Z dnia 2004-12-07

 • 7761/2004/IV/P - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 7762/2004/IV/U - 2004-12-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy obsługi transportowej terenów przyległych do planowanego węzła Trasy Kwiatkowskiego

 • 7763/2004/IV/O - 2004-12-07
  przeprowadzenia VII edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

 • 7764/2004/IV/S - 2004-12-07
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej w Gdyni

 • 7765/2004/IV/S - 2004-12-07
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych

 • 7766/2004/IV/S - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na wykonanie pieczęci imiennych i nagłówkowych

 • 7767/2004/IV/S - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na zakup żaluzji

 • 7768/2004/IV/S - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za użytkowanie częstotliwości radiowej

 • 7769/2004/IV/S - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na wykonanie ogranicznika ruchu w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni

 • 7770/2004/IV/S - 2004-12-07
  powołanie komisji i rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczych w 2005 roku

 • 7771/2004/IV/S - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych

 • 7772/2004/IV/M - 2004-12-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia laboratoriów biotechnologicznych w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym

 • 7773/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 A

 • 7774/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku położonym przy ul. Nowogrodzkiej 15 - 19

 • 7775/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni jako właściciela budynku mieszkalnego przy ul. J. Wiśniewskiego 11 dotyczącego podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową "Przepompowni wraz z przyłączami ścieków sanitarnych do sieci miejskiej

 • 7776/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyboru wykonawcy na remont podjazdu wejściowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym - Przychodni Lekarskiej "Grabówek"

 • 7777/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyboru wykonawcy na remont podjazdu wejściowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowym - Przychodni Lekarskiej "Grabówek"

 • 7778/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyboru wykonawcy odbojnic w ciągu komunikacyjnym dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych

 • 7779/2004/IV/S - 2004-12-07
  przetargu nieograniczonego na najem Sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 7780/2004/IV/M - 2004-12-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie adaptacji pomieszczeń na portiernię w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 7781/2004/IV/M - 2004-12-07
  zmiany zarządzenia nr 1582/03/IV/M dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych

 • 7782/2004/IV/M - 2004-12-07
  zmiany zarządzenia nr 7234/04/IV/M dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych

 • 7783/2004/IV/M - 2004-12-07
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7784/2004/IV/M - 2004-12-07
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7785/2004/IV/M - 2004-12-07
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7786/2004/IV/M - 2004-12-07
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7787/2004/IV/M - 2004-12-07
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7788/2004/IV/M - 2004-12-07
  zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód

 • 7789/2004/IV/M - 2004-12-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Suchej

 • 7790/2004/IV/M - 2004-12-07
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kilińskiego 6

 • 7791/2004/IV/M - 2004-12-07
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/73/79 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Wielkopolskiej 225

 • 7792/2004/IV/M - 2004-12-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sadową

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.12.2004