Z dnia 2005-02-04

 • 8360/2005/IV/S - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz nagrody Przewodniczącego Rady Miasta "Czas Gdyni"

 • 8361/2005/IV/S - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i projekcje podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dn. 10.02.1005 r. w Teatrze Miejskim

 • 8362/2005/IV/S - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2005 r. w Teatrze Miejskim

 • 8363/2005/IV/S - 2005-02-04
  udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie konferansjerki podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 10.02.2005 r. w Teatrze Miejskim

 • 8364/2005/IV/S - 2005-02-04
  usługi szkoleniowej dla pracowników

 • 8365/2005/IV/M - 2005-02-04
  remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 6 przy ul. Cylkowskiego 9 e

 • 8366/2005/IV/M - 2005-02-04
  wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 63

 • 8367/2005/IV/P - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia na dekorację ul. Świętojańskiej podczas imprez z miejskiego kalendarza

 • 8368/2005/IV/M - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i remont tablic z nazwami ulic na terenie Gdyni

 • 8369/2005/IV/M - 2005-02-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

 • 8370/2005/IV/S - 2005-02-04
  wyrażenia zgody na zakup do 6.000 EUR odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 8371/2005/IV/M - 2005-02-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8372/2005/IV/S - 2005-02-04
  zatwierdzenie wyników postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 6.000 EUR na wykonanie druków własnych Urzędu na 2005

 • 8373/2005/IV/S - 2005-02-04
  zatwierdzenie wyników postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 6.000 EUR na wykonanie druków akcydensowych i ze znakiem wodnym w 2005 r

 • 8374/2005/IV/M - 2005-02-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8375/2005/IV/M - 2005-02-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8376/2005/IV/M - 2005-02-04
  zapłaty kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 05.01.2005 r. dot. zadania "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II"

 • 8377/2005/IV/M - 2005-02-04
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 8,7 m kw. zlokalizowanego na hali płaskiej

 • 8378/2005/IV/M - 2005-02-04
  aneksu do umowy dotyczącej wykonania wycen nieruchomości na potrzeby Wydz. Gospodarki Nieruchomościami

 • 8379/2005/IV/M - 2005-02-04
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 8,7 m. kw zlokalizowanego na hali płaskiej

 • 8380/2005/IV/S - 2005-02-04
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup radiostacji ręcznych z wyposażeniem dla pracowników Straży Miejskiej

 • 8381/2005/IV/S - 2005-02-04
  zmiany zarządzenia nr 9 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką

 • 8382/2005/IV/M - 2005-02-04
  remontu lokalu socjalnego nr 40 a przy ul. Świętojańskiej

 • 8383/2005/IV/M - 2005-02-04
  remontu lokalu socjalnego nr 43 przy ul. Chwarznieńskiej 4

 • 8384/2005/IV/M - 2005-02-04
  remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 2 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 49

 • 8385/2005/IV/M - 2005-02-04
  wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11

 • 8386/2005/IV/M - 2005-02-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka 59 A

 • 8387/2005/IV/M - 2005-02-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 8388/2005/IV/M - 2005-02-04
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy dzierżawy nr TG/319/93 w sprawie gruntu położonego na placu targowym

 • 8389/2005/IV/O - 2005-02-04
  zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pt. "Cztery pory roku"

 • 8390/2005/IV/O - 2005-02-04
  dofinansowania organizacji IV Konkursu Piosenki Morskiej "Śpiewajmy Morzu"

 • 8391/2005/IV/O - 2005-02-04
  zakupu nagród dla uczniów biorących udział w uroczystości Dnia Patrona, połączonej z obchodami 79 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni

 • 8392/2005/IV/O - 2005-02-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni z Liceum Leonard de Vinci z Calais we Francji

 • 8393/2005/IV/O - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kubków z ustalonym znakiem graficznym, nadrukiem hasła "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

 • 8394/2005/IV/P - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu materiałów do biuletynu informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta "Ratusz" w terminie od 19.01.2005 r. do 19.03.2005 r.

 • 8395/2005/IV/P - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na podpisanie umowy z "Energą" Gdańską Kompanią Energetyczną Zakładem Gdynia na sprzedaż energii elektrycznej do obiektu tzw. "kurzej stopki" przeznaczonego dla potrzeb Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 8396/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek dla zrealizowania połączenia ulic: Radosnej i Solnej z ulicą Nowodworcową

 • 8397/2005/IV/U - 2005-02-04
  wypłaty odszkodowania za utracone składniki majątkowe na terenie PZD Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. "Kaszubskie" niezbędnego dla realizacji inwestycji "Droga Różowa etap IV - Rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"

 • 8398/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem zbiornika retencyjnego Krykulec na potoku Źródło Marii

 • 8399/2005/IV/U - 2005-02-04
  wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Benisławskiego"

 • 8400/2005/IV/M - 2005-02-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka 59 Austalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka 59 A

 • 8401/2005/IV/S - 2005-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na "Modernizację dźwigu osobowego w budynku Urzędu

 • 8402/2005/IV/M - 2005-02-04
  wykonania remontu mieszkania nr 25 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 36

 • 8403/2005/IV/P - 2005-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZP 340/264/RP/04 w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na realizację zadań obsługi i prowadzenia Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej (Dworzec PKP) oraz Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej (Al. Zjednoczenia) w Gdyni na rok 2005

 • 8404/2005/IV/M - 2005-02-04
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 8405/2005/IV/P - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zamieszczenie kondolencji w "Rzeczypospolitej"

 • 8406/2005/IV/P - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zamieszczenie kondolencji w "Gazecie Wyborczej"

 • 8407/2005/IV/S - 2005-02-04
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8156/05/IV/S dot. konserwacji maszyn biurowych oraz 8232/05/IV/S dot. dorabiania kluczy dla UMG w 2005 r.

 • 8408/2005/IV/M - 2005-02-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 8409/2005/IV/M - 2005-02-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 8410/2005/IV/M - 2005-02-04
  ustalenia ceny oraz wykazu ½ udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni i osoby fizycznej, położonej przy ul. Witolda 24

 • 8411/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie usług w zakresie zrębkowania gałęzi po pracach pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie zieleni w Kolibkach

 • 8412/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie prac porządkowych na terenie zieleni w Kolibkach

 • 8413/2005/IV/P - 2005-02-04
  przyjęcia treści umowy z Krajową Izbą Gospodarczą - organizatorem udziału Polski w wystawie EXPO 2005

 • 8414/2005/IV/U - 2005-02-04
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie robót

 • 8415/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Algierskiej i Alzacjkiej

 • 8416/2005/IV/U - 2005-02-04
  akceptacji treści aneksu nr 12/2004 do umowy dot. zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera"

 • 8417/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia upoważnienia do likwidacji szkody związanej ze zniszczeniami powstałymi w wyniku dewastacji szaletu miejskiego

 • 8418/2005/IV/K - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz gminy

 • 8419/2005/IV/K - 2005-02-04
  umorzenia odsetek wraz z kosztami procesu od uregulowanej należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lidzkiej 63

 • 8420/2005/IV/M - 2005-02-04
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Okrzei 22 oraz uchylenia zarządzenia nr 1016/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości

 • 8421/2005/IV/M - 2005-02-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód

 • 8422/2005/IV/M - 2005-02-04
  udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na złożenie kartoteki budynków na bazie danych katastru nieruchomości Miasta Gdyni na podstawie mapy numerycznej

 • 8423/2005/IV/O - 2005-02-04
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół otwartych"

 • 8424/2005/IV/U - 2005-02-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników 54 a

 • 8425/2005/IV/S - 2005-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek firmy Konika, Minolta dla Urzędu

 • 8426/2005/IV/S - 2005-02-04
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na konserwację kserokopiarek firmy Nashutatec, Xerox dla Urzędu

 • 8427/2005/IV/S - 2005-02-04
  zakup usługi szkoleniowej - przeszkolenia 50 pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8428/2005/IV/S - 2005-02-04
  zakupu usługi szkoleniowej - przeszkolenia 50 pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8429/2005/IV/P - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek okolicznościowych - grawertonów

 • 8430/2005/IV/P - 2005-02-04
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez Miasta Gdynia przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • 8431/2005/IV/P - 2005-02-04
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów służbowych w trybie przetargu ofertowego

 • 8432/2005/IV/M - 2005-02-04
  dokonanie opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu "Pomorskie w Unii Europejskiej"

 • 8433/2005/IV/M - 2005-02-04
  wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu rozliczenia nabytego przez Miasto (...) prawa współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Nowogrodzkiej 38 A

 • 8434/2005/IV/S - 2005-02-04
  wyrażenie zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8435/2005/IV/S - 2005-02-04
  zgody na prenumeratę prasy specjalistycznej dla Urzędu w 2005 r.

 • 8436/2005/IV/M - 2005-02-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8437/2005/IV/S - 2005-02-04
  zawarcie umowy najmu lokalu na biuro dla Rady dzielnicy Działki Leśne

 • 8438/2005/IV/M - 2005-02-04
  remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 15 w budynku przy ul. Świętojańskiej 141A

 • 8439/2005/IV/M - 2005-02-04
  zawarcie umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód

 • 8440/2005/IV/M - 2005-02-04
  zmiana wykazu nieruchomości zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - ul. Batalionów Chłopskich

 • 8441/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenie zamówienia w trybie do 6.000 EUR na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych

 • 8442/2005/IV/U - 2005-02-04
  zlecenie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem kładki dla pieszych nad ul. Podjazd

 • 8443/2005/IV/S - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup dodatkowego stanowiska systemu "eXpert" oraz na konserwację systemu "eXpert" eksploatowanego w Wydziale Budynków

 • 8444/2005/IV/P - 2005-02-04
  koordynacji zadań w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8445/2005/IV/S - 2005-02-04
  wyrażenia zgody na zakup regału przesuwnego do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 8446/2005/IV/U - 2005-02-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie oceny stanu technicznego budynków w sąsiedztwie inwestycji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników

 • 8447/2005/IV/U - 2005-02-04
  unieważnienia zarządzenia 7847/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 07.12.04 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania

 • 8448/2005/IV/M - 2005-02-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni ½ części nieruchomości położonej przy ul. Lotników 60

 • 8449/2005/IV/P - 2005-02-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8450/2005/IV/O - 2005-02-04
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Reja 2

 • 8451/2005/IV/O - 2005-02-04
  zawarcia umowy z Powiatem Puckim dot. skierowania dziecka do Rodzinnego Domu Dziecka we Władysławowie

 • 8452/2005/IV/O - 2005-02-04
  zawarcia umowy z Gdańskiem w sprawie dziecka skierowanego do Domu Rodzinnego Fundacja Rodzina Nadziei w Gdańsku

 • 8453/2005/IV/O - 2005-02-04
  zawarcia umowy z Powiatem Kościerskim w sprawie skierowania dziecka do Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego - Dom Dziecka w Kościerzynie

 • 8454/2005/IV/O - 2005-02-04
  zawarcia umowy z Gdańskiem w sprawie skierowania dziecka do Domu Dziecka w Gdańsku ul. Brzegi 55

 • 8455/2005/IV/K - 2005-02-04
  przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 8331/2005/IV/U - 2005-02-04
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Racławickiej i Olgierda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.02.2005