Z dnia 2005-02-15

 • 8496/2005/IV/P - 2005-02-15
  akceptacji treści umowy RP/54/RPR/37/D/04 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Uni-Art Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Władysława IV

 • 8497/2005/IV/P - 2005-02-15
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 8498/2005/IV/U - 2005-02-15
  wystąpienie o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowę oświetlenia odcinków ul. Sezamowej w Gdyni

 • 8499/2005/IV/U - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia odcinka ul. Porębskiego w Gdyni

 • 8500/2005/IV/U - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na umocnienie skarpy przy Węźle im. F. Cegielskiej

 • 8501/2005/IV/U - 2005-02-15
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 8502/2005/IV/U - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie rozgraniczenia działek, których podział jest niezbędny z uwagi budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód

 • 8503/2005/IV/M - 2005-02-15
  zmiany treści umowy dzierżawy nr TG/58/1980 z dn. 10 maja 1980 roku przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Wiczlińskiej

 • 8504/2005/IV/M - 2005-02-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zgoda 11, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8505/2005/IV/M - 2005-02-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy pl. Kaszubskim przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8506/2005/IV/M - 2005-02-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/51, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8507/2005/IV/M - 2005-02-15
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/50

 • 8508/2005/IV/M - 2005-02-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 6 w Gdyni

 • 8509/2005/IV/M - 2005-02-15
  wykonania naprawy kabla energetycznego w stacji transformatorowej w budynku użytkowanym przy ul. Polskiej 30

 • 8510/2005/IV/M - 2005-02-15
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Okrzei 18

 • 8511/2005/IV/M - 2005-02-15
  uchylenia zarządzeń nr 5938/04/IV/M i nr 5711/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni

 • 8512/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Abrahama, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8513/2005/IV/M - 2005-02-15
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 8514/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8515/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy pl. Grunwaldzkim 20 na rzecz użytkownika wieczystego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej

 • 8516/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8517/2005/IV/M - 2005-02-15
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni-Zachód

 • 8518/2005/IV/M - 2005-02-15
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 13 m kw. zlokalizowanego na hali łukowej (pawilon nr 54)

 • 8519/2005/IV/M - 2005-02-15
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zawarcie aktu notarialnego

 • 8520/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej 467 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 8521/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Berlinga 8 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 8522/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul Zjazdowej 2 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 8523/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aresa 22, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8524/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aresa 10, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8525/2005/IV/M - 2005-02-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Suchej

 • 8526/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul Jantarowej 76 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Posejdon"

 • 8527/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul Warszawskiej 66-68 na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 8528/2005/IV/M - 2005-02-15
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Kartuskiej

 • 8529/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stokowskiego 9 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 8530/2005/IV/M - 2005-02-15
  ustalenia ceny oraz wykorzystania lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Władysława IV 61, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

 • 8531/2005/IV/O - 2005-02-15
  zakupu nagród dla zwycięzców I Mistrzostw Gdyńskich Szkół Gimnazjalnych i XIV Mistrzostw Gdyńskich Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach Siłowych

 • 8532/2005/IV/S - 2005-02-15
  zmiany zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 8533/2005/IV/M - 2005-02-15
  aneksu do umowy dzierżawy nr MG/55/2001 nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 54

 • 8534/2005/IV/U - 2005-02-15
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/228/W/2002 z dn. 19.11.2002 o pełnienie funkcji Menedżera Projektu "Rozwój Turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 8535/2005/IV/M - 2005-02-15
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych (uchwalenie rocznego planu)

 • 8536/2005/IV/M - 2005-02-15
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych (przyjęcia rocznego planu)

 • 8537/2005/IV/S - 2005-02-15
  wyrażenia zgody na prenumeratę prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8538/2005/IV/M - 2005-02-15
  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych

 • 8539/2005/IV/O - 2005-02-15
  umorzenia odsetek dla kontrahentów Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni

 • 8540/2005/IV/P - 2005-02-15
  zmiany zarządzenia nr 2543/2003/IV/P z dn. 22.07.2003 r. w sprawie organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 • 8541/2005/IV/U - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów UK

 • 8542/2005/IV/P - 2005-02-15
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8543/2005/IV/P - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na ponowny montaż znaku Polski Walczącej na Obelisku w Hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej

 • 8544/2005/IV/O - 2005-02-15
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/226/OZ/68/W/2002 z dn. 10 maja 2002 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowi spoza sektora finansów publicznych Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Orlik na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (.......)

 • 8545/2005/IV/O - 2005-02-15
  przyznania premii dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2

 • 8546/2005/IV/P - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - nagród w finale VI edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 8547/2005/IV/P - 2005-02-15
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie gadżetu promocyjnego do folderu turystycznego

 • 8548/2005/IV/P - 2005-02-15
  akceptacji treści umowy RP/52/RPR/35/D/04 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wiekopolskiej

 • 8549/2005/IV/P - 2005-02-15
  akceptacji treści umowy RP/51/RPR/34/D/04 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy al. Zwycięstwa

 • 8550/2005/IV/P - 2005-02-15
  akceptacji treści umowy RP/53/RPR/36/D/04 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a A.R.UNI-ART Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Władysława IV

 • 8551/2005/IV/P - 2005-02-15
  darowizny sprzętu komputerowego na potrzeby Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni

 • 8552/2005/IV/U - 2005-02-15
  zmiany zarządzenia 6766/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 31.08.2004 r. dot. wyboru w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR wykonawcy projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 8553/2005/IV/K - 2005-02-15
  podpisania umowy przeniesienia prawa własności na rzecz Gminy Miasta Gdyni w celu wygaśnięcia części zobowiązania podatkowego

 • 8554/2005/IV/R - 2005-02-15
  w sprawie upoważnienia wiceprezydentów Gdyni Michała Gucia oraz Bogusława Stasiaka do podpisania umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia (.........)

 • 8555/2005/IV/U - 2005-02-15
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/665/UI/238/W/2004 na wykonanie geodezyjnych wydzieleń nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód (.....)

 • 8556/2005/IV/O - 2005-02-15
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z SP ZOZ Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni na prowadzenie działań w systemie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego

 • 8557/2005/IV/M - 2005-02-15
  udzielenie pełnomocnictwa

 • 8558/2005/IV/M - 2005-02-15
  udzielenie pełnomocnictwa

 • 8559/2005/IV/S - 2005-02-15
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę bojlera i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 8560/2005/IV/P - 2005-02-15
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni

 • 8561/2005/IV/S - 2005-02-15
  uruchomienia środków ZFŚS

 • 8562/2005/IV/P - 2005-02-15
  przeglądu bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych w Gdyni

 • 8563/2005/IV/P - 2005-02-15
  przekazania przez Gminę Gdynia dokumentacji technicznej - opracowanego projektu budowlano-wykonawczego remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdyni dla potrzeb Stanowiska Dowodzenia na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

 • 8564/2005/IV/S - 2005-02-15
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 15.02.2005