Z dnia 2005-02-22

 • 8566/2005/IV/M - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia nr 7756/04/IV/M dotyczącego wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Polnord - Dom sp. z o.o.

 • 8567/2005/IV/P - 2005-02-22
  akceptacji treści umowy RP/2/RPR/2/D/05 pomiędzy Gminą Gdynia a EMMOT Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Kuśnierskiej

 • 8568/2005/IV/P - 2005-02-22
  akceptacji treści umowy RP/1/RPR/1/D/05 pomiędzy Gminą Gdynia a ANALDĄ ŻYWIEC TRADE Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Północnej 8B

 • 8569/2005/IV/K - 2005-02-22
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005 r.

 • 8570/2005/IV/K - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z dn. 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8571/2005/IV/K - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z dn. 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2005 r.

 • 8572/2005/IV/U - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miasta Gdyni od EKOLAN S.A. kanału deszczowego w ul. Partyzantów w Gdyni

 • 8573/2005/IV/U - 2005-02-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/667/UI/240/W/2004 na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek dla zrealizowania włączenia ul. Radosnej w ul. Wielkopolską

 • 8574/2005/IV/U - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 8575/2005/IV/U - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu pn. "Droga Różowa etap III faza 1b"

 • 8576/2005/IV/M - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia nr 8110/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 04.01.2005 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników 56

 • 8577/2005/IV/M - 2005-02-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Władysława IV - Wzg. Św. Maksymiliana

 • 8578/2005/IV/M - 2005-02-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo-Dworskiego w Gdyni Kolibkach przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok

 • 8579/2005/IV/M - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie wyceny szacunkowej nieruchomości

 • 8580/2005/IV/M - 2005-02-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo-Dworskiego w Gdyni Kolibkach przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok

 • 8581/2005/IV/M - 2005-02-22
  wydzierżawienia lokalu nr 217 na II piętrze w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 8582/2005/IV/M - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na wykonanie wyceny nakładów i stopnia ich zużycia poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8583/2005/IV/M - 2005-02-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni jako właściciela budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni dotyczącego nadbudowy budynku

 • 8584/2005/IV/M - 2005-02-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8585/2005/IV/M - 2005-02-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8586/2005/IV/M - 2005-02-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8587/2005/IV/M - 2005-02-22
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8588/2005/IV/M - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych na nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 4 oraz pomiaru geodezyjnego działki

 • 8589/2005/IV/M - 2005-02-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Kalksztajnów, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8590/2005/IV/O - 2005-02-22
  akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2005 r.

 • 8591/2005/IV/R - 2005-02-22
  ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, przy ul. Legionów 121

 • 8592/2005/IV/R - 2005-02-22
  zawarcie porozumienia z Sopotem, miastem na prawach powiatu, w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 8593/2005/IV/R - 2005-02-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Chodzieskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 8594/2005/IV/U - 2005-02-22
  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Urbanistyki

 • 8595/2005/IV/S - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia nr 8218/05/IV/S w sprawie zakupu usług szkoleniowych

 • 8596/2005/IV/S - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8597/2005/IV/O - 2005-02-22
  zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni z okazji 70-lecia placówki

 • 8598/2005/IV/O - 2005-02-22
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni z Chapmangymnasiest z Karlskrony

 • 8599/2005/IV/O - 2005-02-22
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni ze Szkołą Muzyczną w Wilnie - Nowej Wilejce

 • 8600/2005/IV/O - 2005-02-22
  zakupu nagród dla zwycięzców Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury

 • 8601/2005/IV/P - 2005-02-22
  promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl

 • 8602/2005/IV/O - 2005-02-22
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Nr 6 do Kotki-Finlandia na międzynarodowym obóz realizujący program ekologiczny

 • 8603/2005/IV/O - 2005-02-22
  zakupu nagród dla zwycięzców II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Teatrze organizowanym przez Gimnazjum Nr 4

 • 8603/2005/IV/O - 2005-02-22
  zakupu nagród dla zwycięzców II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Teatrze organizowanym przez Gimnazjum Nr 4

 • 8604/2005/IV/O - 2005-02-22
  zakupu nagród dla zwycięzców Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Frankońskiej organizowanego przez Zespół Szkół nr 2

 • 8605/2005/IV/O - 2005-02-22
  zakupu nagród dla laureatów V Konkursu Informatycznego "Info-Tech" organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

 • 8606/2005/IV/U - 2005-02-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/570/UI/197/W/2004 na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek dla zrealizowania budowy ulicy Radosnej

 • 8607/2005/IV/U - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę Pomorskiego Parku Technologicznego

 • 8608/2005/IV/U - 2005-02-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/679/UI/243/W/2004 zmieniającego zakres umowy na opracowanie dokumentacji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 8609/2005/IV/U - 2005-02-22
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia odcinka ulicy Porębskiego

 • 8610/2005/IV/S - 2005-02-22
  pokrycia kosztów nauki w Studium Kierowników Projektów Europejskich organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

 • 8611/2005/IV/P - 2005-02-22
  zakupu sprzętu do transmisji danych pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej a dyspozytorem w MCPR

 • 8612/2005/IV/P - 2005-02-22
  usunięcia awarii szafy teletechnicznej systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 8613/2005/IV/U - 2005-02-22
  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu "Łuk Południowego Bałtyku II - Policentryczny rozwój dla społeczno - ekonomicznego ożywienia i spójności terytorialnej wzdłuż Południowego Bałtyku"

 • 8614/2005/IV/U - 2005-02-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/629/UI/22/W/2004 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie ulicy Porębskiego"

 • 8615/2005/IV/U - 2005-02-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/716/UI/265/W/2004 dotyczącej zadania: "Oświetlenie ulicy Porębskiego"

 • 8616/2005/IV/S - 2005-02-22
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60.000 EUR na konserwację systemów alarmowych w 2005 roku

 • 8617/2005/IV/S - 2005-02-22
  konserwacji urządzeń wentylacyjnych w 2005 roku

 • 8618/2005/IV/S - 2005-02-22
  naprawy systemu alarmowego w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 8619/2005/IV/U - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Narcyzowej

 • 8620/2005/IV/P - 2005-02-22
  Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2005 r.

 • 8621/2005/IV/S - 2005-02-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów Canon

 • 8622/2005/IV/S - 2005-02-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów Sharp

 • 8623/2005/IV/M - 2005-02-22
  zatwierdzenia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia działki nr 125/4 na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8624/2005/IV/M - 2005-02-22
  zatwierdzenia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia działki nr 125/3 na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8625/2005/IV/U - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 dla miasta Gdyni"

 • 8626/2005/IV/O - 2005-02-22
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne"

 • 8627/2005/IV/P - 2005-02-22
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005"

 • 8628/2005/IV/P - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej w Gdyni przez Fundację Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni od 01.01.2005 r. do 28.02.2005 r.

 • 8629/2005/IV/S - 2005-02-22
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie 10 stanowisk komputerowych do 6.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 8630/2005/IV/M - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia nr 7838/04/IV/M prezydenta miasta Gdyni z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8631/2005/IV/M - 2005-02-22
  określenia warunków nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 8632/2005/IV/M - 2005-02-22
  określenia warunków zawarcia ostatecznej umowy nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie gminy miasta Gdyni w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 d - "Droga Różowa"

 • 8633/2005/IV/P - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia nr 7515/04/IV/P prezydenta miasta Gdyni dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR firmie Stena Line Scandinavia AB, na potrzebę zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Turystyka morska - stan obecny i perspektywy"

 • 8634/2005/IV/M - 2005-02-22
  określenia warunków nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni i będącej w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie"

 • 8635/2005/IV/P - 2005-02-22
  akceptacji treści umowy pomiędzy gminą Gdynia a Polskapresse sp. z o.o. dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu "Gdyński Biznesplan"

 • 8636/2005/IV/P - 2005-02-22
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR zamieszczenia reklamy miasta w miesięczniku "Airport Review"

 • 8637/2005/IV/P - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kopii filmu "Zwykły dzień niezwykłego miasta"

 • 8638/2005/IV/P - 2005-02-22
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR projektu i przygotowania do druku folderu "Gdynia miasto nad bursztynowym morzem"

 • 8639/2005/IV/M - 2005-02-22
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stryjskiej 5, przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej" IV etap

 • 8640/2005/IV/P - 2005-02-22
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8641/2005/IV/P - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup odzieży sportowej z logotypem "Gdynia Moje Miasto" dla grupy wysokościowej KM Straży Pożarnej w Gdyni

 • 8642/2005/IV/O` - 2005-02-22
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/13/OZ/5/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Cechowej 22 w SP nr 6"

 • 8643/2005/IV/O - 2005-02-22
  zmian w załączniku do umowy nr KB/14/OZ/6/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Chabrowej 43 w SP nr 16"

 • 8644/2005/IV/O - 2005-02-22
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/15/OZ/7/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Morskiej w SP nr 10"

 • 8645/2005/IV/O - 2005-02-22
  przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

 • 8646/2005/IV/S - 2005-02-22
  zakupu sprzętu i części komputerowych dla potrzeb UM Gdyni

 • 8647/2005/IV/O - 2005-02-22
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 8648/2005/IV/O - 2005-02-22
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania: "Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno - sportową, zajęcia artystyczne

 • 8649/2005/IV/O - 2005-02-22
  zmiany zarządzenia 8476/05/IV/O dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji luty 2005 r.

 • 8650/2005/IV/P - 2005-02-22
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie opracowania graficznego i przygotowania do druku folderu turystycznego "Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.02.2005