Z dnia 2004-11-09

 • 7467/2004/IV/M - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dokonanie wydłużenia czasu pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i Spółdzielczej

 • 7468/2004/IV/M - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy warunków ruchu w przypadku wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Świętojańskiej

 • 7469/2004/IV/M - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dokonanie wydłużenia czasu pracy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic

 • 7470/2004/IV/K - 2004-11-09
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7471/2004/IV/K - 2004-11-09
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 7472/2004/IV/K - 2004-11-09
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 7473/2004/IV/S - 2004-11-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7474/2004/IV/S - 2004-11-09
  wyrażenia zgody na zakup środków czystości

 • 7475/2004/IV/M - 2004-11-09
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Promiennej 6 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7476/2004/IV/S - 2004-11-09
  umieszczenia informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Panoramie Firm

 • 7477/2004/IV/S - 2004-11-09
  wyrażenia zgody na zakup artykułów gospodarstwa domowego

 • 7478/2004/IV/M - 2004-11-09
  umorzenia odsetek od uregulowanej zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Płk. Dąbka 78

 • 7479/2004/IV/S - 2004-11-09
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych

 • 7480/2004/IV/M - 2004-11-09
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 7481/2004/IV/U - 2004-11-09
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Kanalizacja deszczowa ul. Algierskiej - Alzackiej"

 • 7482/2004/IV/U - 2004-11-09
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór Inżyniera Projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 7483/2004/IV/O - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Anonimowe testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV"

 • 7484/2004/IV/R - 2004-11-09
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS

 • 7485/2004/IV/S - 2004-11-09
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup blankietów związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego

 • 7486/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska

 • 7487/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Ciąg pieszo - jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 7488/2004/IV/K - 2004-11-09
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 7489/2004/IV/U - 2004-11-09
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie Gdyni w latach 2003 - 2006

 • 7490/2004/IV/U - 2004-11-09
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę; "Oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej"

 • 7491/2004/IV/U - 2004-11-09
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Droga Różowa etap IV"

 • 7492/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji: "Regulacja potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 7493/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego kanału deszczowego w ul. Chwarznieńskiej

 • 7494/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania pn. "Przegląd stanu technicznego instalacji zasilającej fontanny przy Skwerze Kościuszki"

 • 7495/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie zrębkowania gałęzi po pracach pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie zieleni w Kolibkach

 • 7496/2004/IV/U - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na transport ławek

 • 7497/2004/IV/M - 2004-11-09
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Polnord Dom Sp. z o.o.

 • 7498/2004/IV/P - 2004-11-09
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezrobotnych

 • 7499/2004/IV/M - 2004-11-09
  przeznaczenia i przekazania lokalu mieszkalnego nr 4 i 4a, położonego przy ul. Legionów 64

 • 7500/2004/IV/M - 2004-11-09
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 7501/2004/IV/U - 2004-11-09
  oświetlenia ul. Skłodowskiej i Hozjusza

 • 7502/2004/IV/M - 2004-11-09
  użyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Maciejewicza 11

 • 7503/2004/IV/S - 2004-11-09
  zakupu skutera dla Policji

 • 7504/2004/IV/S - 2004-11-09
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 7505/2004/IV/S - 2004-11-09
  zakupu radioodtwarzaczy samochodowych

 • 7506/2004/IV/P - 2004-11-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncertu w Hamburgu

 • 7507/2004/IV/U - 2004-11-09
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont kładki nad ul. Podjazd

 • 7508/2004/IV/S - 2004-11-09
  wyrażenia zgody na zakup leków do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy

 • 7509/2004/IV/S - 2004-11-09
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na II części Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników OPEC Sp. z o.o.

 • 7510/2004/IV/M - 2004-11-09
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.11.2004