Z dnia 2005-03-22

 • 8871/2005/IV/P - 2005-03-22
  konkursu "Bezpieczna dzielnica"

 • 8872/2005/IV/P - 2005-03-22
  akceptacji treści umowy dotyczącej organizacji imprezy "Święto ul. Świętojańskiej"

 • 8873/2005/IV/P - 2005-03-22
  akceptacji treści umowy RP/3/RPR/3/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Parkowej

 • 8874/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie badań próbek wód opadowych wprowadzanych do cieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej

 • 8875/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na naprawę lampy oświetleniowej przy ul. Ułańskiej

 • 8876/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej

 • 8877/2005/IV/R - 2005-03-22
  zawarcia porozumienia z powiatem wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 8878/2005/IV/R - 2005-03-22
  zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 8879/2005/IV/R - 2005-03-22
  zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 8880/2005/IV/R - 2005-03-22
  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • 8881/2005/IV/O - 2005-03-22
  zakupu nagród dla uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Stołów Świątecznych organizowanego przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

 • 8882/2005/IV/S - 2005-03-22
  wyrażenia zgody na zakup do wartości 6.000 EUR odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8883/2005/IV/S - 2005-03-22
  wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych

 • 8884/2005/IV/M - 2005-03-22
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

 • 8885/2005/IV/M - 2005-03-22
  wyboru wykonawcy projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie remontu części budynku przy ul. Energetyków 13 A

 • 8886/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustanowienia dozoru nieruchomości i wywozu odpadów nietypowych - nieruchomość położona przy ul. Batorego 27

 • 8887/2005/IV/M - 2005-03-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 8

 • 8888/2005/IV/M - 2005-03-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 24-30

 • 8889/2005/IV/M - 2005-03-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Cylkowskiego 9

 • 8890/2005/IV/M - 2005-03-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 30-32

 • 8891/2005/IV/M - 2005-03-22
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Lekarskiej "Pogórze" Sp. z o.o.

 • 8892/2005/IV/M - 2005-03-22
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3

 • 8893/2005/IV/M - 2005-03-22
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy na adaptację hotelu robotniczego na lokal socjalny w budynku przy ul. Żeglarzy 7

 • 8894/2005/IV/M - 2005-03-22
  remontu lokalu socjalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 18

 • 8895/2005/IV/M - 2005-03-22
  remontu lokalu socjalnego nr 8 w budynku przy ul. Ujejskiego 23

 • 8896/2005/IV/M - 2005-03-22
  remontu lokalu socjalnego nr 18 w budynku przy ul. Zielonej 32

 • 8897/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8898/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leśnej - Parkowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8899/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Parkowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8900/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kurpińskiego 11 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 8901/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 10 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8902/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 57-59 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8903/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Św. Wojciecha 9-9A na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8904/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 46 A na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8905/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 38 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8906/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 38-40 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8907/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Pańskiej 6-8-10 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8908/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grottgera 42-44 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8909/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Imbirowej 28 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 8910/2005/IV/M - 2005-03-22
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Pomorskiej 12 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 8911/2005/IV/M - 2005-03-22
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Płk. Dąbka

 • 8912/2005/IV/M - 2005-03-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Górniczej

 • 8913/2005/IV/M - 2005-03-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Komandorskiej

 • 8914/2005/IV/M - 2005-03-22
  udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 8915/2005/IV/M - 2005-03-22
  zmiany treści dzierżawy nr MG/8/02

 • 8916/2005/IV/M - 2005-03-22
  zawarcia umowy zlecenia

 • 8917/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji na remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 39

 • 8918/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu organizacji ruchu wraz z przedmiarami i kosztorysami na czas budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji położonych w rejonie ulic Płk. Dąbka, Kpt. Kasztelana i Kmdr. Horyda

 • 8919/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji na przebudowę kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP /ul. Osada Kolejowa w Gdyni/ do siedziby firmy "Kombet" w Gdyni

 • 8920/2005/IV/S - 2005-03-22
  wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej

 • 8921/2005/IV/S - 2005-03-22
  prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 8922/2005/IV/M - 2005-03-22
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego

 • 8923/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu przepompowni ścieków przy ul. Artemidy

 • 8924/2005/IV/S - 2005-03-22
  akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup radiostacji dla Straży Miejskiej

 • 8925/2005/IV/S - 2005-03-22
  zgody na zakup silnika do bramy przesuwnej

 • 8926/2005/IV/S - 2005-03-22
  nabycia środków pianotwórczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 8927/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie aneksu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 8928/2005/IV/S - 2005-03-22
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8929/2005/IV/O - 2005-03-22
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3

 • 8930/2005/IV/M - 2005-03-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2005 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 8931/2005/IV/M - 2005-03-22
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 8932/2005/IV/M - 2005-03-22
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 8933/2005/IV/M - 2005-03-22
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 8934/2005/IV/M - 2005-03-22
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 8935/2005/IV/P - 2005-03-22
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR skanowania diapozytywu barwnego

 • 8936/2005/IV/S - 2005-03-22
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8937/2005/IV/O - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiczlińskiej93"

 • 8938/2005/IV/O - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chwarznieńskiej 2

 • 8939/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego ciągów pieszych i zatoki postojowej

 • 8940/2005/IV/U - 2005-03-22
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych na terenie Gdyni

 • 8941/2005/IV/P - 2005-03-22
  realizacji imprezy pod nazwą Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji

 • 8942/2005/IV/K - 2005-03-22
  przekazywania opłat sądowych związanych z zabezpieczeniem i egzekucją zaległości podatkowych

 • 8943/2005/IV/M - 2005-03-22
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. św. Wojciecha

 • 8944/2005/IV/M - 2005-03-22
  zmiany zarządzenia nr 8582/05/IV/M w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wyceny nakładów i stopnia ich zużycia poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni do 6.000 EUR i zarządzenia nr 8588/IV/M w spawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych na nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 4 oraz pomiaru geodezyjnego działki

 • 8945/2005/IV/M - 2005-03-22
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Marsa, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8946/2005/IV/P - 2005-03-22
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni II etap" w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR

 • 8947/2005/IV/P - 2005-03-22
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8948/2005/IV/U - 2005-03-22
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne pn. "Utrzymanie, konserwacja i prace awaryjno - naprawcze koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, podzielonego na dwa rejony, w latach 2005 - 2008; powołania komisji przetargowej

 • 8949/2005/IV/U - 2005-03-22
  zmiany zarządzenia nr 8331/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 04.02.2005 r. w sprawie wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Kanalizacji sanitarnej w ulicy Racławickiej i Olgierda"

 • 8950/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "wycinka drzew i usunięcie karpin na odcinku leśnym przebiegu projektowanej Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap

 • 8951/2005/IV/U - 2005-03-22
  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Urbanistyki

 • 8952/2005/IV/U - 2005-03-22
  zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji modernizacji stadionu piłkarskiego GOSiR przy ul. Olimpijskiej

 • 8953/2005/IV/U - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego remontu SP nr 29

 • 8954/2005/IV/S - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na organizację wyjazdu na konferencję "Gospodarka odpadami" w Łężycach

 • 8955/2005/IV/S - 2005-03-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup środków do konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego

 • 8956/2005/IV/P - 2005-03-22
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.03.2005