Z dnia 2004-11-30

 • 7666/2004/IV/P - 2004-11-30
  organizacji koncertu jubileuszowego pt. "W świątecznym nastroju" w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te, Domine"

 • 7667/2004/IV/P - 2004-11-30
  zakupu 20 egzemplarzy książki J. Z. Skury pt. "Przez morza i oceany" oraz 20 egzemplarzy książki T. Olechnowicza "Z notatnika ostatniego komendanta"

 • 7668/2004/IV/P - 2004-11-30
  zakupu 20 egzemplarzy książki A. Celarka pt. "Kaszubskie łodzie"

 • 7669/2004/IV/P - 2004-11-30
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 7670/2004/IV/P - 2004-11-30
  akceptacji treści umowy RP/47/RPR/32/D/04 zawartej na ekspozycję reklamy przy ul. Bema 27

 • 7671/2004/IV/P - 2004-11-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004 r.

 • 7672/2004/IV/P - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 4236/04/IV/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2004

 • 7673/2004/IV/P - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 4237/04/IV/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2004 roku

 • 7674/2004/IV/P - 2004-11-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7675/2004/IV/P - 2004-11-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zadania - budowa nawierzchni ul. Wzgórze Bernadowo

 • 7676/2004/IV/O - 2004-11-30
  udzielenia upoważnienia

 • 7677/2004/IV/O - 2004-11-30
  dofinansowania organizacji XVIII Przeglądu Piosenki Anglo - Amerykańskiej przez III Liceum Ogólnokształcące

 • 7678/2004/IV/R - 2004-11-30
  organizacji laboratoriów biotechnologicznych w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

 • 7679/2004/IV/R - 2004-11-30
  upoważnienia do podpisania aneksów do umowy SK/971/RIE/15-W/2004 dotyczącej dostawy i montażu aparatury laboratoryjnej dla wyposażenia laboratoriów Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

 • 7680/2004/IV/S - 2004-11-30
  wyrażenia zgody na zakup urządzenia do pomiaru powierzchni

 • 7681/2004/IV/S - 2004-11-30
  wyrażenia zgody na zakup systemu zawieszeń do Galerii "Ratusz"

 • 7682/2004/IV/S - 2004-11-30
  powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup wody mineralnej

 • 7683/2004/IV/S - 2004-11-30
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup wody mineralnej

 • 7684/2004/IV/S - 2004-11-30
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup materiałów biurowych

 • 7685/2004/IV/M - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 7686/2004/IV/M - 2004-11-30
  rozbiórki części muru oporowego do poziomu terenu, naprawy pozostałych części muru na zapleczu budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 18, 24 - 28

 • 7687/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7688/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7689/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7690/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7691/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7692/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7693/004/IV/M - 2004-11-30
  wydzierżawienia lokali nr 37-43 na parterze budynku biurowego położonego przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 7694/2004/IV/M - 2004-11-30
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,7 m2 zlokalizowanego na placu targowym (pawilon nr 107)

 • 7695/2004/IV/M - 2004-11-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej/Puckiej

 • 7696/2004/IV/M - 2004-11-30
  wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 7077/2004/IV/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie wyceny nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 21

 • 7697/2004/IV/M - 2004-11-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 7698/2004/IV/M - 2004-11-30
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sadową

 • 7699/2004/IV/M - 2004-11-30
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sadową

 • 7700/2004/IV/S - 2004-11-30
  zmiany treści zarządzenia nr 7526/04/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup radiotelefonów trankingowych

 • 7701/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie płaskorzeźby z logo Muzeum Miasta Gdyni

 • 7702/2004/IV/U - 2004-11-30
  zlecenia wykonania miejsc postojowych w ciągu ul. Cechowej

 • 7703/2004/IV/P - 2004-11-30
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 7704/2004/IV/S - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 7705/2004/IV/P - 2004-11-30
  oprawy projektu kalendarza "Gdynia bez barier" na rok 2005

 • 7706/2004/IV/P - 2004-11-30
  przeprowadzenia wykładów podczas konferencji "Rodzina - niepełnosprawna?"

 • 7707/2004/IV/P - 2004-11-30
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę osprzętu technicznego dla systemu telewizji przemysłowej do monitorowania pomieszczeń policyjnej izby zatrzymań

 • 7708/2004/IV/S - 2004-11-30
  zakupu ozdób świątecznych do wystroju budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 7709/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Pomorskiej i Zakopiańskiej

 • 7710/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Solnej

 • 7711/2004/IV/U - 2004-11-30
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB /594/UI/205/W/204 dotyczącej zadania: "Budowa drogi z uzbrojeniem do osiedla Sadyba Orłowska" realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 7712/2004/IV/U - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 5623/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu kanalizacji deszczowej w ul. Walerianowej

 • 7713/2004/IV/U - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 4384/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na uzupełnienie nawierzchni i chodników ul. Walerianowej

 • 7714/2004/IV/U - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 7284/04/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni

 • 7715/2004/IV/U - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 6759/04/IV/U udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ul. Chwarznieńskiej

 • 7716/2004/IV/O - 2004-11-30
  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - uzupełnienie sesji letniej 2004 r.

 • 7717/2004/IV/S - 2004-11-30
  powołania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji wykazu urzędowych nazw miejscowości ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych

 • 7718/2004/IV/S - 2004-11-30
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino

 • 7719/2004/IV/S - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 7721/2004/IV/U - 2004-11-30
  zmiany zarządzenia nr 6473/04/IV/U dotyczącego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Kolibek

 • 7722/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie odmulenia potoku Demptowskiego

 • 7723/2004/IV/P - 2004-11-30
  naprawy kamery systemu monitoringu miasta Gdyni

 • 7724/2004/IV/P - 2004-11-30
  zakupu materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 7725/2004/IV/M - 2004-11-30
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 7726/2004/IV/S - 2004-11-30
  zakupu termosów dla Straży Miejskiej

 • 7727/2004/IV/M - 2004-11-30
  zasad i trybu wykonywania remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych

 • 7728/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na budowę oświetlenia ulicy Solnej

 • 7729/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie monitoringu telewizyjnego wybudowanej kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Droga Różowa etap III faza 1c - wiadukt w ulicy Stryjskiej"

 • 7730/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie oświetlenia remontowanych schodów terenowych pomiędzy ul. Ejsmonda i Bulwarem Nadmorskim"

 • 7731/2004/IV/U - 2004-11-30
  wyrażenia zgody na zlecenia wykonania karmników dla ptaków

 • 7732/2004/IV/U - 2004-11-30
  powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • 7733/2004/IV/S - 2004-11-30
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych na rok 2005

 • 7734/2004/IV/P - 2004-11-30
  dofinansowania wydania książki - tomiku satyrycznego Tadeusza Buraczewskiego pt. "Ironezje II", przez jego wydawcę - Usługi Informatyczne "Kelo" w Gdańsku

 • 7735/2004/IV/P - 2004-11-30
  organizacji imprezy pn. "Slam Poetycki" w dniu 19 grudnia 2004 r. w Klubie Muzycznym "UCHO" przy ul. Św. Piotra 2 w Gdyni

 • 7736/2004/IV/P - 2004-11-30
  dofinansowania wydania katalogu prac artystki rzeźbiarki Dąbrówki Tyślewicz do wystawy będącej częścią obrony doktoratu

 • 7737/2004/IV/P - 2004-11-30
  dofinansowania wydania przez wydawnictwo "Marpress" sp. z o.o. w Gdańsku, książki Piotra Schmandta pt. "Koncha i perła. Życie gdyńskiego drogisty"

 • 7738/2004/IV/P - 2004-11-30
  dofinansowania wydania folderu - katalogu rysunków satyrycznych Michała Karola Erszkowskiego, którego wystawa prac odbędzie się w Hotelu Nadmorskim w grudniu 2004 r. oraz w sali wystawowej Muzeum Miasta Gdyni w Centrum "Gemini" w lutym 2005 r.

 • 7739/2004/IV/P - 2004-11-30
  akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 60.000 EUR na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz" oraz skład, druk i dostawę monitora RM Gdyni

 • 7740/2004/IV/U - 2004-11-30
  zmiany treści zarządzenia nr 7377/04/IV/U z dnia 2.11.2004 r. dot. udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej, w drugiej jezdni, na odcinku od torów kolejowych przy ul. Kalksztajnów do ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni, II etap budowy

 • 7741/2004/IV/S - 2004-11-30
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych

 • 7742/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia przedsiębiorstwu ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. - Zakładowi Energetycznemu z siedzibą w Gdyni na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzenia automatycznej rejestracji prędkości pojazdów - ul. Hutnicza w rejonie ul. Handlowej oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 7743/2004/IV/U - 2004-11-30
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie robót polegających na wycince drzew i usunięciu karpin na terenie lasu na przebiegu projektowanej Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 7744/2004/IV/U - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na ustrojenie choinek

 • 7745/2004/IV/U - 2004-11-30
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr SK/390/OB./15-W/2004 z dnia 15.03.2004 r. zawartej z firmą "GAB-RAT" sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 • 7746/2004/IV/P - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi realizacji materiału filmowego informującego o działaniach gdyńskiego samorządu na rzecz III sektora

 • 7747/2004/IV/P - 2004-11-30
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę hotelową w Hotelu Gdyni w związku z organizacją ogólnopolskiej imprezy pt. Gala Wolontariatu

 • 7748/2004/IV/M - 2004-11-30
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy pl. Kaszubskim/św. Wojciecha - przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7749/2004/IV/S - 2004-11-30
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości

 • 7750/2004/IV/P - 2004-11-30
  naprawy i konserwacji zasilacza typu UPS t. APC Silcon DP320E w Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 7751/2004/IV/P - 2004-11-30
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 7752/2004/IV/P - 2004-11-30
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2004 do umowy SOO/1255/01/PB zawartej na finansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej

 • 7753/2004/IV/K - 2004-11-30
  odstąpienia od naliczania odsetek od należności za wynajmowany punkt ksero na terenie UM Gdyni

 • 7754/2004/IV/M - 2004-11-30
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Polnord - Dom sp. z o.o.

 • 7755/2004/IV/M - 2004-11-30
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Polnord - Dom sp. z o.o.

 • 7756/2004/IV/M - 2004-11-30
  wydatkowania środków na pokrycie kosztów aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Polnord - Dom sp. z o.o.

 • 7757/2004/IV/P - 2004-11-30
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na realizację zadań obsługi i prowadzenia Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 7758/2004/IV/P - 2004-11-30
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.11.2004