Z dnia 2004-11-16

 • 7511/2004/IV/M - 2004-11-16
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Miętowej

 • 7512/2004/IV/P - 2004-11-16
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek kwiatowych

 • 7513/2004/IV/P - 2004-11-16
  powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni o dofinansowanie

 • 7514/2004/IV/P - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni uczestników spotkania dotyczącego projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich"

 • 7515/2004/IV/P - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na potrzeby zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji "Turystyka morska - stan obecny i perspektywy"

 • 7516/2004/IV/P - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup świetlnych dekoracji świątecznych

 • 7517/2004/IV/P - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie karty świątecznej

 • 7518/2004/IV/P - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na druk ulotek gospodarczych "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 7519/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie opinii technicznej dotyczącej renowacji kanału deszczowego w ul. Brzechwy

 • 7520/2004/IV/R - 2004-11-16
  organizacji szkoleń w ramach projektu "Stymulowanie rozwoju miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków dla skutecznej absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych"

 • 7521/2004/IV/R - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla wyposażenia Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 7522/2004/IV/S - 2004-11-16
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

 • 7523/2004/IV/S - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 7524/2004/IV/S - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 7525/2004/IV/S - 2004-11-16
  przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 7526/2004/IV/S - 2004-11-16
  wyrażenia zgody na zakup radiotelefonów trankingowych

 • 7527/2004/IV/S - 2004-11-16
  wyrażenia zgody na zakup faksów laserowych

 • 7528/2004/IV/S - 2004-11-16
  wyrażenia zgody na zakup dyktafonu

 • 7529/2004/IV/M - 2004-11-16
  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Chrzanowskiego

 • 7530/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7531/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7532/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7533/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7534/2004/IV/M - 2004-11-16
  zmiany zarządzenia nr 5226/04/IV/M oraz zarządzenia nr 5732/04/IV/M.

 • 7535/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 7536/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr I stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kartuskiej 20 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7537/2004/IV/O - 2004-11-16
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/382/OE/30/W/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 • 7538/2004/IV/R - 2004-11-16
  powołania przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do Rady Nadzorczej Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego (w likwidacji) w Gdańsku

 • 7539/2004/IV/P - 2004-11-16
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR - druku 500 egzemplarzy gdyńskiego kalendarza książkowego na 2005 rok

 • 7540/2004/IV/O - 2004-11-16
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7541/2004/IV/P - 2004-11-16
  powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni

 • 7542/2004/IV/O - 2004-11-16
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/12/OZ/4/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r.

 • 7543/2004/IV/O - 2004-11-16
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/226/OZ/68/W/2002 z dnia 10 maja 2002 r.

 • 7544/2004/IV/P - 2004-11-16
  przeprowadzenia wykładu w I Liceum Akademickim w Gdyni na temat barier architektonicznych w ramach programu "Oswajanie z niepełnosprawnością"

 • 7545/2004/IV/U - 2004-11-16
  zmiany treści zarządzenia nr 4756/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.03.2004 r. dot. udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia pasa drogowego ul. Chwarznieńskiej na odcinku od lasu do drogi obwodowej (na wysokości tzw. "Starego Chwarzna") wraz z mapą do celów projektowych

 • 7546/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie ochrony przeciwpożarowej balustrad schodów wejściowych na peron SKM Gdynia - Redłowo na zadaniu inwestycyjnym pn. "Droga Różowa etap III faza 1 c - wiadukty w ulicy Stryjskiej"

 • 7547/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie oświetlenia dojazdu do ul. Rtęciowej do budynku Rtęciowa 52 w Gdyni

 • 7548/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na zakup dzienników budowy dla potrzeb Wydziału Inwestycji

 • 7549/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ul. Stryjskiej w Gdyni"

 • 7550/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olkuskiej 25A w Gdyni

 • 7551/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 9 w Gdyni

 • 7552/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olkuskiej 25B w Gdyni

 • 7553/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Solnej w Gdyni

 • 7554/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 7555/2004/IV/M - 2004-11-16
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy nr TG/151/93 z dnia 26 maja 1993 r., przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej - pawilon handlowy nr 274

 • 7556/2004/IV/O - 2004-11-16
  wydatkowania środków na opracowanie, wydruk i dołączenie do "Dziennika Bałtyckiego" zakładki o tematyce informacyjnej z zakresu profilaktyki alkoholowej

 • 7557/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie drenażu na terenie zespołu parkowo - krajobrazowego w Kolibkach

 • 7558/2004/IV/S - 2004-11-16
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników UM

 • 7559/2004/IV/S - 2004-11-16
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup licencji oprogramowania firmy Microsoft dla potrzeb UM w trybie przetargu nieograniczonego

 • 7560/2004/IV/S - 2004-11-16
  powołania komisji przetargowej

 • 7561/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni na rzecz Energa Gdańskiej Kompanii Energetycznej SA

 • 7562/2004/IV/M - 2004-11-16
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy Al. Marszałka Piłsudskiego na rzecz ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej SA

 • 7563/2004/IV/M - 2004-11-16
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zawarcie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 kpc

 • 7564/2004/IV/P - 2004-11-16
  aneksu do umowy nr SK/1012/PB/28-W/2004 dotyczącej przygotowania i organizacji wystawy pokonkursowej zdjęć najlepszych fotografików, startujących w konkursie "Gdańsk Press Photo", która będzie miała miejsce w Galerii "Ratusz"

 • 7565/2004/IV/P - 2004-11-16
  unieważnienia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na dostawę osprzętu technicznego dla systemu telewizji przemysłowej do monitorowania pomieszczeń policyjnej izby zatrzymań w Gdyni

 • 7566/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na dostawę ławek i kwiatonów dla dzielnicy Obłuże

 • 7567/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia dodatkowego z wolnej ręki i zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/598/UK/40/W/2004 z dnia 27.10.2004 r. dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej-Chwaszczyńskiej-Źródło Marii

 • 7568/2004/IV/U - 2004-11-16
  zmiany zarządzenia nr 7207/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 października 2004 r.

 • 7569/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych do montażu słupa dla umieszczenia fotoradaru przy ul. Hutniczej w rejonie ul. Handlowej i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 7570/2004/IV/M - 2004-11-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Witomińskiej

 • 7571/2004/IV/P - 2004-11-16
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 7572/2004/IV/S - 2004-11-16
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 7573/2004/IV/R - 2004-11-16
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: utworzenie i prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

 • 7574/2004/IV/M - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położonej przy ul. Łużyckiej 1 D - "Droga Różowa"

 • 7575/2004/IV/U - 2004-11-16
  zatwierdzenia wyniku konkursu na projekt koncepcyjno-ideowy "Pomnika Marynarza Polskiego" w Gdyni

 • 7576/2004/IV/P - 2004-11-16
  organizacji konferencji "Rodzina niepełnosprawna", która odbędzie się w Hotelu "Nadmorskim" w Gdyni dnia 10 grudnia 2004 r.

 • 7577/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówień publicznych do kwoty 6.000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów oraz worków do wózków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 7578/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla inwestycji pn. "Odwodnienie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni"

 • 7579/2004/IV/U - 2004-11-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli Związku Wybrzeża Opalowego Republiki Francuskiej w dniach 24-27.11.2004 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.11.2004