Z dnia 2005-03-15

 • 8818/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 8819/2005/IV/P - 2005-03-15
  przekazania Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gdyni żurawia obrotowego

 • 8820/2005/IV/U - 2005-03-15
  zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8821/2005/IV/U - 2005-03-15
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni

 • 8822/2005/IV/U - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację projektów budowlano - wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej

 • 8823/2005/IV/U - 2005-03-15
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek

 • 8824/2005/IV/S - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych pracowników Straży Miejskiej

 • 8825/2005/IV/M - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę papieru i folii kreślarskiej do ploterów w Wydziale Geodezji

 • 8826/2005/IV/M - 2005-03-15
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustanowienie straganu na części powierzchni znajdującej się wzdłuż ulicy Wójta Radtkego - rejon placów Miejskich Hal Targowych

 • 8827/2005/IV/M - 2005-03-15
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8828/2005/IV/M - 2005-03-15
  rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Łużyckiej

 • 8829/2005/IV/M - 2005-03-15
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych po budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8830/2005/IV/M - 2005-03-15
  podpisania umowy, z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Cylkowskiego

 • 8831/2005/IV/M - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 7-15

 • 8832/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję filmu reklamowego promującego Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji

 • 8833/2005/IV/S - 2005-03-15
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 8834/2005/IV/U - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu przebudowy kanału deszczowego w ul. Benisławskiego

 • 8835/2005/IV/P - 2005-03-15
  zmiany zarządzenia nr 5019/04/IV/P dotyczącego umowy użyczenia pomieszczeń KMPSP dla potrzeb MCPR

 • 8836/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 100 sztuk koszulek promujących Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji

 • 8837/2005/IV/U - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji na zadaniu: "Roboty zabezpieczające konstrukcję dachu nad budynkiem Zespołu Szkół nr 15"

 • 8838/2005/IV/M - 2005-03-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Horyda, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8839/2005/IV/P - 2005-03-15
  nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni składników rzeczowych w postaci trzech komputerów

 • 8840/2005/IV/O - 2005-03-15
  zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu "Baśnie i Legendy Kaszub", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12

 • 8841/2005/IV/O - 2005-03-15
  kosztów organizacji IX Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych

 • 8842/2005/IV/O - 2005-03-15
  zakupu nagród dla uczestników Trójmiejskiego Konkursu Językowego pod nazwą "Wiosenny Festiwal Piosenki Niemieckojęzycznej"

 • 8843/2005/IV/O - 2005-03-15
  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni młodzieży i nauczycieli z Nykoping w Szwecji

 • 8844/2005/IV/S - 2005-03-15
  zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą wyposażeniową oraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów i przekazywaniem danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów

 • 8845/2005/IV/U - 2005-03-15
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na "Utrzymanie, konserwację i remonty bieżące fontanny miejskiej na Skwerze Kościuszki oraz poidełek usytuowanych na terenie Gdyni"

 • 8846/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie saszetek z logo Gdyni

 • 8847/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowanie do druku broszury z rysowanym planem miasta Gdyni

 • 8848/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie koszulek i czapek z logo Gdyni

 • 8849/2005/IV/P - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie upominków reklamowych z nadrukiem logo miasta Gdyni

 • 8850/2005/IV/U - 2005-03-15
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2005 w ramach modernizacji dróg gminnych

 • 8851/2005/IV/U - 2005-03-15
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ul. Tetmajera

 • 8852/2005/IV/U - 2005-03-15
  Powiatowego Rocznego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych dla Mieszkańców Gdyni

 • 8853/2005/IV/M - 2005-03-15
  akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej w Gdyni

 • 8854/2005/IV/M - 2005-03-15
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiących własność gminy miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa"

 • 8855/2005/IV/U - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Modernizacja basenu żeglarskiego w Gdyni" w ramach projektu "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 8856/2005/IV/R - 2005-03-15
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z rozwojem projektu "Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdyni"

 • 8857/2005/IV/U - 2005-03-15
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu przejścia podziemnego pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej

 • 8858/2005/IV/S - 2005-03-15
  zmiany treści zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8220/05/IV/S dot. konserwacji neonu herbu miasta Gdyni (...)

 • 8859/2005/IV/U - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie napisu wejściowego do Muzeum Miasta Gdyni na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni

 • 8860/2005/IV/U - 2005-03-15
  akceptacji treści aneksu do umowy na umocnienie skarpy przy Węźle F. Cegielskiej

 • 8861/2005/IV/P - 2005-03-15
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni II etap", udzielenia zamówienia publicznego na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - II etap" w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000

 • 8862/2005/IV/P - 2005-03-15
  zakupienia do kwoty 6.000 EUR dwóch diapozytywów barwnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do ich wielokrotnego wykorzystania

 • 8863/2005/IV/S - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup dwóch drukarek dla Wydziału Dochodów UM Gdyni

 • 8864/2005/IV/S - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym TRAWERS /ST-środki trwałe, PM-system budowania raportów i formuł

 • 8865/2005/IV/S - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę sieci LAN oraz wykonania prac instalacyjnych dodatkowych stanowisk komputerowych "Kierowca i Pojazd"

 • 8866/2005/IV/P - 2005-03-15
  organizacji przez Stowarzyszenie Muzyczne FORZA koncertu pasyjnego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te, Domine" w dniu 23 marca 2005 r. w kościele O.O. Franciszkanów w Gdyni

 • 8867/2005/IV/P - 2005-03-15
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino - Radiostacja imprezy okolicznościowej w dniu 1 kwietnia 2005 r. w Osiedlowym Klubie "Bałtyk" Gdynia Witomino, ul. Narcyzowa 1

 • 8868/2005/IV/O - 2005-03-15
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/214/OZ/66/W/2002 dotyczącej: Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 2 i Wiczlińskiej 97

 • 8869/2005/IV/O - 2005-03-15
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 8870/2005/IV/S - 2005-03-15
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów UM Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.03.2005