Z dnia 2004-09-07

 • 6784/2004/IV/P - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 6785/2004/IV/P - 2004-09-07
  przyjęcia wykazu i preliminarza współuczestnictwa Gminy Miasta Gdyni w organizacji XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 6786/2004/IV/P - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu i przygotowanie do druku ogłoszenia prasowego dotyczącego promocyjnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

 • 6787/2004/IV/K - 2004-09-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6788/2004/IV/K - 2004-09-07
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 6789/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na oświetlenie przejścia dla pieszych od ul. Prusa do ul. Wyspiańskiego

 • 6790/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie połączenia istniejącej studni chłonnej bezodpływowej z istniejącą studnią kanalizacji deszczowej na terenie cmentarza komunalnego w Pierwoszynie

 • 6791/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie kolorowych kserokopii, kserokopii na foliach oraz skanowanie

 • 6792/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania: "Analizy i prognozy ruchu dla planowanego węzła "Stryjska" na Drodze Różowej"

 • 6793/2004/IV/U - 2004-09-07
  odwołania członków ze składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni

 • 6794/2004/IV/S - 2004-09-07
  instalacji systemu alarmowego do ochrony sejfu oraz wymiany uszkodzonego elektronicznego zamka drzwiowego

 • 6795/2004/IV/S - 2004-09-07
  zakupu filtrów przeciwpyłowych do wentylacji Sali Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6796/2004/IV/M - 2004-09-07
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wojewody Wachowiaka 20 - 22

 • 6797/2004/IV/M - 2004-09-07
  powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 5

 • 6798/2004/IV/M - 2004-09-07
  remontu lokalu socjalnego nr 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 185

 • 6799/2004/IV/M - 2004-09-07
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Leopolda Stokowskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 6800/2004/IV/M - 2004-09-07
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 6801/2004/IV/M - 2004-09-07
  wydzierżawienia lokalu nr 216 na II piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 6802/2004/IV/M - 2004-09-07
  wydzierżawienia lokalu nr 11,14 i 15 na parterze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 6803/2004/IV/M - 2004-09-07
  wydzierżawienia lokalu nr 22 i 23 na parterze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 6804/2004/IV/M - 2004-09-07
  wydzierżawienia lokalu nr 24 na parterze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 6805/2004/IV/M - 2004-09-07
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/20/D/03 przedmiotem której są lokale nr 2 i 3 na piętrze budynku biurowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 6806/2004/IV/M - 2004-09-07
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej i Kcyńskiej 15

 • 6807/2004/IV/M - 2004-09-07
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sępiej

 • 6808/2004/IV/M - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 6809/2004/IV/M - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kurtek z nadrukiem dla uczestników IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi"

 • 6810/2004/IV/M - 2004-09-07
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy ul. Wiczlińskiej

 • 6811/2004/IV/M - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu kwoty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

 • 6812/2004/IV/M - 2004-09-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 6813/2004/IV/M - 2004-09-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

 • 6814/2004/IV/M - 2004-09-07
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie baru szybkiej obsługi zlokalizowanego na hali łukowej

 • 6815/2004/IV/M - 2004-09-07
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sokolej

 • 6816/2004/IV/M - 2004-09-07
  użyczenia powierzchni magazynowej - I piętro w budynku położonym przy ul. Polskiej 30

 • 6817/2004/IV/M - 2004-09-07
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Południowej

 • 6818/2004/IV/M - 2004-09-07
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łebskiej

 • 6819/2004/IV/P - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie plakatów związanych z uroczystością odsłonięcia tablic na Alei Statków Pasażerskich

 • 6820/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ciągu pieszego i schodów przy kościele w Małym Kacku

 • 6821/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Płk. Dąbka

 • 6822/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji p.n. "Remont Szkoły Podstawowej nr 29"

 • 6823/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie próbnych wykopów w pasie drogowym ulicy Zakręt do Oksywia dla inwestycji: "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 6824/2004/IV/U - 2004-09-07
  podpisania aneksu nr 1 do umowy KB/269/UI/88/W/2004 na wykonanie dodatkowych prac projektowych dla inwestycji "Rozwój proekologicznego transportu publicznego"

 • 6825/2004/IV/M - 2004-09-07
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni

 • 6826/2004/IV/P - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na przyjęcie treści umowy dotyczącej IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego "Gdy inwestujesz ... Gdynia"

 • 6827/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę i montaż zestawu zabawowego na teren placu zabaw dla dzieci w parku na Kamiennej Górze

 • 6828/2004/IV/P - 2004-09-07
  akceptacji treści umowy RP/38/RPR/29/D/04 o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 6829/2004/IV/P - 2004-09-07
  akceptacji treści umowy RP/39/RPR/30/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 6830/2004/IV/P - 2004-09-07
  akceptacji treści umowy RP/37/RPR/28/D/04 o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 6831/2004/IV/S - 2004-09-07
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 6832/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę ławek parkowych dla dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 6833/2004/IV/S - 2004-09-07
  naprawy windy "Otis" w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6834/2004/IV/S - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na zakup płyt oraz okuć meblowych

 • 6835/2004/IV/S - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi konwojowania i ochrony kas w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 6836/2004/IV/S - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6837/2004/IV/M - 2004-09-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej

 • 6838/2004/IV/S - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na zakup przepustów kablowych do biurek i parawanów

 • 6839/2004/IV/S - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6840/2004/IV/S - 2004-09-07
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie legalizacji gaśnic oraz aparatów oddechowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 6841/2004/IV/U - 2004-09-07
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Kanalizacja deszczowa ul. Algierska - Alzacka"

 • 6842/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Kanalizacja deszczowa ul. Algierska - Alzacka"

 • 6843/2004/IV/U - 2004-09-07
  uregulowania należności za wykonanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn./Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni - linii trolejbusowych"

 • 6844/2004/IV/U - 2004-09-07
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Szkoła Podstawowa nr 13"

 • 6845/2004/IV/U - 2004-09-07
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Swarzewskiej

 • 6846/2004/IV/U - 2004-09-07
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont kładki dla pieszych nad ul. Podjazd

 • 6847/2004/IV/U - 2004-09-07
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Wrocławskiej

 • 6848/2004/IV/U - 2004-09-07
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego

 • 6849/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na uzgodnienie projektu budowlanego zatoki autobusowej przy ul. Chwarznieńskiej

 • 6850/2004/IV/U - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę ulicy Wzgórze Bernadowo

 • 6851/2004/IV/P - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli mediów polonijnych

 • 6852/2004/IV/P - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie nadruku na gadżetach reklamowych przygotowanych na XXIX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

 • 6853/2004/IV/P - 2004-09-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wypożyczenie namiotów w związku z organizacją XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 6854/2004/IV/M - 2004-09-07
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 2 A przeznaczonej do sprzedaży

 • 6855/2004/IV/M - 2004-09-07
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Solnej przeznaczonej do sprzedaży

 • 6856/2004/IV/M - 2004-09-07
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bursztynowej przeznaczonej do sprzedaży

 • 6857/2004/IV/K - 2004-09-07
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2004

 • 6858/2004/IV/K - 2004-09-07
  ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.09.2004