Z dnia 2005-01-12

 • 8181/2005/IVP - 2005-01-12
  zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a Polskim Związkiem Niewidomych

 • 8182/2005/IV/P - 2005-01-12
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu "IVOWebReader - internetowa szansa aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy"

 • 8183/2005/IV/P - 2005-01-12
  zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a Firmą IVO Software Sp. z o.o.

 • 8184/2005/IV/U - 2005-01-12
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże

 • 8185/2005/IV/U - 2005-01-12
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część dzielnicy Mały Kack - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.01.2005