Budżet miasta Gdyni na 2005 rok

22 grudnia 2004r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta Gdyni na 2005 rok:

Uchwała Rady Miasta nr XXVI/598/2004 z 22-12-2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu miasta Gdyni na rok 2005

wraz z załącznikami:

Nr 1 Dochody budżetu miasta Gdyni na 2005rok

Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2005 rok

Nr 3 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na 2005 rok

Nr 4 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

i środków specjalnych na 2005 rok

Nr 5 Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2005 rok

Nr 6 Plany finansowe dzielnic na 2005 rok

Nr 7 Przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

na 2005 rok

Nr 8 Program inwestycji wieloletnich

Nr 9 Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2012

Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXIV/540/04 z 27 października 2004 roku

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na rok 2005 jako wskazówki

do przygotowań (konstrukcji) projektu budżetu

Budżet miasta Gdyni w 2005 roku - wstęp

Dochody

Dochody wg źródeł - część tabelaryczna

Wydatki

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki majątkowe

Informacja o stanie mienia komunalnego

Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2005 rok

Załączniki

Załączniki 1 - 6 - Plany wydatków placówek oświatowychZałącznik 7 Miejski Kalendarz Imprez KulturalnychZałącznik 8 Plan wydatków rad dzielnic na 2005 rok

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.01.2005