Z dnia 2004-12-16

 • 7930/2004/IV/P - 2004-12-16
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1.2004 do umowy KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów i działalności warsztatów terapii zajęciowej

 • 7931/2004/IV/P - 2004-12-16
  zmiany treści zarządzenia nr 7498/04/IV/RP ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezrobotnych

 • 7932/2004/IV/M - 2004-12-16
  zmiany zarządzenia nr 7385/04/IV/M

 • 7933/2004/IV/M - 2004-12-16
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.12.2004