Z dnia 2005-03-08

 • 8731/2005/IV/S - 2005-03-08
  powołania zespołów do spraw realizacji zadań wynikających z uczestnictwa Miasta Gdyni w akcji "Przejrzysta Polska"

 • 8732/2005/IV/O - 2005-03-08
  organizacji roku szkolnego 2005 - 2006 w prowadzonych przez Miasto Gdynię placówkach oświatowych

 • 8733/2005/IV/P - 2005-03-08
  zakupu do kwoty 6.000 EUR Turystycznego Informatora Trójmiejskiego

 • 8734/2005/IV/P - 2005-03-08
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR naświetleń i druku folderu turystycznego "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

 • 8735/2005/IV/P - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortów okolicznościowych na uroczystości jubileuszowe w 2005 roku

 • 8736/2005/IV/K - 2005-03-08
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 8737/2005/IV/K - 2005-03-08
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 r.

 • 8738/2005/IV/K - 2005-03-08
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z 11.01.2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8739/2005/IV/K - 2005-03-08
  przedstawienia Radzie Miasta Gdyni sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za rok 2004

 • 8740/2005/IV/M - 2005-03-08
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej pod budowę Muzeum Miasta Gdyni

 • 8741/2005/IV/U - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Olgierda

 • 8742/2005/IV/U - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ul. Kadmowej

 • 8743/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Program profilaktyczny mający na celu wczesne zapobieganie chorobom zakaźnym: odra, świnka i różyczka u dzieci urodzonych w 1999 r. poprzez wykonywanie szczepień ochronnych"

 • 8744/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10 - letnich"

 • 8745/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi ROŚNIJ ZDROWO"

 • 8746/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2 - gim m - cu życia"

 • 8747/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 - 50 lat"

 • 8748/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia"

 • 8749/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania ryzyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gdyni w wieku 50 - 59 lat"

 • 8750/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 55 lat"

 • 8751/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni"

 • 8752/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa u osób w wieku powyżej 65 lat - STALE SPRAWNI"

 • 8753/2005/IV/O - 2005-03-08
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Program psychiatryczny".

 • 8754/2005/IV/R - 2005-03-08
  złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Budowy światłowodowej sieci szkieletowej i infokiosków upowszechniających Internet w Gdyni - I etap"

 • 8755/2005/IV/R - 2005-03-08
  określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni

 • 8756/2005/IV/M - 2005-03-08
  zmiany uchwały 4436/98/II Zarządu Miasta Gdyni dotyczącego ustalenia zasad, struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy

 • 8757/2005/IV/M - 2005-03-08
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni

 • 8758/2005/IV/M - 2005-03-08
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 46 - 48

 • 8759/2005/IV/M - 2005-03-08
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 8, Lukrecjowej 32 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

 • 8760/2005/IV/M - 2005-03-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i al. Zjednoczenia, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy

 • 8761/2005/IV/M - 2005-03-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Chylońskiej

 • 8762/2005/IV/M - 2005-03-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Chylońskiej

 • 8763/2005/IV/M - 2005-03-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul Aresa

 • 8764/2005/IV/M - 2005-03-08
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. E. Kwiatkowskiego

 • 8765/2005/IV/M - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w treści umowy dzierżawy nr TG/33/95

 • 8766/2005/IV/M - 2005-03-08
  zmian w treści umowy dzierżawy nr TG/28/984, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Bernadowskiej"

 • 8767/2005/IV/M - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z eksmisjami w 2005 roku

 • 8768/2005/IV/M - 2005-03-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8769/2005/IV/M - 2005-03-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8770/2005/IV/M - 2005-03-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8771/2005/IV/M - 2005-03-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8772/2005/IV/S - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów służbowych

 • 8773/2005/IV/S - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 8774/2005/IV/S - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dzieło - sporządzenie opracowania "Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w Urzędzie Miasta Gdyni"

 • 8775/2005/IV/S - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na roczną opiekę autorską nad systemem informatycznym - "Płace - Umowy Zlecenia"

 • 8776/2005/IV/S - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania dotyczącego wykorzystania potencjału śródmiejskich akwenów do różnorodnych form regionalnej turystyki wodnej

 • 8777/2005/IV/S - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdyni

 • 8778/2005/IV/S - 2005-03-08
  akceptacji aneksu nr 3/2005 dotyczącego zmiany treści umowy KB/537/UI/187/W/2004 na wykonanie zadania: "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 8779/2005/IV/S - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia wyboru oferentów

 • 8780/2005/IV/P - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenia usług na rzecz osób ze schorzeniem otępiennym i ich rodzin, mieszkańców Gdyni

 • 8781/2005/IV/S - 2005-03-08
  zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną

 • 8782/2005/IV/S - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na roczną opiekę autorską nad systemami informatycznymi - gospodarka odzieżą, ewidencja sortów mundurowych, ewidencja podatkowa VAT

 • 8783/2005/IV/S - 2005-03-08
  dofinansowania XII Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

 • 8784/2005/IV/S - 2005-03-08
  dofinansowania kosztów organizacji XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Zespół Szkół Mechanicznych

 • 8785/2005/IV/S - 2005-03-08
  zakupu nagród dla laureatów Konkursu Biblijnego organizowanego przez Zespół Szkół nr 5

 • 8786/2005/IV/S - 2005-03-08
  dofinansowania Międzyszkolnego Konkursu pod hasłem "W kręgu baśni polskich" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29

 • 8787/2005/IV/U - 2005-03-08
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych od ul. Prusa do ul. Wyspiańskiego

 • 8788/2005/IV/U - 2005-03-08
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Świerkowej

 • 8789/2005/IV/S - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na podniesienie stawki czynszu i podpisania aneksu nr 10/2005 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 • 8790/2005/IV/O - 2005-03-08
  akceptacji nowego statutu Fundacji "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej"

 • 8791/2005/IV/O - 2005-03-08
  występu Urszuli Dudziak podczas uroczystej gali VI edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 8792/2005/IV/S - 2005-03-08
  zmiany treści zarządzenia nr 8221/05/IV/S dotyczącego konserwacji i zakupu sprzętu przeciwpożarowego

 • 8793/2005/IV/P - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na tłumaczenie przysięgłe

 • 8794/2005/IV/U - 2005-03-08
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej Gdyni"

 • 8795/2005/IV/U - 2005-03-08
  rozpoczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000EUR na wykonanie zadania: "Budowa układu drogowego z oświetleniem dla osiedla Cadena Park II w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 8796/2005/IV/U - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn: "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 8797/2005/IV/U - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację projektów budowlano - wykonawczych na budowę zatok autobusowych przy ul. Unruga w rejonie skrzyżowania z ul. Żelazną

 • 8798/2005/IV/U - 2005-03-08
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej

 • 8799/2005/IV/U - 2005-03-08
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni

 • 8800/2005/IV/O - 2005-03-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie psychologiczno - pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino

 • 8801/2005/IV/O - 2005-03-08
  unieważnienia zarządzenia nr 8645/2005/IV/O z dnia 22 lutego w sprawie przyjęcia ogólnych zasada kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutycznej oraz ponownej akceptacji zarządzenia w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

 • 8802/2005/IV/O - 2005-03-08
  wykonania informatora dla gimnazjalistów

 • 8803/2005/IV/O - 2005-03-08
  unieważnienia zarządzenia nr 8647/2005/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

 • 8804/2005/IV/S - 2005-03-08
  uruchomienia środków z tytułu diet dla radnych RM Gdyni na rok 2005

 • 8805/2005/IV/S - 2005-03-08
  zmiany zarządzenia nr 8546/IV/2005/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.02.2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - nagród w finale VI edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 8806/2005/IV/S - 2005-03-08
  zasad współdziałania komórek organizacyjnych UM Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatami adiacenckimi

 • 8807/2005/IV/S - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na wydanie karty homologacyjnej poprawność i zgodność parametrów technicznych walizki do zabezpieczenia gotówki do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 8808/2005/IV/S - 2005-03-08
  zakupu 3 zegarów elektronicznych dla UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 8809/2005/IV/M - 2005-03-08
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (...)

 • 8810/2005/IV/M - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków

 • 8811/2005/IV/M - 2005-03-08
  określenia warunków nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stryjskiej 5, przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej" IV etap.

 • 8812/2005/IV/M - 2005-03-08
  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/1/D/2003 z dnia 24.01.2003 r.

 • 8813/2005/IV/M - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 8814/2005/IV/M - 2005-03-08
  zmiany zarządzenia nr 8632/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia warunków zawarcia ostatecznej umowy nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie gminy miasta w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 d - "Droga Różowa"

 • 8815/2005/IV/P - 2005-03-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"

 • 8816/2005/IV/M - 2005-03-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej

 • 8817/2005/IV/U - 2005-03-08
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na oczyszczanie boiska GOSiR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.03.2005