Z dnia 2004-11-08

 • 7437/2004/IV/P - 2004-11-08
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 7438/2004/IV/P - 2004-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na tłumaczenie przysięgłe statutu Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej

 • 7439/2004/IV/P - 2004-11-08
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonanie projektu i przygotowanie do druku gdyńskiego kalendarza planszowego na 2005 r.

 • 7440/2004/IV/P - 2004-11-08
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście Festynu pn. "Wybrałem zdrowe życie"

 • 7441/2004/IV/U - 2004-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie fragmentu "Fotela Kinomana" oraz naprawy pomnika "Tym co odeszli na wieczną wachtę"

 • 7442/2004/IV/U - 2004-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót naprawczych balustrady mola spacerowego w Gdyni - Orłowie

 • 7443/2004/IV/U - 2004-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń uzupełniających na skwerze przy ul. Szafranowej

 • 7444/2004/IV/U - 2004-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych: "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 7445/2004/IV/R - 2004-11-08
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni"

 • 7446/2004/IV/R - 2004-11-08
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puckim w sprawie kierowania mieszkańców gminy Gdynia do Domów Pomocy Społecznej w Pucku

 • 7447/2004/IV/R - 2004-11-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/28/MOPS/2004 na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • 7448/2004/IV/R - 2004-11-08
  zmiany zarządzenia nr 6179/04/ w sprawie wprowadzenia zasad przyjęcia osób nietrzeźwych do Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego

 • 7449/2004/IV/O - 2004-11-08
  upoważnienia dla dyrektorów szkół/ placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do zawierania umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe

 • 7450/2004/IV/O - 2004-11-08
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/9/OZ/1/W/2004 dotyczącej przyznania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Leszczynki 177

 • 7451/2004/IV/O - 2004-11-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy Sk/320/OZ/40 - w/2004 zawartej na realizację zadania w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych

 • 7452/2004/IV/O - 2004-11-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy Sk/444/OZ/77 - w/2004 zawartej na realizację zadania: "Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia"

 • 7453/2004/IV/O - 2004-11-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy Sk/288/OZ/12 - w/2004 zawartej na realizację zadania: "Badania profilaktyczne związane z wykonywaniem badań mammograficznych w kobiet w wieku 45 - 55 lat"

 • 7454/2004/IV/O - 2004-11-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy Sk/284/OZ/8 - w/2004 zawartej na realizację zadania: "Badania profilaktyczne związane z wykonywaniem badań mammograficznych w kobiet w wieku 45 - 55 lat"

 • 7455/2004/IV/O - 2004-11-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy Sk/475/OZ/97 - w/2004 zawartej na realizację zadania: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego dla rocznika 1954"

 • 7456/2004/IV/S - 2004-11-08
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły.

 • 7457/2004/IV/S - 2004-11-08
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów służbowych

 • 7458/2004/IV/M - 2004-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na skanowanie arkuszy mapy wraz z kalibracją

 • 7459/2004/IV/M - 2004-11-08
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie numerycznego modelu terenu miasta Gdyni

 • 7460/2004/IV/M - 2004-11-08
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 125 na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 7461/2004/IV/M - 2004-11-08
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Falistej 5 na rzecz użytkownika wieczystego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 7462/2004/IV/M - 2004-11-08
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr I stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kopernika 15 A przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7463/2004/IV/M - 2004-11-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sadową

 • 7464/2004/IV/M - 2004-11-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sadową oraz notarialną

 • 7465/2004/IV/M - 2004-11-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sadową

 • 7466/2004/IV/M - 2004-11-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń zawierających ofertę inwestycyjną

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.11.2004