Z dnia 2005-03-01

 • 8652/2005/IV/P - 2005-03-01
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działalności teatralnej

 • 8653/2005/IV/P - 2005-03-01
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury

 • 8654/2005/IV/P - 2005-03-01
  przyjęcia treści umowy z Nordea Bank Polska S.A.

 • 8655/2005/IV/P - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na tłumaczenie na język angielski tekstu folderu o Gdyni

 • 8656/2005/IV/P - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na tłumaczenie na język japoński tekstu folderu o Gdyni

 • 8657/2005/IV/U - 2005-03-01
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie administrowania i konserwacji lasów komunalnych miasta Gdyni

 • 8658/2005/IV/O - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na realizację zadania: "Opracowanie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza"

 • 8659/2005/IV/O - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na realizację zadania: "Wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów kołowych na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i al. Piłsudskiego w Gdyni"

 • 8660/2005/IV/S - 2005-03-01
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 8661/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem, miastem na prawach powiatu, w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 8662/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia umowy z Powiatem Tczewskim dotyczącej skierowania dziecka do Domu Dziecka w Gdyni

 • 8663/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia umowy z Powiatem Puckim dotyczącej skierowania dziecka do Domu Dziecka w Gdyni

 • 8664/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia umowy z Powiatem Puckim dotyczącej skierowania dziecka do Domu Dziecka w Gdyni

 • 8665/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia umowy z Powiatem Puckim dotyczącej skierowania dziecka do Domu Dziecka w Gdyni

 • 8666/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia umowy z Powiatem Starogardzkim dotyczącej skierowania dziecka do Rodzinnego Domu Dziecka w Gdyni

 • 8667/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia 1/2004 zawartego z Powiatem Kwidzyńskim dotyczącego ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

 • 8668/2005/IV/R - 2005-03-01
  zawarcia umowy z Powiatem Chełmińskim dotyczącej dziecka przebywającego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitach

 • 8669/2005/IV/R - 2005-03-01
  ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 • 8670/2005/IV/M - 2005-03-01
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na rozbudowę budynku przychodni lekarskiej użytkowanej przez NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Spółkę z o.o.

 • 8671/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej osuszenia budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10 ABC

 • 8672/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania remontu tarasu przylegającego do budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Obrońców Wybrzeża 13

 • 8673/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania remontu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Przemysława 18

 • 8674/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania remontu lokalu gminnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Dantyszka 19 A

 • 8675/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 4

 • 8676/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych przy ul. Piotrkowskiej 9

 • 8677/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania rozbiórki fragmentów budynku położonego przy ul. Malczewskiego 24

 • 8678/2005/IV/M - 2005-03-01
  wykonania ogrodzenia terenu stacji transformatorowej przy al. Zjednoczenia 9

 • 8679/2005/IV/M - 2005-03-01
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 363 przeznaczonej pod budowę ulicy dojazdowej - od ulicy Solnej do ul. Nowodworcowej

 • 8680/2005/IV/M - 2005-03-01
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 8681/2005/IV/M - 2005-03-01
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Płk. Dąbka 183 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 8682/2005/IV/M - 2005-03-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 96/98 - lokal nr 211, 212 na II piętrze w budynku biurowym , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata

 • 8683/2005/IV/M - 2005-03-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8684/2005/IV/M - 2005-03-01
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 8685/2005/IV/M - 2005-03-01
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie ławy stałej, na części powierzchni będącej częścią nieruchomości położonej przy ul. Wójta Radtkego 38

 • 8686/2005/IV/M - 2005-03-01
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt położony przy ul. Spółdzielczej

 • 8687/2005/IV/M - 2005-03-01
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie inwentaryzacji powierzchni Przychodni Lekarskiej "Chylonia I"

 • 8688/2005/IV/M - 2005-03-01
  wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 7570/2004/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Witomińskiej

 • 8689/2005/IV/M - 2005-03-01
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/26/D/03 oraz umowy dzierżawy MG/7/D/04 przedmiotem których jest grunt położony przy ul. Świętopełka 19

 • 8690/2005/IV/M - 2005-03-01
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na sporządzenie aktu notarialnego

 • 8691/2005/IV/S - 2005-03-01
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na naprawy i przeglądy samochodów służbowych

 • 8692/2005/IV/K - 2005-03-01
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 8693/2005/IV/M - 2005-03-01
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8694/2005/IV/P - 2005-03-01
  akceptacji treści umowy RP/4/RPR/4/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 8695/2005/IV/P - 2005-03-01
  rozstrzygnięcia konkursu na organizację imprezy "Święto ul. Świętojańskiej"

 • 8696/2005/IV/U - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie ekspertyzy technicznej istniejącej konstrukcji nawierzchni ul. Morskiej

 • 8697/2005/IV/O - 2005-03-01
  przeznaczenia środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 21 na organizację międzyszkolnego konkursu "Ośmiu wspaniałych" oraz zakup nagród dla laureatów

 • 8698/2005/IV/P - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na napisanie tekstu do folderu promocyjnego, przeznaczonego na światową wystawę Expo’2005 w Japonii

 • 8699/2005/IV/P - 2005-03-01
  zakupu do kwoty 6.000 EUR dokumentacji fotograficznej z obchodów 79 lecia nadania Gdyni praw miejskich

 • 8700/2005/IV/S - 2005-03-01
  nabycia węży strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 8701/2005/IV/S - 2005-03-01
  nabycia rękawic ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 8702/2005/IV/O - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację IX Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej oraz XIV Ogólnopolskiego Konkursu Odysei Umysłu

 • 8703/2005/IV/O - 2005-03-01
  wyboru wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie modernizacji węzła ciepłowniczego w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 8704/2005/IV/U - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na powypadkowe badanie przez komisje lekarskie Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

 • 8705/2005/IV/P - 2005-03-01
  wykonania prac w zakresie przygotowania sprzętu obrony cywilnej do wybrakowania

 • 8706/2005/IV/P - 2005-03-01
  wywozu i utylizacji wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej

 • 8707/2005/IV/S - 2005-03-01
  zawarcia porozumienia pomiędzy gminą miasta Gdyni - UM Gdyni a PEWIK Gdynia sp. z o.o. w sprawie wstępnych warunków udostępnienia sieci kanalizacyjnych

 • 8708/2005/IV/S - 2005-03-01
  pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z modernizacją dźwigu osobowego w budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR

 • 8709/2005/IV/S - 2005-03-01
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2005 r.

 • 8710/2005/IV/O - 2005-03-01
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat

 • 8711/2005/IV/O - 2005-03-01
  zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: badania profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni urodzonych w 1955 roku - program "Gdynia KARD"

 • 8712/2005/IV/U - 2005-03-01
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II" po dokonaniu czynności powtórzonych

 • 8713/2005/IV/U - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej 60.000 EUR opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ekranu akustycznego na terenie zajezdni trolejbusowej przy ulicy Zakręt do Oksywia w ramach "Proekologicznego transportu publicznego w Gdyni"

 • 8714/2005/IV/M - 2005-03-01
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Żeliwnej 40 A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8715/2005/IV/M - 2005-03-01
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej 1 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 8716/2005/IV/U - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji położonych w rejonie ulic: Płk. Dąbka, Kpt. Kasztelana i Kmdr. Horyda w Gdyni

 • 8717/2005/IV/U - 2005-03-01
  uregulowania należności za uzgodnienie projektu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji położonych w rejonie ulic: Płk. Dąbka, Kpt. Kasztelana i Kmdr. Horyda w Gdyni

 • 8718/2005/IV/P - 2005-03-01
  przekazana środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8719/2005/IV/P - 2005-03-01
  przekazana środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 8720/2005/IV/P - 2005-03-01
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005, realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 8721/2005/IV/U - 2005-03-01
  przystąpienia gminy miasta Gdyni do projektu "BUSTRIP" - Wdrożenie i planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich" przedkładanego przez Komisję Środowiska i Komisję Transportu Związku Miast Bałtyckich do dofinansowania z Programu INTERREG III B BSR - Region Morza Bałtyckiego

 • 8722/2005/IV/O - 2005-03-01
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno - sportową, zajęcia artystyczne

 • 8723/2005/IV/O - 2005-03-01
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: prowadzenie uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno - sportową, zajęcia artystyczne

 • 8724/2005/IV/O - 2005-03-01
  anulowania zarządzenia nr 8626/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.02.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie kluub młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne"

 • 8725/2005/IV/O - 2005-03-01
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne"

 • 8726/2005/IV/P - 2005-03-01
  zarządzenia nr 8165/2005 z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zakupu magnetowidu dla potrzeb systemu monitoringu miasta

 • 8727/2005/IV/M - 2005-03-01
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu gminy miasta Gdyni w aneksach do umów dzierżawy na lokale stanowiące własność gminy miasta Gdyni znajdujące się w budynku biurowym położonym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 8728/2005/IV/P - 2005-03-01
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR na zamieszczenie reklamy miasta w dzienniku "Puls Biznesu"

 • 8729/2005/IV/P - 2005-03-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizacje ogólnodostępnych klubowych wieczorów jazzowych w Klubie Muzycznym "UCHO"

 • 8730/2005/IV/M - 2005-03-01
  Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Morskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.03.2005