Z dnia 2004-12-30

 • 8080/2004/IV/M - 2004-12-30
  zaliczkowej wypłaty na poczet zwrotu nakładów ujętych w umowie

 • 8081/2004/IV/M - 2004-12-30
  zmiany treści umowy, przedmiotem której jest prowadzenie ośrodka hipoterapii i jazdy konnej na terenie Zespołu Parkowo - Dworskiego w Gdyni Kolibkach

 • 8082/2004/IV/K - 2004-12-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na 2004 r.

 • 8083/2004/IV/K - 2004-12-30
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4236/2004/IV/K z 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdynia na 2004 r.

 • 8084/2004/IV/K - 2004-12-30
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 8085/2004/IV/P - 2004-12-30
  otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na realizację zadania obsługi i prowadzenie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.12.2004