Z dnia 2005-04-26

 • 9232/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie dwóch elementów grafiki na tablicy zlokalizowanej przy ul. Śląskiej

 • 9233/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na napisanie tekstu do informatora pt. "Przewodnik aktywizacji zawodowej"

 • 9234/2005/IV/P - 2005-04-26
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy RP/1/RPR/1/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Północnej 8B

 • 9235/2005/IV/P - 2005-04-26
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy RP/3/RPR/3/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Parkowej

 • 9236/2005/IV/U - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację projektu wykonawczego zagospodarowania lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem - odwodnienie i oświetlenie terenu

 • 9237/2005/IV/U - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Rybaków

 • 9238/2005/IV/U - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację projektu wykonawczego zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka

 • 9239/2005/IV/U - 2005-04-26
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej

 • 9240/2005/IV/U - 2005-04-26
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę dla inwestycji: "Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502"

 • 9241/2005/IV/U - 2005-04-26
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy WFOŚ/P/2/2004 dotyczącej otrzymania pożyczki na finansowanie zadania: "Regulacja potoku Źródło Marii"

 • 9242/2005/IV/K - 2005-04-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9243/2005/IV/K - 2005-04-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9244/2005/IV/O - 2005-04-26
  powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni

 • 9245/2005/IV/O - 2005-04-26
  dofinansowania kosztów pobytu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 delegacji z Katolickiego Gimnazjum z Normandii

 • 9246/2005/IV/O - 2005-04-26
  dofinansowania kosztów pobytu w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych delegacji z Liceum we Francji

 • 9247/2005/IV/O - 2005-04-26
  przeznaczenia środków finansowych na organizację Przeglądu Form Teatralnych Gdyńskich Szkół Specjalnych

 • 9248/2005/IV/O - 2005-04-26
  zakupu nagród dla laureatów Ósmego Małego Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17

 • 9249/2005/IV/O - 2005-04-26
  zakupu nagród dla laureatów Czwartego Przeglądu Piosenki Popularnej "POP CIS" organizowanego przez Zespół Szkół nr 9

 • 9250/2005/IV/S - 2005-04-26
  wyrażenia zgody na zakup krzeseł

 • 9251/2005/IV/S - 2005-04-26
  wykonania instalacji systemu zabezpieczeń drzwi wejściowych i domofonów w GCOP

 • 9252/2005/IV/S - 2005-04-26
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9253/2005/IV/M - 2005-04-26
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwu Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

 • 9254/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 62

 • 9255/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 107-109

 • 9256/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 14

 • 9257/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 14

 • 9258/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 14

 • 9259/2005/IV/M - 2005-04-26
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rolniczej 12

 • 9260/2005/IV/M - 2005-04-26
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bema 13

 • 9261/2005/IV/M - 2005-04-26
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 38

 • 9262/2005/IV/M - 2005-04-26
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 18

 • 9263/2005/IV/M - 2005-04-26
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 28

 • 9264/2005/IV/M - 2005-04-26
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno-użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama

 • 9265/2005/IV/M - 2005-04-26
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Orzeszkowej na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 9266/2005/IV/M - 2005-04-26
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Matejki na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 9267/2005/IV/M - 2005-04-26
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy pl. Kaszubskim przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9268/2005/IV/M - 2005-04-26
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9269/2005/IV/M - 2005-04-26
  ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 9270/2005/IV/M - 2005-04-26
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 9271/2005/IV/M - 2005-04-26
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 9272/2005/IV/S - 2005-04-26
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (lokal użytkowy położony przy ul. Armii Krajowej 24 - Pomorska Izba Przemysłowo - Handlowa)

 • 9273/2005/IV/U - 2005-04-26
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotej - etap I

 • 9274/2005/IV/P - 2005-04-26
  zamieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie "Dziennik Bałtycki" w maju 2005 roku

 • 9275/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9276/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9277/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9278/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9279/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9280/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9281/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9282/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9283/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9284/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9285/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9286/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9287/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9288/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9289/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9290/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji rejestrów wyborczych Gminy Gdynia

 • 9291/2005/IV/S - 2005-04-26
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 9292/2005/IV/O - 2005-04-26
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni

 • 9293/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyboru wykonawcy robót remontowych w budynku Ośrodka adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11

 • 9294/2005/IV/M - 2005-04-26
  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Ujejskiego

 • 9295/2005/IV/M - 2005-04-26
  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Zielonej 32

 • 9296/2005/IV/U - 2005-04-26
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Godebskiego i Czwartaków" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 9297/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie usługi gastronomicznej dla uczestników międzynarodowej konferencji organizacji pozarządowych

 • 9298/2005/IV/P - 2005-04-26
  przekazania przez Gminę Miasta Gdyni składników rzeczowych na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu doposażenia i zwiększenia efektywności pracy gdyńskiej PSP

 • 9299/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację rejsu wraz z poczęstunkiem dla uczestników konferencji naukowej "Heritage of Technology - Gdańsk Outlook 4" organizowanej przez Politechnikę Gdańską

 • 9300/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wymianę oraz renowację tablic z planami miasta

 • 9301/2005/IV/P - 2005-04-26
  zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i montaż grafiki na nośniku reklamowym zlokalizowanym przy przystanku kolejki SKM Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 9302/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 9303/2005/IV/U - 2005-04-26
  odpłatnego korzystania przez gminę Rumia ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 9304/2005/IV/U - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie map do celów projektowych w ramach inwestycji: Zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem" - odwodnienie i oświetlenie terenu

 • 9305/2005/IV/U - 2005-04-26
  akceptacji treści umowy na dzierżawę terenów PKP PLK S.A w okresie realizacji inwestycji: "Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502 w Gdyni"

 • 9306/2005/IV/U - 2005-04-26
  uregulowania należności za uzgodnienia przez K.E.ENERGA S.A. projektu na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do posesji położonych w rejonie ulic: Płk. Dąbka, kpt. Kasztelana i Kmdr. Horyda"

 • 9307/2005/IV/U - 2005-04-26
  podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie budowy hali sportowo widowiskowej w Gdyni

 • 9308/2005/IV/O - 2005-04-26
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Profilaktyka uzależnień od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne"

 • 9309/2005/IV/O - 2005-04-26
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 9310/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie i realizacje oprawy artystycznej imprezy pt. "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 9311/2005/IV/P - 2005-04-26
  zakupu nagród dla laureatów III Międzyszkolnego Konkursu Gazetek Uczniowskich pod hasłem "Na ty z ekologią", którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 6 w Gdyni

 • 9312/2005/IV/O - 2005-04-26
  zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy projektu "Konkurs na dotacje dla szkół zawodowych" w ramach projektów PHARE 2002 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Pomorskie"

 • 9313/2005/IV/O - 2005-04-26
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne

 • 9314/2005/IV/M - 2005-04-26
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę z tytułu zajęcia gruntu PKP

 • 9315/2005/IV/O - 2005-04-26
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino

 • 9316/2005/IV/R - 2005-04-26
  przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z rozwojem projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni"

 • 9317/2005/IV/S - 2005-04-26
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla UM Gdyni w 2005 roku

 • 9318/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla robót budowlanych planowanych w ramach projektu "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej i instalacja infokiosków dla upowszechnienia Internetu i e-usług w Gdyni"

 • 9319/2005/IV/S - 2005-04-26
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup "Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni" /wartość powyżej 130.000 EUR/

 • 9320/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup urządzeń i oprogramowania do odczytywania kodów kreskowych

 • 9322/2005/IV/S - 2005-04-26
  odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodów służbowych na potrzeby UM Gdyni

 • 9323/2005/IV/S - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na organizację wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

 • 9324/2005/IV/U - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu z obliczeniami statycznymi na zamocowanie do słupków wsporników pod typowe znaki drogowe małej i średniej wielkości i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 9325/2005/IV/U - 2005-04-26
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na remont ul. Morskiej na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Grabowo, kierunek - centrum

 • 9326/2005/IV/U - 2005-04-26
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na letnie oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony oraz powołania komisji przetargowej

 • 9327/2005/IV/U - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na pl. Górnośląskim w Gdyni

 • 9328/2005/IV/U - 2005-04-26
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Likwidacja dzikich wysypisk" oraz powołania komisji przetargowej

 • 9329/2005/IV/P - 2005-04-26
  powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Prowadzenie biura porad obywatelskich"

 • 9330/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zorganizowanie study press po Gdyni w związku z wizytą dziennikarzy z Białorusi w dniu 1 maja 2005 r.

 • 9331/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na galę VI edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 9332/2005/IV/P - 2005-04-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kubków z nadrukiem logo miasta Gdyni oraz informacją o maturze 2005 r.

 • 9333/2005/IV/S - 2005-04-26
  wdrożenia systemu oznakowania sprzętu oraz przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Gdyni

 • 9334/2005/IV/P - 2005-04-26
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9335/2005/IV/P - 2005-04-26
  przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.04.2005