Z dnia 2005-05-24

 • 9588/2005/IV/P - 2005-05-24
  zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy "Kieler Woche"

 • 9589/2005/IV/P - 2005-05-24
  uzupełnienia składu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni

 • 9590/2005/IV/P - 2005-05-24
  dofinansowania wydania katalogu wystawy pn. "60 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku"

 • 9591/2005/IV/P - 2005-05-24
  dofinansowania wydania książki - pracy zbiorowej napisanej pod redakcją Kazimierza Kołodzieja pt. "Dar Pomorza 75 lat w służbie biało - czerwonej"

 • 9592/2005/IV/P - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania "Organizacja wyjazdów na zawody i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Gdynia Grabówek"

 • 9593/2005/IV/P - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania "Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Gdynia Grabówek"

 • 9594/2005/IV/P - 2005-05-24
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie dwóch Festynów Kulturalno - Rekreacyjnych

 • 9595/2005/IV/U - 2005-05-24
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na utrzymanie, konserwację i prace awaryjno-naprawcze koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni

 • 9596/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie wystawienia i obsługi przenośnych kabin sanitarnych

 • 9597/2005/IV/U - 2005-05-24
  akceptacji treści aneksu do umowy na zagospodarowanie terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

 • 9598/2005/IV/O - 2005-05-24
  powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury oraz Przedszkola nr 52

 • 9599/2005/IV/O - 2005-05-24
  powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23, 26

 • 9600/2005/IV/O - 2005-05-24
  powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 4 i 5, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz Technikum Transportowego

 • 9601/2005/IV/O - 2005-05-24
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2005

 • 9602/2005/IV/O - 2005-05-24
  dofinansowania kosztów organizacji warsztatów ekologiczno - architektonicznych "Genius Loci", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 26

 • 9603/2005/IV/S - 2005-05-24
  częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

 • 9604/2005/IV/S - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na zakup odzieży roboczej z logo Gdyni dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9605/2005/IV/M - 2005-05-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 51

 • 9606/2005/IV/M - 2005-05-24
  remontu lokalu socjalnego przy ul. Legionów

 • 9607/2005/IV/M - 2005-05-24
  podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna Gdyni na przeprowadzenie szkolenia z zakresu informacji o atrakcjach turystycznych Gdyni dla osób obsługujących Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej

 • 9608/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

 • 9609/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lukrecjowej 36, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

 • 9610/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miłkowej 4-6, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

 • 9611/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 49-55, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9612/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9613/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9614/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starodworcowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9615/2005/IV/M - 2005-05-24
  wystąpienia na drogę postępowania sądowego o stwierdzenie praw do spadku, w skład którego wchodzi lokal mieszkalny położony przy ul. Strażackiej

 • 9616/2005/IV/M - 2005-05-24
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowach dzierżawy zawartych na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9617/2005/IV/M - 2005-05-24
  zmiany zarządzenia nr 9351/05/IV/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 4 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9618/2005/IV/M - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeniesienie znaku wysokościowego

 • 9619/2005/IV/M - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę głowic i wkładów atramentowych do ploterów

 • 9620/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym

 • 9621/2005/IV/P - 2005-05-24
  udziału Gminy Gdynia jako współorganizatora Eliminacji VII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

 • 9622/2005/IV/O - 2005-05-24
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: "Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych"

 • 9623/2005/IV/S - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9624/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 6 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9625/2005/IV/M - 2005-05-24
  zmiany treści zarządzenia nr 7536/04/IV/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr I stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kartuskiej 20 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9626/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 6 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9627/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 28 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9628/2005/IV/M - 2005-05-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej

 • 9629/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 28 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9630/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 117 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9631/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 117 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9632/2005/IV/M - 2005-05-24
  rozwiązania umowy użyczenia nr TL - 007/2001/UZ (lokal użytkowy położony przy ul. Traugutta 3 - Stowarzyszenie "Razem")

 • 9633/2005/IV/S - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na zakup niszczarek

 • 9634/2005/IV/S - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na zakup sklejek i płyt pilśniowych

 • 9635/2005/IV/S - 2005-05-24
  zakupu projektora multimedialnego, ekranu przenośnego, rzutnika i aparatu cyfrowego dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 9636/2005/IV/M - 2005-05-24
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 28 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9637/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek dla zrealizowania odcinka ulicy Snycerskiej

 • 9638/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót zamiennych na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA"

 • 9639/2005/IV/M - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości zakończenia konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 9640/2005/IV/P - 2005-05-24
  organizacji II Międzynarodowego Biennale "Energia Wody"

 • 9641/2005/IV/P - 2005-05-24
  organizacji imprezy towarzyszącej V Festiwalowi Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry - Sopot 2005"

 • 9642/2005/IV/P - 2005-05-24
  ufundowania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na V Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry - Sopot 2005"

 • 9643/2005/IV/P - 2005-05-24
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne Festynu Rodzinnego

 • 9644/2005/IV/P - 2005-05-24
  w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo Festynu Rodzinnego

 • 9645/2005/IV/P - 2005-05-24
  w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa Festynu Kulturalno Rekreacyjnego

 • 9646/2005/IV/P - 2005-05-24
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły Festynu Kulturalno Rekreacyjnego

 • 9647/2005/IV/M - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie tablic z dyplomami w etui dla zwycięzców konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 9648/2005/IV/O - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6000 EUR na realizację zadania: realizacja imprezy artystycznej "Festyn Dzień Dziecka"

 • 9649/2005/IV/M - 2005-05-24
  zmiany zarządzenia nr 9541/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (dz. nr 203/40)

 • 9650/2005/IV/M - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną za sporządzenie aneksów do przedwstępnych umów sprzedaży - uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód oraz wskazania osób upoważnionych do ich podpisania

 • 9651/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Formella)

 • 9652/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Drewa)

 • 9653/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Freiberg)

 • 9654/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Siewert)

 • 9655/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Gurska)

 • 9656/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Kaszubowscy)

 • 9657/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Chrabkowscy)

 • 9658/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Bruhn)

 • 9659/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Kamerka)

 • 9660/2005/IV/M - 2005-05-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (Wrzos, Sawicka, Freiberg)

 • 9661/2005/IV/P - 2005-05-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 9662/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zlecenia z wolnej ręki do 6000 EURO na wykonanie zamiennych opracowań kosztorysowych i projektowych dla inwestycji "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 9663/2005/IV/U - 2005-05-24
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130000 EURO na wybór Inżyniera Projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 9664/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6000 EURO na wykonanie projektu akustycznych ekranów dla odcinka miejskiego Trasy Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do granicy lasu

 • 9665/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn: "Droga Różowa etap III faza 1b"

 • 9666/2005/IV/U - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na zamieszczenie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór inżyniera Projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 9667/2005/IV/U - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektu nr 2003/004-379/05.31 - wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości - Pomorski Park Technologiczny - przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych

 • 9668/2005/IV/U - 2005-05-24
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. na wykonanie robót objętych projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 9669/2005/IV/R - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6000 EUR na zakup usługi hotelowej dla delegacji zagranicznej ze Szwecji

 • 9670/2005/IV/P - 2005-05-24
  organizacji benefisu znakomitego muzyka, saksofonisty i animatora kultury Przemysława Dyakowskiego w dniu 1 czerwca 2005 r. w Klubie Muzycznym "Ucho" przy ul. Św. Piotra 2 w Gdyni

 • 9671/2005/IV/P - 2005-05-24
  powołania dyrektora Muzeum Miasta Gdyni

 • 9672/2005/IV/O - 2005-05-24
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

 • 9673/2005/IV/O - 2005-05-24
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej: pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom

 • 9674/2005/IV/S - 2005-05-24
  wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na zakup paliwa samochodowego na potrzeby UM

 • 9675/2005/IV/S - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla UM w 2005 r.

 • 9676/2005/IV/S - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6000 EURO na zakup części do sprzętu komputerowego

 • 9677/2005/IV/S - 2005-05-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6000 EURO na zakup i aktualizację programów antywirusowych dla UM

 • 9678/2005/IV/S - 2005-05-24
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na zakup paliwa samochodowego na potrzeby UM

 • 9679/2005/IV/P - 2005-05-24
  zmiany zarządzenia nr 9572/05/IV/M z dnia 17 maja 2005 w sprawie udzielenia zamówienia, do kwoty 6000 EURO na wygłoszenie prelekcji podczas konferencji końcowej projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2005 ("Młodzież - lepszy start")

 • 9680/2005/IV/M - 2005-05-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dot. wypłaty odszkodowania - ul. Obrońców Wybrzeża

 • 9681/2005/IV/M - 2005-05-24
  akceptacji aneksu do porozumienia powołującego kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i jego zastępców

 • 9682/2005/IV/M - 2005-05-24
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.05.2005