Z dnia 2005-06-28

 • 10 018/2005/IV/P - 2005-06-28
  zakupu 200 egzemplarzy "Utworów zebranych" Karola Olgierda Borchardta od wydawcy - Oficyny Wydawniczej "Miniatura"

 • 10 019/2005/IV/K - 2005-06-28
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 020/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń na terenie zieleni przy ul. Wieluńskiej

 • 10 021/2005/IV/O - 2005-06-28
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonie: Dąbrowa, Gdynia Śródmieście, Grabówek"

 • 10 022/2005/IV/O - 2005-06-28
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"

 • 10 023/2005/IV/R - 2005-06-28
  zmiany zarządzenia nr 9756/05/IV/R dotyczącego udzielenia zamówieni publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup usługi hotelowej w Świnoujściu

 • 10 024/2005/IV/S - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego na prace porządkowe po zakończeniu poboru 2005 r.

 • 10 025/2005/IV/M - 2005-06-28
  uszczegółowienia zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną

 • 10 026/2005/IV/M - 2005-06-28
  nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej

 • 10 027/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stryjskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 028/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 029/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Abrahama, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 030/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego i Kalksztajnów

 • 10 031/2005/IV/M - 2005-06-28
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 10 032/2005/IV/M - 2005-06-28
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 10 033/2005/IV/M - 2005-06-28
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 10 034/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 035/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 036/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 037/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 038/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 039/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 040/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 041/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 042/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 043/2005/IV/M - 2005-06-28
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy MG/184/98

 • 10 044/2005/IV/M - 2005-06-28
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy zawartej na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 045/2005/IV/M - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk teczek do listów okolicznościowych

 • 10 046/2005/IV/M - 2005-06-28
  zaliczenia na koszt wykupu lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 176-184 kosztów wykonania nowej witryny okiennej wraz z drzwiami wejściowymi

 • 10 047/2005/IV/M - 2005-06-28
  zaliczenia na koszt wykupu lokalu użytkowego położonego przy Pl. Kaszubskim kosztów wykonania żelbetowego stropu

 • 10 048/2005/IV/M - 2005-06-28
  zwrotu byłemu najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul. Abrahama kosztów remontu lokalu

 • 10 049/2005/IV/M - 2005-06-28
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 22-24

 • 10 050/2005/IV/M - 2005-06-28
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy Al. Piłsudskiego 50 A

 • 10 051/2005/IV/M - 2005-06-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 052/2005/IV/M - 2005-06-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 053/2005/IV/M - 2005-06-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 054/2005/IV/M - 2005-06-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 055/2005/IV/M - 2005-06-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 056/2005/IV/P - 2005-06-28
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 • 10 057/2005/IV/P - 2005-06-28
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Centrum Kultury

 • 10 058/2005/IV/P - 2005-06-28
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Muzeum Miasta Gdyni

 • 10 059/2005/IV/P - 2005-06-28
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza

 • 10 060/2005/IV/K - 2005-06-28
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 10 061/2005/IV/K - 2005-06-28
  zmiany zarządzenia nr 8125/05/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 062/2005/IV/K - 2005-06-28
  zmiany zarządzenia nr 8125/05/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 063/2005/IV/O - 2005-06-28
  realizacji Porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych

 • 10 064/005/IV/M - 2005-06-28
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego

 • 10 065/2005/IV/M - 2005-06-28
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania oraz zwrotu kosztów procesu

 • 10 066/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie odmulenia stawu na terenie zespołu parkowo - krajobrazowego w Kolibkach

 • 10 067/2005/IV/U - 2005-06-28
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na "Wykonanie planu urządzenia lasu - Lasy Komunalne miasta Gdyni na lata 2006 - 2015"

 • 10 068/2005/IV/O - 2005-06-28
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 10 069/2005/IV/P - 2005-06-28
  przygotowania i organizacji przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Galerii Ratusz w Gdyni wystawy pokonkursowej zdjęć najlepszych fotografików biorących udział w konkursie "Gdańsk Press Photo"

 • 10 070/2005/IV/O - 2005-06-28
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy na odławianie zwierząt wałęsających się, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę

 • 10 071/2005/IV/P - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okolicznościowych grafik - upominków, mających na celu promocję miasta

 • 10 072/2005/IV/P - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego na oprawę okolicznościowych reprodukcji

 • 10 073/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

 • 10 074/2005/IV/U - 2005-06-28
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Chwaszczyńskiej"

 • 10 075/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej dla inwestycji "Ulica J. Wiśniewskiego - odwodnienie terenów kolejowych zalewanych przez wody deszczowe z ulicy Morskiej"

 • 10 076/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Krawieckiej

 • 10 077/2005/IV/U - 2005-06-28
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa ulicy Mylnej"

 • 10 078/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 29"

 • 10 079/2005/IV/U - 2005-06-28
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/208/UI/61/W/2005 na wykonanie zadania: "Budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 10 080/2005/IV/S - 2005-06-28
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia pracownika Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 081/2005/IV/U - 2005-06-28
  dofinansowania publikacji dotyczącej kształtowania obszarów mertopolitalnych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Odział Gdańsk

 • 10 082/2005/IV/U - 2005-06-28
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy KB/152/UI/42/W/2005 na opracowanie projektu Budowlanego i wykonawczego, na budowę Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

 • 10 083/2005/IV/M - 2005-06-28
  ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13 w Gdyni

 • 10 084/2005/IV/M - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk 600 sztuk plakatów promujących imprezę "Rodzinny Piknik w Orłowie"

 • 10 085/2005/IV/M - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i montaż flag Unii Europejskiej na planach miasta Gdyni, wykonanie konstrukcji metalowej i zamocowanie planszy z rybami /Orłowo/ oraz aktualizację danych zawartych na mapach przez firmę Agencja Reklamowa "Lepszy.pl"

 • 10 086/2005/IV/M - 2005-06-28
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /Kamerka dz. 210/ oraz zmiany zarządzenia nr 9659/05/IV/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /Kamerka

 • 10 087/2005/IV/P - 2005-06-28
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 10 088/2005/IV/P - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na tłumaczenie

 • 10 089/2005/IV/P - 2005-06-28
  przyznania dotacji na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni

 • 10 090/2005/IV/M - 2005-06-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 10 091/2005/IV/K - 2005-06-28
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 5.000.000 EUR na udzielenie Gminie Miasta Gdyni kredytu długoterminowego do kwoty 70.000,000 zł

 • 10 092/2005/IV/M - 2005-06-28
  kontynuacji umowy najmu obiektu I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni

 • 10 093/2005/IV/O - 2005-06-28
  zakupu stempli dla Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni od firmy Zakład Stemplarski - "Stempel Gum" w Gdyni w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych"

 • 10 094/2005/IV/O - 2005-06-28
  zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych od firmy "Ados" Wiesław Mićko z Gdańska w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych"

 • 10 095/2005/IV/P - 2005-06-28
  oflagowania miasta Gdyni z okazji VIII Szczytu Gospodarczego Polska - Ukraina w dniach 20-30 czerwca 2005 r.

 • 10 096/2005/IV/P - 2005-06-28
  uszycia 350 flag ukraińskich o wymiarach 75 cm x 120 cm oraz 50 sztuk o wymiarach 80 cm x 300 cm

 • 10 097/2005/IV/S - 2005-06-28
  zarządzenia nr 9 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką

 • 10 098/2005/IV/S - 2005-06-28
  zakupu płyt kartonowo - gipsowych dla UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 10 099/2005/IV/O - 2005-06-28
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/12/OZ/4/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku na Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 10 100/2005/IV/O - 2005-06-28
  zwrotu części dotacji z 2004 r. oraz akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/11/OZ/3/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej i Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 10 101/2005/IV/O - 2005-06-28
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo - naczyniowych

 • 10 102/2005/IV/O - 2005-06-28
  wydatkowania środków na opracowanie, druk i dołączenie do "Dziennika Bałtyckiego" zakładki o tematyce informacyjnej z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii

 • 10 103/2005/IV/O - 2005-06-28
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie prac porządkowych na terenie zieleni w Kolibkach

 • 10 104/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na ustawienie obrzeży na terenie zieleni przy ul. Narcyzowej

 • 10 105/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu budowlanego i wykonawczego remontu przepustu drogowego pod Al. Zwycięstwa w ciągu rzeki Sweliny i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 106/2005/IV/U - 2005-06-28
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Unruga w rejonie skrzyżowania z ul. Żelazną w Gdyni"

 • 10 107/2005/IV/U - 2005-06-28
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej na odcinku między ulicami Górniczą i Myśliwską w Gdyni"

 • 10 108/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 10 109/2005/IV/U - 2005-06-28
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 10 110/2005/IV/U - 2005-06-28
  warunków udzielenia zezwoleń i świadczenia usług określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. /Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zmianami

 • 10 111/2005/IV/U - 2005-06-28
  akceptacji treści aneksów do umów na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007

 • 10 112/2005/IV/R - 2005-06-28
  przedłużenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego przez rozwój systemów gospodarki wodnej"

 • 10 113/2005/IV/R - 2005-06-28
  zawarcia porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy SO/886/2001/MOPS w sprawie prowadzenia całodobowej placówki socjalizacyjnej dla dzieci w wieku od 0 - 3 lat

 • 10 114/2005/IV/M - 2005-06-28
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.06.2005