Z dnia 2005-06-07

 • 9757/2005/IV/R - 2005-06-07
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Szkolenie kompetencyjne w zakresie pomagania dziecku krzywdzonemu"

 • 9758/2005/IV/P - 2005-06-07
  ufundowania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na Słuchowisko Radiowe pt: "Polskie drogi do wolności - 25 lat Solidarności"

 • 9759/2005/IV/P - 2005-06-07
  dofinansowania opraw prac fotograficznych na wystawę pt: "To jest Teatr ...", dokumentującą życie gdyńskich teatrów

 • 9760/2005/IV/P - 2005-06-07
  dofinansowania projektu multimedialnego pt: "Koleje" autorstwa młodego artysty Marka Zygmunta

 • 9761/2005/IV/P - 2005-06-07
  dofinansowania wydania trzy - płytowego albumu pt: "Historia Pomorza... dźwiękami pisana"

 • 9762/2005/IV/P - 2005-06-07
  organizacji przez Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" koncertu w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Ad te Domine"

 • 9763/2005/IV/K - 2005-06-07
  zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K dotyczącego wprowadzenia "Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo księgowych"

 • 9764/2005/IV/K - 2005-06-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9765/2005/IV/K - 2005-06-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9766/2005/IV/U - 2005-06-07
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji: Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego - etap I

 • 9767/2005/IV/U - 2005-06-07
  uregulowania należności za uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Chwaszczyńskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Górniczej

 • 9768/2005/IV/U - 2005-06-07
  zmiany treści zarządzenia nr 6753/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia Drogi Różowej etap III faza 2

 • 9769/2005/IV/U - 2005-06-07
  zmiany treści zarządzenia nr 6752/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia Drogi Różowej etap III faza 1b

 • 9770/2005/IV/U - 2005-06-07
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie dywanika bitumicznego w ul. Sieradzkiej

 • 9771/2005/IV/U - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie arkuszy numerycznej mapy topograficznej

 • 9772/2005/IV/O - 2005-06-07
  dofinansowania organizacji VII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Technologii Informatycznej

 • 9773/2005/IV/O - 2005-06-07
  dofinansowania kosztów podróży uczennicy Zespołu Szkół nr 14 na półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce ręcznej w Siemiatyczach

 • 9774/2005/IV/O - 2005-06-07
  zakupu nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych 2005 organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 17

 • 9775/2005/IV/O - 2005-06-07
  zmiany zarządzenia nr 9172/05/IV/O dotyczącego dofinansowania udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Europejskim Konkursie Odysei Umysłu w Mołdawii

 • 9776/2005/IV/O - 2005-06-07
  zmiany zarządzenia nr 8335/05/IV/O dotyczącego realizacji przez Dom Pomocy Społecznej programu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

 • 9777/2005/IV/P - 2005-06-07
  zawarcia aneksu do umowy KB/93/PON/6/W/2005

 • 9778/2005/IV/M - 2005-06-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Generała Maczka 2-6

 • 9779/2005/IV/M - 2005-06-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Mickiewicza 25

 • 9780/2005/IV/M - 2005-06-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 83-83 A

 • 9781/2005/IV/M - 2005-06-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 1-3

 • 9782/2005/IV/M - 2005-06-07
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie modernizacji węzła cieplnego w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 9783/2005/IV/M - 2005-06-07
  remontu lokalu socjalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 18

 • 9784/2005/IV/M - 2005-06-07
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu gminnym położonym przy ul. Pogodnej 2

 • 9785/2005/IV/M - 2005-06-07
  rozbiórki budynku gospodarczego murowanego oraz postawienia dziesięciu kontenerów blaszanych przy ul. Muchowskiego

 • 9786/2005/IV/M - 2005-06-07
  rozbiórki budynku użytkowego położonego przy ul. Batorego

 • 9787/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę ploterów

 • 9788/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9789/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego - Lipowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9790/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świerkowej - Orłowskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9791/2005/IV/M - 2005-06-07
  oddania w najem gruntów gminnych zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców jako obiekty czasowe na okres 2 lat

 • 9792/2005/IV/M - 2005-06-07
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 9793/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Porębskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9795/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Okrężnej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9796/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9797/2005/IV/M - 2005-06-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Aresa

 • 9798/2005/IV/M - 2005-06-07
  zmiana treści umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej

 • 9799/2005/IV/M - 2005-06-07
  skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego

 • 9800/2005/IV/M - 2005-06-07
  akceptacji treści umowy MG/8/MGR/6/D/05 o ekspozycję reklamy przy ul. Berberysowej

 • 9801/2005/IV/M - 2005-06-07
  akceptacji treści umowy MG/9/MGR/7/D/05 o ekspozycję reklamy przy ul. Unruga 25

 • 9802/2005/IV/M - 2005-06-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Spacerowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9803/2005/IV/S - 2005-06-07
  wyrażenia zgody na naprawę drzwi antywłamaniowych

 • 9804/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna

 • 9805/2005/IV/M - 2005-06-07
  udziału Gminy Miasta Gdyni w IV edycji Rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom"

 • 9806/2005/IV/S - 2005-06-07
  udziału wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9807/2005/IV/U - 2005-06-07
  uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2005

 • 9808/2005/IV/S - 2005-06-07
  nabycia paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 9809/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk plakatów i ulotek Miejskiego Kalendarza Imprez 2005

 • 9810/2005/IV/O - 2005-06-07
  zmiany zarządzenia nr 5782/04/IV/O dotyczącego przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania: "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Portowej2"

 • 9811/2005/IV/S - 2005-06-07
  wyrażenia zgody na wykonanie ścianki działowej w pokoju 225 oraz drzwi wejściowych w Wydziale Ochrony Środowiska

 • 9812/2005/IV/S - 2005-06-07
  wyrażenia zgody na zakup frezowanych listew do drzwi

 • 9813/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 9814/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie barwnego wydruku wielkoformatowego

 • 9815/2005/IV/O - 2005-06-07
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack Festynu pod nazwą "Noc Świętojańska"

 • 9816/2005/IV/U - 2005-06-07
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 29"

 • 9817/2005/IV/U - 2005-06-07
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Benisławskiego"

 • 9818/2005/IV/U - 2005-06-07
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Benisławskiego"

 • 9819/2005/IV/U - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji na roboty dodatkowe w sąsiedztwie inwestycji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 9820/2005/IV/S - 2005-06-07
  wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych

 • 9821/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia produkcji i emisji spotu radiowego reklamującego imprezę "Święto ulicy Świętojańskiej"

 • 9822/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia na realizację filmu telewizyjnego "Święto ulicy Świętojańskiej"

 • 9823/2005/IV/M - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia na emisję filmu reklamowego promującego "Święto ulicy Świętojańskiej"

 • 9824/2005/IV/U - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia na uporządkowanie skarpy poprzez rozbiórkę muru przy al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni

 • 9825/2005/IV/U - 2005-06-07
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa urządzenia podczyszczającego wody opadowe i rozporowe na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Pokrzywowej w osiedlu Dąbrowa, przed wylotem do rzeki Kaczej

 • 9826/2005/IV/O - 2005-06-07
  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni sprzętu ruchomego dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni

 • 9827/2005/IV/O - 2005-06-07
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Wesoła szkoła", "Przygoda z klasą", "Przygoda z klasą - integracja" dla pierwszoklasistów od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. z Warszawy w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 9828/2005/IV/O - 2005-06-07
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Już w szkole" dla pierwszoklasistów od wydawnictwa "Nowa era" z Warszawy w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 9829/2005/IV/O - 2005-06-07
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Moja Szkoła" i "Ja i Moja Szkoła" dla pierwszoklasistów od wydawnictwa Mac Edukacja z Kielc w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 9830/2005/IV/O - 2005-06-07
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Świat ucznia", "Elementarz zintegrowany", "Myślę i liczę", "Asy z pierwszej klasy" dla pierwszoklasistów od wydawnictwa JUKA - 91 z Warszawy w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 9831/2005/IV/O - 2005-06-07
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Ja, Ty, My" dla pierwszoklasistów od wydawnictwa Didasko z Warszawy w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"

 • 9832/2005/IV/P - 2005-06-07
  wynajmu katamaranu na dowóz młodzieży gdyńskiej na Spotkanie Pokolenia Jana Pawła II pt. "Cywilizacja miłości" na Westerplatte dniach 11-12 czerwca 2005 r.

 • 9833/2005/IV/P - 2005-06-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 9834/2005/IV/U - 2005-06-07
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na remont balustrady i pokładu mola spacerowego w Gdyni -Orłowie

 • 9835/2005/IV/S - 2005-06-07
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zakup "Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla Urzędu Miasta Gdyni"

 • 9836/2005/IV/S - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia na wykoszenie nieużytków przy ul. Wieluńskiej

 • 9837/2005/IV/U - 2005-06-07
  upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Gdyni Marka Stępy do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Gdyni oraz jednoosobowego podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu finansowego w ramach Programu Phare SSG 2002 Unii Europejskiej, Projekt Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

 • 9838/2005/IV/U - 2005-06-07
  upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Gdyni Michała Gucia do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Gdyni oraz jednoosobowego podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu finansowego w ramach Programu Phare SSG 2002 Unii Europejskiej, Projekt Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

 • 9839/2005/IV/U - 2005-06-07
  uregulowania należności za opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji

 • 9840/2005/IV/U - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego na remont muru oporowego

 • 9841/2005/IV/S - 2005-06-07
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w 2005 r. szkolenia dla pracowników Urzędu nt. "Etyka w życiu publicznym" w trybie negocjacji i bez ogłoszenia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

 • 9842/2005/IV/M - 2005-06-07
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy al. Zjednoczenia 9 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9843/2005/IV/R - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi wynajmu samochodu na przejazd do Świnoujścia

 • 9844/2005/IV/M - 2005-06-07
  bezprzetargowego oddania w użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2 na rzecz Stowarzyszenia NOVUM

 • 9845/2005/IV/K - 2005-06-07
  zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2005 r.

 • 9846/2005/IV/K - 2005-06-07
  ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na rok 2005

 • 9847/2005/IV/K - 2005-06-07
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację usługi gastronomicznej

 • 9848/2005/IV/K - 2005-06-07
  pokrycia kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.06.2005