • 10 335/2005/IV/U - 2005-07-19
  uregulowania należności za uzgodnienie projektu zamiennego zagospodarowania terenu na "Budowę sali gimnastycznej przy V LO, ul. Dickmana 14"

 • 10 336/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ul. Frezerów

 • 10 337/2005/IV/U - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu położonego przy ul. Starowiejskiej 3

 • 10 338/2005/IV/U - 2005-07-19
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy dokumentacji budowy ul. Mylnej

 • 10 339/2005/IV/U - 2005-07-19
  wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa ul. Żwirowej"

 • 10 340/2005/IV/U - 2005-07-19
  zmiany zarządzenia nr 9818/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Benisławskiego w Gdyni"

 • 10 341/2005/IV/U - 2005-07-19
  zmiany zarządzenia nr 9215/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 18.04.2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Remont pływalni w SP nr 39 w Gdyni"

 • 10 342/2005/IV/P - 2005-07-19
  zawarcia aneksu do umowy nr SK/1/PZP/1-W/2005 na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz"

 • 10 343/2005/IV/M - 2005-07-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na uzupełnienie i renowację tablic informacyjnych, które wskazują kierunki do atrakcji turystycznych Gdyni przez firmę Agencja Reklamowa "Lepszy.pl"

 • 10 344/2005/IV/M - 2005-07-19
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy TG nr 100/73

 • 10 345/2005/IV/M - 2005-07-19
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cynamonowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 10 346/2005/IV/M - 2005-07-19
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni

 • 10 347/2005/IV/M - 2005-07-19
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego - Lipowej w Gdyni

 • 10 349/2005/IV/M - 2005-07-19
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Armii Krajowej 44 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 350/2005/IV/M - 2005-07-19
  wyboru wykonawcy do wykonania remontu sali posiedzeń w budynku położonym przy ul. Waszyngtona

 • 10 351/2005/IV/M - 2005-07-19
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Głogowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.07.2005