Z dnia 2004-11-02

 • 7373/2004/IV/O - 2004-11-02
  zatwierdzenia projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie

 • 73742004/IV/O - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatu wodno-prawnego dotyczącego skrzyżowań projektowanych sieci wod.-kan. z potokiem Wiczlińskim

 • 7375/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano -wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Olgierda

 • 7376/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji ciągu pieszego od Zespołu Szkół nr 3 do ul. Narcyzowej

 • 7377/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej

 • 7378/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dembińskiego"

 • 7379/2004/IV/S - 2004-11-02
  instalacji poczty pneumatycznej w archiwum dowodów osobistych

 • 7380/2004/IV/S - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup części i urządzeń do bieżącej naprawy sprzętu komputerowego

 • 7381/2004/IV/M - 2004-11-02
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont pomieszczeń dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych

 • 7382/2004/IV/M - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie technologii przeniesienia danych o budynku z mapy numerycznej do opisowej bazy danych katastru nieruchomości

 • 7383/2004/IV/M - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie montażu i kalibracji zdjęć lotniczych terenu miasta Gdyni

 • 7384/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bursztynowej 2 A

 • 7385/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz warunków sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ulicy Leopolda Stokowskiego

 • 7386/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Solnej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7387/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olkuskiej 25 A, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7388/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olkuskiej 25 B, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7389/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Poprzecznej 9, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 7390/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7391/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7392/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gniewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7393/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/50, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7394/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/51, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 7395/2004/IV/M - 2004-11-02
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną i sądową

 • 7396/2004/IV/M - 2004-11-02
  zmiany zarządzenia nr 6806/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej

 • 7397/2004/IV/M - 2004-11-02
  zwrotu na poczet zaległości czynszowych, byłej najemczyni lokalu użytkowego położonego przy ul. Derdowskiego 11, kosztów remontów

 • 7398/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7399/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr IX stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7400/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 95/1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7401/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 95/2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7402/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1/2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7403/2004/IV/M - 2004-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr IX stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej 1-7 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 7404/2004/IV/O - 2004-11-02
  zakupu nagród dla laureatów XXII Rajdu Młodzieżowego im. dr Mieczysława Orłowicza

 • 7405/2004/IV/O - 2004-11-02
  zakupu nagród dla zwycięzców IV konkursu Humanistycznego pn. "W kręgu kultury baroku" organizowanego przez Gimnazjum nr 15

 • 7406/2004/IV/P - 2004-11-02
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego, którego celem jest ustalenie wysokości stawki opłaty za reklamy ustawione na nieruchomościach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Gdynia

 • 7407/2004/IV/U - 2004-11-02
  zmiany zarządzenia nr 7207/04/IV/U Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 12 października 2004 r.

 • 7408/2004/IV/S - 2004-11-02
  uregulowania opłat związanych z rejestracją samochodów służbowych UM

 • 7409/2004/IV/S - 2004-11-02
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodów służbowych UM do 6.000 EUR

 • 7410/2004/IV/M - 2004-11-02
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 7411/2004/IV/M - 2004-11-02
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 7412/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EUR na wykonanie map do celów informacyjnych niezbędnych przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki

 • 7413/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EUR na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej

 • 7414/2004/IV/O - 2004-11-02
  wydatkowania środków na udział w terapii podtrzymującej i badaniach okresowych w WOTUiW w Stanominie

 • 7415/2004/IV/O - 2004-11-02
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/963/OZ/119-w/2004 z dnia 05 maja 2004 r.

 • 7416/2004/IV/O - 2004-11-02
  organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom dyplomów Stypendium Miasta Gdyni na rok szkolny/akademicki 2004/2005 w Teatrze Miejskim w Gdyni

 • 7417/2004/IV/R - 2004-11-02
  upoważnienia do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni umowy z Fundacją Fundusz Współpracy dot. realizacji projektu szkoleniowego pt. "Stymulowanie rozwoju miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków dla skutecznej absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych"

 • 7418/2004/IV/P - 2004-11-02
  druku zaproszeń na konferencję "Rodzina - niepełnosprawna", która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2004 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni

 • 7419/2004/IV/P - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie projektu i druk broszurki edukacyjno-informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych pt. "Problemy wokół nas" dla KM Policji w Gdyni w celu realizacji Gdyńskiego Miejskiego Portalu Prewencyjnego

 • 7420/2004/IV/P - 2004-11-02
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2005 w "Dzienniku Bałtyckim"

 • 7421/2004/IV/P - 2004-11-02
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2005 w "Gazecie Wyborczej - Trójmiasto"

 • 7422/2004/IV/P - 2004-11-02
  przekazania przez gminę darowizny rzeczowej na rzecz KW Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla KM Policji w Gdyni w celu doposażenia i zwiększenia efektywności pracy gdyńskiej policji

 • 7423/2004/IV/M - 2004-11-02
  zmiany do umowy użyczenia MG Nr 1/2002

 • 7424/2004/IV/M - 2004-11-02
  wyboru wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego po byłej kotłowni węglowej OPEC dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej w budynku przy ul. Cylkowskiego 7 w Gdyni

 • 7425/2004/IV/M - 2004-11-02
  wyboru wykonawcy mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego po byłej kotłowni węglowej OPEC dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej w budynku przy ul. Cylkowskiego 7 w Gdyni

 • 7426/2004/IV/M - 2004-11-02
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 7427/2004/IV/M - 2004-11-02
  wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji pomieszczeń dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w budynku przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni

 • 7428/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości pod budowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni

 • 7429/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na roboty dodatkowe na zadaniu: "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gdyni"

 • 7430/2004/IV/U - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni"

 • 7431/2004/IV/U - 2004-11-02
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie ewidencji obiektów mostowych na terenie Gdyni oraz wykonanie przeglądu podstawowego ww. obiektów

 • 7432/2004/IV/K - 2004-11-02
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 7433/2004/IV/P - 2004-11-02
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów

 • 7434/2004/IV/P - 2004-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję filmu reklamowego promującego obchody Święta Niepodległości

 • 7435/2004/IV/M - 2004-11-02
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Adm. J. Unruga

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.11.2004